Access Statistics for Szilárd Hegedűs

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analysis of the Creditworthiness of Local Government-owned Companies with a Credit Scoring Method 0 0 3 5 3 6 26 33
OECD TAGÁLLAMOK ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZEREINEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL 0 1 2 5 0 1 2 23
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK GAZDÁLKODÁSI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA KLASZTERANALÍZISSEL 0 0 0 4 0 0 1 16
Total Journal Articles 0 1 5 14 3 7 29 72


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Önkormányzati tulajdonú társaságok forrásszerkezetének vizsgálata Magyarországon 0 0 1 2 0 0 5 8
Total Chapters 0 0 1 2 0 0 5 8


Statistics updated 2019-10-05