Access Statistics for George Georgescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A quantifying method of microinvestment optimum 0 0 0 20 0 1 8 104
Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune în Romania: bilanţul perioadei 2007-2013 şi lecţii pentru exerciţiul financiar curent 0 0 2 47 0 0 6 140
An attempt to quantify the economic system motion under the investment process incidence 1 2 3 25 3 4 8 127
An evaluation of IFIs impact on EU countries budget deficits 0 2 25 25 1 7 32 32
Argentina’s sovereign debt default: a critical view 0 0 5 38 0 0 8 76
Banii şi creşterea economică mondială. Sistemul monetar internaţional este extrem de fragil 0 0 2 13 1 2 7 168
Bank de-risking impacts on finance and development. The case of Romania 0 0 0 22 1 1 7 45
Challenges of bank lending in Romania on short, medium and long-term 0 1 3 23 0 4 11 87
Comerţul exterior scufundă barca economiei româneşti 0 0 0 13 2 2 5 77
Convergența instituțională a României cu Uniunea Europeană 0 0 3 10 0 0 5 35
Criza comerţului mondial 0 0 0 9 0 0 2 71
Criza organizaţiilor internaţionale 0 0 0 22 0 0 1 91
Deficitul de cont curent: Maladie cronică a economiei româneşti ? 0 0 0 13 0 0 1 136
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 0 1 1 30 1 10 37 192
Echilibrul financiar global şi riscul suveran în perioada post-criză 0 0 0 29 2 4 7 108
Effets globaux de la crise financière. Nouveaux défis pour le développement durable en Roumanie 0 0 0 9 0 1 4 40
Employment and Labour Market Vulnerabilities during COVID-19. The Case of Romania 1 7 40 40 2 17 85 85
Evaluarea României: adevăr sau ficţiune? 0 0 1 9 0 1 5 77
Evoluția capitalului în România în secolul 1918-2018 de la Marea Unire la tranziția la economia de piață 1 1 4 30 4 5 15 77
Factori de creştere a sustenabilităţii datoriei publice 0 0 3 42 5 6 15 175
Financing the endogenous development at regional and county levels. Particularities, trends and challenges 0 0 0 34 0 1 3 86
Fiscal councils in European Union. A short retrospective review and current challenges in terms of functionality and effectiveness 0 2 17 17 0 3 29 29
Fluxurile ISD in contextul crizei globale 0 0 3 30 0 1 9 99
Fragmentarea internaţională a producţiei. Fenomenul perfecţionării active: un "rău necesar" sau o şansă pentru România? 0 0 2 3 0 0 8 29
Gross Domestic Product – National Income of Romania 1862 – 2010. Secular statistical series and methodological foundations 1 1 3 49 1 2 6 57
Impactul crizei globale asupra structurii comerţului exterior al României 0 0 1 33 0 0 3 141
International fragmentation of production. Local vulnerabilities and capitalization of heritage values in Romania 0 0 0 46 0 1 3 66
Inward Processing Trade and the Romanian foreign trade 0 0 3 31 0 0 5 81
L’amortissement et l’autofinancement du processus d’investissement 0 0 0 17 1 1 9 232
Marele pericol care planează asupra economiei 0 0 0 5 1 1 4 63
O retrospectivă analitică a contextului crizei datoriei externe a României din anii 1980 0 1 2 33 0 3 10 52
Paradigmele istoriei. Datoria publică a României în ultimii 100 de ani 2 3 11 49 3 4 25 104
Parametrii macroeconomici în derivă 0 0 0 5 0 1 4 65
Piata muncii din România sub presiune. Cererea si oferta de forta de munca 0 1 25 49 2 7 88 176
Piata muncii din România sub presiune. Repere privind deficitul de forta de munca 3 6 24 34 4 12 68 102
Pot schimba India şi China polaritatea lumii ? 0 0 0 5 0 1 2 41
Problems in the structure of Romania’s economy 0 0 0 16 2 4 9 164
Produsul intern brut. Istorie, relevanţă şi limitări în interpretare 0 0 1 24 1 1 17 122
Prospects of Romania’s international investment position and financial stability risks 0 1 3 22 0 3 9 63
Provocări în perioada tranziției la economia de piață în România. Creșterea gradului de îndatorare externă și internă 0 0 2 32 0 0 11 82
Public debt, sovereign risk and sustainable development of Romania 0 1 3 50 0 4 20 97
Relaţia cercetare-dezvoltare-inovare şi impactul asupra competitivităţii economice în România în contextul globalizării şi integrării europene 0 0 2 53 0 1 6 132
Resilience to crisis and GDP recovery at county level in Romania 0 0 2 62 3 4 12 154
Romania's association with European Union. Integration perspectives 0 0 0 2 0 0 4 15
Romania's foreign debt crisis in the 1980s. Determinants and consequences 0 1 9 34 3 12 56 97
Romania’s development level comparing with EU countries: The RGS (Relative Gap Scoring) Ranking Index 0 0 1 104 0 1 7 461
Romania’s external debt threats 1 5 8 50 2 11 24 124
România în perioada post-criză: investiţiile străine directe şi efecte asupra echilibrului financiar extern 0 0 1 27 0 1 2 99
Sovereign risk and debt sustainability: warning levels for Romania 0 0 3 54 0 0 9 178
Stabilitatea financiară a României. Determinanți și proiecții pentru următoarele două decenii 0 0 3 4 1 2 13 32
Studiu retrospectiv privind comerțul exterior al României în ultimii 100 de ani 0 0 1 25 0 1 17 69
The Gross Domestic Product. History, relevance and limitations in its interpretation 1 1 9 82 2 2 20 65
The absorption of EU Structural and Cohesion Funds in Romania: international comparisons and macroeconomic impact 0 0 2 49 0 0 7 101
The world trade data distortion and its contagious impact. A brief comment on the WTO “Made in the World” initiative 0 0 0 43 0 0 1 50
Under Pressure: Romania`s Labour Market Review. Landmarks of Labour Shortages 2 3 17 44 3 15 68 134
Under Pressure: Romania`s Labour Market Review. The Labour Supply and Demand 0 0 2 6 0 1 9 21
Vulnerabilități ale pieței muncii din România sub impactul COVID-19 1 1 13 17 3 8 45 74
Total Working Papers 14 41 265 1,709 54 174 911 5,700


