Access Statistics for Feride Doganer Gonel

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Sanayileşmede Planlamanın Rolü:Güney Kore Türkiye Deneyimine Genel Bakış 0 0 0 0 1 4 23 227
Türkiye'nin High Tech Mallardaki Uluslararası Rekabet Gücü Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 0 0 0 2 76
Total Journal Articles 0 0 0 0 1 4 25 303


Statistics updated 2020-09-04