Access Statistics for Hans Heijke

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A comparison of the labour market position of university education and higher vocational education in economics and business administration 0 0 1 1 0 0 1 3
A cross-country analysis of the relationship between income inequality and social capital 2 2 2 157 2 2 4 90
Aanvulling arbeidsmarktmodule i-see project: wetenschappelijk onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 3
Ability, academic climate, and going abroad for work or pursuing a PhD 0 0 1 4 0 0 2 48
Ability, academic climate, and going abroad for work or pursuing a PhD 0 0 0 72 0 0 1 84
Alice in prognoseland: over de zin van arbeidsmarktprognoses 0 0 0 16 0 0 0 177
An explanation of the educational structure of occupations 0 0 0 0 0 0 0 5
An explanation of the occupational structure of sectors of industry 0 0 0 1 0 0 1 16
An investigation into the role of human capital competences and their pay-off 0 0 1 4 0 0 4 31
Arbeidsmarktindicatoren: een inventarisatie 0 0 0 0 0 0 1 3
Arbeidsmarktscanner Rijksuniversiteit Limburg afgestudeerden 1986-1989 0 0 1 1 0 0 1 2
Arbeidsmarktscanner Rijksuniversiteit Limburg: basismeting cohort '90 0 0 0 0 0 0 1 3
Arbeidsmarktscanner Rijksuniversiteit Limburg: basismeting cohort '91 0 0 0 0 0 0 0 1
Beyond manpower planning: ROA's labour market model and its forecasts to 2002 0 0 0 2 0 0 0 9
Clustering educational categories in a heterogeneous labour market 0 0 0 0 0 0 0 4
Clustering occupational classes by educational structure 0 0 0 0 0 0 0 1
Competence indicators in academic education and early labour market success of graduates in health sciences 0 1 1 2 0 1 4 14
De Nederlandse lucht- en ruimtevaart: een uitdaging voor (jonge) werkzoekenden? 0 0 0 0 0 0 0 3
De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2003-2008 0 0 0 0 0 0 0 6
De aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt: een theoretisch kader 0 0 0 3 0 0 1 10
De arbeidsmarkt naar beroep in 1992 en de positie van academici daarbinnen 0 0 0 0 0 0 1 6
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 0 0 2
De arbeidsmarktperspectieven van studierichting in het wetenschappelijk onderwijs 1992: arbeidsmarktmodule i-see project 0 0 0 0 0 0 0 2
De arbeidsmarktperspectieven voor klinisch psychologen tot 1995 0 0 0 0 0 0 0 1
De invloed van vraagfactoren op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 0 0 7
Determinants of dropout behaviour in a job training programme for disadvantaged youth 0 0 0 34 0 0 0 154
Discipline-specific and academic competencies of the higher educated: their value in the labour market and their acquisition in education 0 0 0 1 0 0 0 10
Do business administration studies offer better preparation for supervisory jobs than traditional economics studies? 0 0 0 0 0 0 1 4
Een random-coëfficiënten-model voor het voorspellen van de beroepenstructuur van bedrijfstakken 0 0 0 1 0 0 0 6
Een verklaring van arbeidsduur en deeltijdarbeid naar beroep en bedrijfstak 0 0 0 0 0 0 0 5
Een verklaring van de beroepenstructuur van bedrijfstakken 0 0 0 0 0 0 0 1
Een verklaring van de opleidingenstructuur van beroepen 0 0 0 0 0 0 0 3
Eerste evaluatie informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 3
Europe 1992: start of a migration boom? 0 0 0 0 0 0 1 5
Evaluatie vernieuwing rapportages meting 2005: resultaten internetenquête onder hogescholen en universiteiten, najaar 2006 0 0 0 211 0 0 0 883
Fitting to the job: the role of generic and vocational competenties in adjustment and performance 0 0 0 1 0 0 1 10
Forecasting the educational structure of occupations: a manpower requirement approach with substitution 0 0 1 4 0 0 2 8
Forecasting the labour market by occupation and education: some key issues 0 0 0 6 0 0 2 19
Het researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 1 4
Het technisch beroepsonderwijs in het Technogebied Zuid-Oost-Nederland: Spreiding, deelname en de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 3
High and steady or low and rising?: life cycle earnings patterns in vocational and general education 0 0 0 19 0 1 3 99
High and steady or low and rising?: life-cycle earnings patterns in vocational and general education 0 1 1 42 0 1 2 155
In- en uitstroom op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 0 1 4
Inventarisatie van arbeidsmarktonderzoeken onder afgestudeerden van het agrarisch onderwijs 0 0 0 0 0 0 1 3
Inventariserend onderzoek arbeidsmarktmodule I-SEE project 0 0 0 0 0 0 0 1
Job-training programmes with low completion rates: the case of Projoven-Peru 1 1 3 73 1 1 3 225
Labour market information and the choice of vocational specialization 0 0 1 1 0 0 1 5
Labour market information for educational investments 0 0 0 0 0 0 1 2
Labour market positions of University of Limburg graduates 0 0 0 0 0 0 0 3
Labour market prospects for occupations and academic studies in 1992 0 0 0 0 0 0 0 4
Labour-market indicators: an inventory 0 0 0 0 0 0 0 4
Methodiek werkveldonderzoek Hogeschool INHOLLAND 0 0 0 27 0 0 0 349
Na de LTS: doorleren of werken? 0 0 0 0 0 0 1 6
Naar een informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt voor de haven van Rotterdam: verslag vooronderzoek 0 0 0 1 0 0 0 5
Naar een nieuwe fase in het longitudinale onderwijsonderzoek 0 0 0 0 0 0 0 2
Narrow versus broad vocational education: labour market position and curriculum characteristics of specialised versus less specialised vocational education programmes in the Netherlands 1 2 3 52 1 2 9 452
Ontwerp van een arbeidsmarktscanner voor academici: een pilotstudie in de gezondheidswetenschappen naar de mogelijkheden om de arbeidsmarktpositie en loopbaan van afgestudeerden in kaart te brengen 0 0 0 0 0 0 1 8
Op zoek naar informatiebronnen over de arbeidsmarktpositie van academici 0 0 0 0 0 0 0 1
Pilot domeincompetenties HBO-monitor 2007 0 0 0 38 0 0 1 115
Proefonderzoek arbeidsmarktscanner afgestudeerden Rijksuniversiteit Limburg 0 0 0 0 0 0 0 3
Schooling Quality in Eastern Europe: Educational Production During Transition 0 0 0 127 0 0 1 577
Schooling Quality in Eastern Europe: Educational Production During Transition 0 0 2 138 0 0 3 579
Schooling quality in eastern Europe: Educational production during transition 0 0 0 0 0 0 3 54
Schooling quality in eastern Europe: educational production during transition 0 0 1 1 0 0 7 17
Student time allocation, the learning environment and the acquisition of competencies 0 1 2 4 0 3 11 25
The costs of not training: contribution for the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 2
The effects of age, gender and job strain on labour market outflow: an exploratory study 0 0 0 0 0 0 0 4
The effects of higher education programme characteristics on allocation and performance of the graduates: a European view 0 0 0 0 0 0 1 6
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 0 2 10 1 2 4 27
The information system on education and the labour market developed by ROA 0 0 0 0 0 0 0 3
The labour market by education and occupation in 1992 0 0 0 0 0 0 0 5
The relation between the wage, job-related training and the quality of the match between occupations and the types of education 0 0 0 1 0 0 0 7
The research centre for education and labour market 0 0 0 0 0 0 0 5
The role of education in selection and allocation on the labour market; an empirical study in the medical field 0 0 0 0 1 2 5 21
Training and mobility 0 0 0 0 0 0 0 5
Training in bedrijven 0 0 0 1 0 0 0 5
Verkenning van de invloed van reisafstand op de keuze voor een middelbare beroepsopleiding 0 1 1 24 0 2 3 88
Working on heterogeneous human capital 0 0 0 0 0 0 0 3
Total Working Papers 4 9 24 1,080 6 17 92 4,528


