Access Statistics for Jiri Hlavacek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Morální hazard" a "nepříznivý výběr" při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití / Moral hazard and adverse selection when survival probability is maximized [available in Czech only] 0 0 1 60 0 1 2 403
Microeconomic models of externality market, generalized Coase theorem/Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém (available in czech only) 0 0 0 75 0 0 1 471
Models of Economically Rational Donator 0 1 1 15 0 1 1 100
Models of Economically Rational Donators: Altruism Can Be Cruel 0 0 1 24 0 0 3 114
Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání / Supply of university education [available in Czech only] 0 0 0 10 1 1 2 146
Pojištení vkladu: soucasný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU / Credit Insurance: EU context [available in Czech only] 0 0 0 21 0 0 1 157
Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského / Demand for Insurance: Comparison of von Neumann-Morgenstern's and Kahneman-Tverovsky's Approaches [available in Czech only] 0 0 0 12 0 0 0 179
Total Working Papers 0 1 3 217 1 3 10 1,570


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Principal - Agent" Problem in the Context of the Economic Survival 0 0 0 18 0 1 1 101
Corporate social responsibility (CSR): Proklamace nebo ekonomická nutnost? 0 0 0 24 0 0 1 96
Cruel Altruism 0 0 0 10 0 0 0 66
Ekonomické kritérium v neziskovém prostředí 0 0 0 3 0 0 0 16
Generalized Coase Theorem 0 0 0 25 1 1 1 91
Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu 0 0 0 11 0 0 0 82
Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku 0 3 3 44 0 6 8 243
Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského (available in Czech only) 0 0 0 16 0 0 0 194
Systém pojištění vkladů v České republice: historie, současný stav a porovnání s Evropskou unií 0 0 1 39 0 1 5 172
Zobecněný princip chování firmy v tržní ekonomice 0 0 0 4 0 1 1 28
Školné či dotace? (simulace s modely systému vysokých škol) 0 0 0 10 0 0 0 67
Total Journal Articles 0 3 4 204 1 10 17 1,156


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Generalized Microeconomics 0 0 0 0 0 0 7 82
Soudobá ekonomie oèima tøí generací 0 0 0 0 0 0 1 122
Total Books 0 0 0 0 0 0 8 204


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
IRACIONÁLNÍ EGOISMUS, RACIONÁLNÍ ALTRUISMUS 0 0 0 0 0 0 3 101
Total Chapters 0 0 0 0 0 0 3 101


Statistics updated 2024-04-03