Access Statistics for Jean-Maurice Frère

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Working Paper 03-18 - The PEACH2AIR database of air pollution associated with household consumption in Belgium in 2014 - Methodological description for the SUSPENS research project funded by the Federal Science Policy Office 0 0 2 20 0 4 12 42
Working Paper 09-12 - Organisation de l'exercice participatif de prospective 2011-2012 - Préparatoire à la vision à long terme 2050 0 0 0 0 0 0 2 16
Working Paper 12-10 - De milieudruk van de huishoudelijke consumptie in België in 2002: een sociologische analyse 0 0 0 2 0 1 1 27
Working Paper 12-16 - De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 0 1 1 8 0 1 18 79
Working Paper 13-08 - Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 1 16
Working Paper 15-08 - Organisation de l’exercice participatif de prospective à l’horizon 2050 préparatoire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable 0 0 0 2 0 3 4 19
Working Paper 16-08 - Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 0 0 0 1 0 0 1 20
Working Paper 17-04 - Duurzame ontwikkeling en bestaansmiddelen voor oudere inactieven: een verkenning 0 0 0 0 0 1 3 12
Total Working Papers 0 1 3 33 0 10 42 231


Statistics updated 2021-04-06