Access Statistics for Burak GURBUZ

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrası Türkiye Ve Yunanistan Arasındaki Siyasi İlişkiler Çerçevesinde Karşılaştırmalı Üstünlüklere Dayalı Tircati Gelişmeler 0 0 0 0 0 0 0 99
1988-95 Yılları Arası Türkiye''nin Birikim Sürecinde Devlet Finansal Kurumlar ve Çalışanlar 0 0 0 0 0 0 0 40
CROISSANCE ET REPARTITION DES REVENUS EN TURQUIE (1994-2005): QUEL IMPACT SUR LA PAUVRETE ? 0 0 0 24 0 0 0 134
Dette publique et investissements prives: le cas de la Turquie 0 0 3 206 0 0 4 1,400
Sürdürülebilir Borçlanmanın Eleştirisi: Başka Bir Sürdürülebilirlik Olgusu ve Türkiye Örneği 0 0 2 26 0 0 6 122
Total Journal Articles 0 0 5 256 0 0 10 1,795


Statistics updated 2024-06-06