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A SOCIAL LABOUR MARKET INDICATOR 0 0 0 0 0 0 0 3
Ability, Academic Climate, and Going Abroad for Work or Pursuing a PhD 0 0 0 3 0 0 1 18
An investigation into the role of human capital competences and their pay‐off 0 0 0 0 1 1 1 1
Clustering Educational Categories in a Heterogeneous Labour Market 0 0 0 29 0 0 0 233
Defining Occupational Groupings by Educational Structure 0 0 0 18 0 0 0 66
Do Business Administration Studies Offer Better Preparation for Supervisory Positions than Traditional Economics Studies? 0 0 0 35 0 0 0 426
Fitting to the job: the role of generic and vocational competencies in adjustment and performance 0 0 0 117 1 1 2 430
Income inequality and social capital, are they negatively related? European cross-country analyses 2006-2012 0 0 0 14 0 1 1 65
Labor market information and the choice of vocational specialization 1 1 1 52 1 1 2 215
Schooling quality in Eastern Europe: Educational production during transition 1 2 6 83 2 6 12 331
The Labour-market Position of University Education and Higher Vocational Education in Economics and Business Administration: a comparsion 0 0 0 9 0 0 0 65
The Role of Education in Selection and Allocation in the Labour Market: An Empirical Study in the Medical Field 0 0 0 56 0 0 1 430
The effects of higher education programme characteristics on the allocation and performance of the graduates 1 1 2 19 1 1 4 80
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 0 0 0 1 1 4 4
The production and use of human capital: Introduction 0 0 0 129 0 0 3 631
Total Journal Articles 3 4 9 564 7 12 31 2,998


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
High and steady or low and rising? Vocational versus general education in life-cycle earnings 0 0 0 43 1 1 2 153
The impact of distance deterrence on the choice of field of study in vocational education in The Netherlands 0 1 1 30 0 1 2 204
Total Chapters 0 1 1 73 1 2 4 357


Statistics updated 2024-02-04