Access Statistics for George Georgescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A quantifying method of microinvestment optimum 0 0 1 20 1 1 12 96
Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune în Romania: bilanţul perioadei 2007-2013 şi lecţii pentru exerciţiul financiar curent 0 1 4 45 1 3 24 134
An attempt to quantify the economic system motion under the investment process incidence 0 0 0 22 1 1 3 119
Argentina’s sovereign debt default: a critical view 1 2 4 33 1 2 11 68
Banii şi creşterea economică mondială. Sistemul monetar internaţional este extrem de fragil 0 0 0 11 0 0 2 161
Bank de-risking impacts on finance and development. The case of Romania 0 1 2 22 2 4 10 38
Challenges of bank lending in Romania on short, medium and long-term 0 0 1 20 1 1 10 76
Comerţul exterior scufundă barca economiei româneşti 0 0 0 13 0 1 4 72
Convergența instituțională a României cu Uniunea Europeană 0 0 0 7 0 1 5 30
Criza comerţului mondial 0 0 0 9 0 0 4 69
Criza organizaţiilor internaţionale 0 0 0 22 0 0 3 90
Deficitul de cont curent: Maladie cronică a economiei româneşti ? 0 0 0 13 0 0 5 135
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 1 1 3 29 3 6 20 155
Echilibrul financiar global şi riscul suveran în perioada post-criză 0 0 2 29 0 0 8 101
Effets globaux de la crise financière. Nouveaux défis pour le développement durable en Roumanie 0 0 2 9 0 0 3 36
Evaluarea României: adevăr sau ficţiune? 0 0 0 8 0 2 6 72
Evoluția capitalului în România în secolul 1918-2018 de la Marea Unire la tranziția la economia de piață 0 0 8 26 0 4 28 62
Factori de creştere a sustenabilităţii datoriei publice 0 1 5 39 2 6 32 160
Financing the endogenous development at regional and county levels. Particularities, trends and challenges 0 0 0 34 1 2 5 83
Fluxurile ISD in contextul crizei globale 0 0 0 27 0 0 8 90
Fragmentarea internaţională a producţiei. Fenomenul perfecţionării active: un "rău necesar" sau o şansă pentru România? 0 0 0 1 0 1 5 21
Gross Domestic Product – National Income of Romania 1862 – 2010. Secular statistical series and methodological foundations 0 0 1 46 0 3 15 51
Impactul crizei globale asupra structurii comerţului exterior al României 0 0 0 32 1 3 5 138
International fragmentation of production. Local vulnerabilities and capitalization of heritage values in Romania 0 0 1 46 0 0 6 63
Inward Processing Trade and the Romanian foreign trade 0 0 0 28 0 2 4 76
L’amortissement et l’autofinancement du processus d’investissement 0 0 0 17 0 2 10 223
Marele pericol care planează asupra economiei 0 0 0 5 0 2 3 59
O retrospectivă analitică a contextului crizei datoriei externe a României din anii 1980 0 0 3 31 0 1 10 42
Paradigmele istoriei. Datoria publică a României în ultimii 100 de ani 1 2 7 38 2 3 27 79
Parametrii macroeconomici în derivă 0 0 0 5 1 2 4 61
Piata muncii din România sub presiune. Cererea si oferta de forta de munca 8 14 24 24 19 36 88 88
Piata muncii din România sub presiune. Repere privind deficitul de forta de munca 2 4 10 10 4 9 34 34
Pot schimba India şi China polaritatea lumii ? 0 0 0 5 1 3 7 39
Problems in the structure of Romania’s economy 0 1 1 16 0 1 8 155
Produsul intern brut. Istorie, relevanţă şi limitări în interpretare 0 0 0 23 1 6 51 105
Prospects of Romania’s international investment position and financial stability risks 0 0 0 19 1 3 7 54
Provocări în perioada tranziției la economia de piață în România. Creșterea gradului de îndatorare externă și internă 0 0 0 30 0 2 8 71
Public debt, sovereign risk and sustainable development of Romania 0 1 4 47 2 4 18 77
Relaţia cercetare-dezvoltare-inovare şi impactul asupra competitivităţii economice în România în contextul globalizării şi integrării europene 0 0 1 51 0 3 14 126
Resilience to crisis and GDP recovery at county level in Romania 0 0 0 60 1 1 8 142
Romania's association with European Union. Integration perspectives 0 0 1 2 2 2 6 11
Romania's foreign debt crisis in the 1980s. Determinants and consequences 0 1 5 25 3 14 34 41
Romania’s development level comparing with EU countries: The RGS (Relative Gap Scoring) Ranking Index 0 0 2 103 0 0 13 454
Romania’s external debt threats 0 0 0 42 1 3 6 100
România în perioada post-criză: investiţiile străine directe şi efecte asupra echilibrului financiar extern 0 0 0 26 0 0 10 97
Sovereign risk and debt sustainability: warning levels for Romania 0 0 0 51 0 0 1 169
Stabilitatea financiară a României. Determinanți și proiecții pentru următoarele două decenii 0 0 1 1 1 1 17 19
Studiu retrospectiv privind comerțul exterior al României în ultimii 100 de ani 0 1 4 24 2 5 25 52
The Gross Domestic Product. History, relevance and limitations in its interpretation 0 1 3 73 1 2 7 45
The absorption of EU Structural and Cohesion Funds in Romania: international comparisons and macroeconomic impact 0 0 0 47 0 5 10 94
The world trade data distortion and its contagious impact. A brief comment on the WTO “Made in the World” initiative 0 0 2 43 0 0 12 49
Under Pressure: Romania`s Labour Market Review. Landmarks of Labour Shortages 1 6 27 27 6 24 66 66
Under Pressure: Romania`s Labour Market Review. The Labour Supply and Demand 0 0 4 4 2 2 12 12
Vulnerabilități ale pieței muncii din România sub impactul COVID-19 0 1 4 4 5 14 29 29
Total Working Papers 14 38 137 1,444 69 193 783 4,789


