Access Statistics for Димитър Веселинов Хаджиниколов (Dimitar Vesselinov Hadjinikolov)

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ГЛОБАЛНОТО направление на общата търговска политика на ЕС в началото на новия век 0 0 1 16 0 1 4 97
Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост в книгата “Интердисциплинарни изследвания”, Издателски комплекс на УНСС, С., 2017 0 0 0 12 0 1 3 26
Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България 0 0 2 7 0 0 7 35
Total Working Papers 0 0 3 35 0 2 14 158


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bulgaria - EU: Dynamics of Approximation in Export Specialization 0 0 0 1 0 1 4 16
Bulgaria in the EU Cohesion Process 0 0 0 6 0 0 6 28
Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports 0 0 4 9 0 3 36 70
Total Journal Articles 0 0 4 16 0 4 46 114


Statistics updated 2020-09-04