Access Statistics for Piotr Gradziuk, Sr.

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLYING A HEAT PUMP SYSTEM IN HEATING BASED ON THE EXAMPLE OF THE RUDA-HUTA COMMUNE EXPERIENCE 0 0 0 0 0 0 2 4
ECONOMIC PROFITABILITY OF INVESTMENT IN A PHOTOVOLTAIC PLANT IN SOUTH-EAST POLAND 0 0 0 0 0 3 4 4
EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA REDUKCJĘ EMISJI CO2 NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 0 0 1 1 0 1 3 4
ENERGETYKA SŁONECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE 0 0 0 0 1 1 3 6
Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznych 0 0 0 0 0 1 1 5
Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich 0 0 0 0 0 0 1 7
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU POMP CIEPŁA W POLSCE W KONTEKŚCIE STRATEGII UNII EUROPEJSKIEJ „CZYSTA PLANETA DLA WSZYSTKICH” 0 0 3 4 0 1 6 7
POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ – WYZWANIA I SZANSE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH 0 1 2 2 0 1 3 5
POTENCJAŁ I PROGNOZY WYKORZYSTANIA BIOGAZU ROLNICZEGO W POLSCE 0 0 1 1 0 1 3 4
Perspektywy produkcji rzepaku w Polsce w kontekście nowej polityki biopaliwowej Unii Europejskiej 0 0 1 1 0 1 4 4
Policy directions to support generational renewal in European farming systems 0 0 0 0 1 1 1 1
Potential of Straw for Energy Purposes in Poland—Forecasts Based on Trend and Causal Models 0 1 1 1 0 6 6 6
RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR PERIPHERAL AREAS 0 0 0 0 0 0 0 0
REVIEW OF THE BOOK ENTITLED “CONDITIONS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BIO-ECONOMY IN POLAND”, E. K. CHYŁEK, J. KOPIŃSKI, A. MADEJ, M. MATYKA, J. OSTROWSKI, H. PIÓRKOWSKI, MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES IN FALENTY, WARSAW-FALENTY 2017, P. 194 0 0 0 0 0 0 12 30
Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej 0 0 0 0 0 0 1 6
Renewable Energy Sources as a Development Opportunity for Peripheral Areas 0 0 0 0 0 0 5 5
Renewable Energy – Implications for Agriculture and Rural Development in Poland 0 0 0 1 0 0 1 8
Review of the Book Entitled “Conditions and Directions of Development of Bio-Economy in Poland”, E. K. Chyłek, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka, J. Ostrowski, H. Piórkowski, Ministry of Agriculture and Rural Development Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Warsaw-Falenty 2017, P. 194 0 0 0 0 0 0 20 45
Sprawozdanie z konferencji „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”, Grodno k. Międzyzdrojów, 25 czerwca 2016 roku 0 1 1 1 0 1 2 10
Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym 0 0 0 0 1 2 2 3
To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland 0 0 1 1 3 6 13 13
WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH A ZATRUDNIENIE 0 0 0 0 0 0 1 2
WYZWANIA DLA SEKTORA BIOPALIW W KONTEKŚCIE POLITYKI KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 0 0 0 0 0 0 2 3
Total Journal Articles 0 3 11 13 6 26 96 182


Statistics updated 2021-01-03