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT EFFICIENCY IN ROMANIA. EXPORTS INCREASE AND DEVELOPMENT OF BUSINESS ENVIRONMENT AT LOCAL AND REGIONAL LEVEL 0 0 0 52 0 0 2 184
Aspecte macroeconomice ale tranzitiei de piata in Romania 0 0 0 5 0 1 2 14
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 0 0 1 32 2 3 11 76
CAN INDIA AND CHINA CHANGE THE WORLD POLARITY? 0 1 1 59 1 2 2 212
CHANGES IN THE PATTERN OF ROMANIA’S FOREIGN TRADE UNDER THE GLOBAL CRISIS IMPACT 0 0 0 32 0 0 1 102
Current Account Deficits and Implications on Country Risk of Romania 0 4 7 232 2 27 54 904
DETERMINANTS OF INCREASING EU FUNDS ABSORPTION CAPACITY IN ROMANIA 3 7 25 386 4 25 93 1,078
Fenomenul perfectionarii active: un “rau necesar” sau o sansa pentru Romania? 0 0 0 0 0 0 11 19
INWARD PROCESSING TRADE AND THE ROMANIAN FOREIGN TRADE 0 0 0 0 2 3 5 354
Inward Processing Trade and Implications for the Balance of Payments Current Account (The Case of Romania) 0 3 7 170 1 8 25 744
REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE IN ROMANIA. THE DURATION AND SPEED OF GDP DECLINE RECOVERY AT COUNTY LEVEL 0 0 1 3 2 2 7 18
Regional aspects of economic resilience in Romania, during the post-accession period 0 0 1 20 1 2 13 76
Romania’s External Debt Sustainability Under Crisis Circumstances 0 0 1 98 1 3 5 323
STRUCTURAL AND COHESION FUNDS ABSORPTION IN ROMANIA. BALANCE OF THE 2007-2013 FINANCIAL EXERCISE AND LESSONS FOR THE CURRENT PERIOD 0 0 0 24 0 1 6 96
STRUCTURAL FUND ABSORPTION: A NEW CHALLENGE FOR ROMANIA? 0 2 11 295 1 9 37 865
THE ABSORPTION RATE OF EU STRUCTURAL AND COHESION FUNDS IN 2007-2013 AND THE IMPACT ON MACROECONOMIC INDICATORS OF ROMANIA 0 0 1 14 1 3 12 84
THE IMPACT OF GLOBAL CRISIS ON ROMANIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 0 79 0 3 8 216
VOLATILITY OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS AND PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY 0 0 1 27 0 0 4 76
Total Journal Articles 3 17 57 1,528 18 92 298 5,441


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Deindustrialization and Reindustrialization in Romania 0 0 0 0 0 1 8 12
Total Books 0 0 0 0 0 1 8 12


Statistics updated 2021-01-03