Access Statistics for Jiri Hlavacek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Morální hazard" a "nepříznivý výběr" při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití / Moral hazard and adverse selection when survival probability is maximized [available in Czech only] 1 1 1 50 1 1 2 380
Microeconomic models of externality market, generalized Coase theorem/Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém (available in czech only) 0 0 1 73 0 0 2 459
Models of Economically Rational Donator 0 0 0 13 0 0 0 90
Models of Economically Rational Donators: Altruism Can Be Cruel 0 0 2 22 0 0 2 99
Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání / Supply of university education [available in Czech only] 0 0 0 10 0 0 0 141
Pojištení vkladu: soucasný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU / Credit Insurance: EU context [available in Czech only] 0 0 0 21 0 0 0 149
Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského / Demand for Insurance: Comparison of von Neumann-Morgenstern's and Kahneman-Tverovsky's Approaches [available in Czech only] 0 0 0 11 4 5 8 167
Total Working Papers 1 1 4 200 5 6 14 1,485


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Principal - Agent" Problem in the Context of the Economic Survival 0 0 0 17 0 0 1 89
Cruel Altruism 0 0 0 9 0 0 1 52
Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu 0 0 0 6 0 0 2 68
Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku 0 0 1 28 0 0 3 202
Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského (available in Czech only) 0 0 0 16 0 0 0 189
Systém pojištění vkladů v České republice: historie, současný stav a porovnání s Evropskou unií 0 0 0 36 0 0 2 158
Zobecněný princip chování firmy v tržní ekonomice 0 0 0 3 0 0 5 24
Školné či dotace? (simulace s modely systému vysokých škol) 0 0 3 8 0 0 5 58
Total Journal Articles 0 0 4 123 0 0 19 840


Statistics updated 2019-11-03