Access Statistics for Mojmir Helisek

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Ekonomie: proč učit, co učit, jak učit 0 0 0 3 0 0 4 33
Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic 0 0 0 16 0 0 2 88
K pøíèinám mìnových krizí - empirie a teorie 0 0 0 8 1 4 5 40
K výuce makroekonomie na vybraných univerzitách v Německu, Rakousku a Švýcarsku 0 0 0 3 1 1 3 19
Potential Impact of the Euro Adoption in the Czech Republic on Relations with the Euro Area 0 2 2 5 0 2 4 24
Riziko měnové krize z hlediska účasti v kursovém mechanismu ERM II 0 0 3 20 0 0 4 65
Zahranièní zadluženost - definice a statistická evidence v publikacích mezinárodních organizaci (1. èást) (Foreign Indebtness - Definition and Statistical Records in the Publications of International Organizations - 1st part) 0 0 0 6 0 2 2 39
Zahranièní zadluženost - definice a statistická evidence v publikacích mezinárodních organizaci (2. èást) (Foreign Indebtness - Definition and Statistical Records in the Publications of International Organizations - 2nd part) 0 0 0 7 0 0 0 54
Total Journal Articles 0 2 5 68 2 9 24 362


Statistics updated 2019-10-05