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT EFFICIENCY IN ROMANIA. EXPORTS INCREASE AND DEVELOPMENT OF BUSINESS ENVIRONMENT AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL 0 0 1 53 0 1 2 186
Aspecte macroeconomice ale tranzitiei de piata in Romania 0 0 1 6 0 0 2 16
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 0 2 2 34 0 2 11 87
CAN INDIA AND CHINA CHANGE THE WORLD POLARITY? 0 0 0 59 0 0 1 213
CHANGES IN THE PATTERN OF ROMANIA’S FOREIGN TRADE UNDER THE GLOBAL CRISIS IMPACT 0 0 0 32 0 0 3 105
Current Account Deficits and Implications on Country Risk of Romania 0 0 3 235 1 8 31 935
DETERMINANTS OF INCREASING EU FUNDS ABSORPTION CAPACITY IN ROMANIA 2 6 19 405 4 24 68 1,146
EU’s CAM and Potential GDP Estimates. Some Inconsistent Results in the Case of Romania 0 0 10 10 0 1 35 35
Fenomenul perfectionarii active: un “rau necesar” sau o sansa pentru Romania? 0 0 0 0 0 0 5 24
INWARD PROCESSING TRADE AND THE ROMANIAN FOREIGN TRADE 0 0 0 0 0 0 2 356
Inward Processing Trade and Implications for the Balance of Payments Current Account (The Case of Romania) 0 1 4 174 1 5 46 790
REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE IN ROMANIA. THE DURATION AND SPEED OF GDP DECLINE RECOVERY AT COUNTY LEVEL 1 1 1 4 1 1 4 22
Regional aspects of economic resilience in Romania, during the post-accession period 0 0 0 20 0 0 5 81
Romania’s External Debt Sustainability Under Crisis Circumstances 1 1 2 100 2 5 8 331
STRUCTURAL AND COHESION FUNDS ABSORPTION IN ROMANIA. BALANCE OF THE 2007-2013 FINANCIAL EXERCISE AND LESSONS FOR THE CURRENT PERIOD 0 0 2 26 0 0 7 103
STRUCTURAL FUND ABSORPTION: A NEW CHALLENGE FOR ROMANIA? 0 1 11 306 0 9 39 904
THE ABSORPTION RATE OF EU STRUCTURAL AND COHESION FUNDS IN 2007-2013 AND THE IMPACT ON MACROECONOMIC INDICATORS OF ROMANIA 0 0 2 16 2 2 6 90
THE IMPACT OF GLOBAL CRISIS ON ROMANIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 0 79 0 0 2 218
VOLATILITY OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS AND PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY 0 0 1 28 0 0 5 81
Total Journal Articles 4 12 59 1,587 11 58 282 5,723


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Deindustrialization and Reindustrialization in Romania 0 0 0 0 0 1 8 20
Total Books 0 0 0 0 0 1 8 20


Statistics updated 2022-01-05