Access Statistics for Agata Gąsiorowska

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową? Postawy wobec pieniędzy a spostrzeganie własnego dochodu 0 0 0 4 0 0 5 47
Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich 0 4 7 18 0 5 12 91
Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy 0 0 2 23 0 2 13 206
Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP: Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego 0 2 3 25 1 9 25 203
Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia 0 5 13 43 5 15 35 214
The Relationship of Income And Money Attitudes To Subjective Assessment of Financial Situation 1 1 5 54 2 7 16 221
The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety 0 1 1 30 3 4 11 113
Total Working Papers 1 13 31 197 11 42 117 1,095


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer 1 2 7 84 2 7 34 1,077
Saving Can Save from Death Anxiety: Mortality Salience and Financial Decision-Making 0 0 0 0 0 0 1 1
The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety 0 1 1 9 1 3 10 75
Would you do something for me? The effects of money activation on social preferences and social behavior in young children 0 0 3 35 0 0 8 212
Total Journal Articles 1 3 11 128 3 10 53 1,365


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Lay people’s and children’s theories of money 0 1 4 13 0 5 15 35
Total Chapters 0 1 4 13 0 5 15 35


Statistics updated 2021-01-03