Access Statistics for Szilárd Hegedűs

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analysis of the Creditworthiness of Local Government-owned Companies with a Credit Scoring Method 0 0 5 5 4 4 27 27
OECD TAGÁLLAMOK ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZEREINEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL 0 0 1 4 0 0 2 22
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK GAZDÁLKODÁSI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA KLASZTERANALÍZISSEL 0 0 0 4 0 0 1 16
Total Journal Articles 0 0 6 13 4 4 30 65


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Önkormányzati tulajdonú társaságok forrásszerkezetének vizsgálata Magyarországon 0 1 2 2 0 3 6 8
Total Chapters 0 1 2 2 0 3 6 8


Statistics updated 2019-07-03