Access Statistics for Aurel Iancu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Calcule de Regresie privind Convergenta Economica si Evidentierea Contributiei Factorului Institutional 0 0 1 119 1 3 10 407
Consolidarea fiscala prin austeritate si politicile UE de supraveghere 1 1 2 33 1 1 5 152
Convergenta Institutionala si Integrarea in UE 0 0 1 100 0 0 1 296
Convergenta Nominala 1 1 5 92 1 2 7 349
Convergenta Reala 1 1 4 118 1 1 6 352
Convergenta Reala si Integrarea in UE 2 3 6 96 2 3 7 344
Crestere economica, acumulare si dezechilibre în România perioadei comuniste 0 2 7 63 6 12 24 211
Criza economica si sanitara COVID-19, schimbari in legislatia economica a UE si unele efecte 4 5 7 56 7 9 16 209
Debt Limit, Fiscal Space and Fiscal Fatigue in the Central and Eastern European Countries of EU 1 3 17 17 3 5 37 37
Extending Financialisation and Increasing Fragility of the Financial System 0 0 6 93 0 0 8 156
Extinderea financiarizarii si accentuarea fragilitatii sistemului financiar 0 0 3 57 0 1 4 140
FINANCIAL SYSTEM FRAGILITY MODELS 0 0 3 137 0 1 5 299
Financial Instability, Cycles and the Role of Institutions 0 0 3 35 0 1 5 84
Fiscal Consolidation by Austerity and EU Surveillance Policies 0 0 2 49 0 1 8 97
Industrii Strategice, Criterii de Determinare si Politici de Ssustinere a acestora 1 3 4 63 2 4 8 229
Instabilitatea financiara, ciclurile si rolul institutiilor 1 1 4 90 2 3 8 207
Institutional Convergence 0 2 3 312 1 5 21 1,638
Liberalizarea economiei României (1990-2000) 0 0 4 23 0 0 8 42
Limita datoriei, spatiul fiscal si riscul oboselii fiscale in tarile Europei Centrale si de Est ale UE 1 3 14 22 2 7 32 41
Noi exigente privind aderarea si postaderarea la zona euro 2 2 2 15 2 2 3 34
Nominal Convergence 1 1 2 135 1 2 5 505
PROBLEMA TRECERII ROMÂNIEI LA EURO SI CONVERGENTA ECONOMICA 1 1 4 33 1 1 5 82
Politici fiscale prociclice si anticiclice, in tarile membre UE non-euro 0 2 6 17 4 8 25 61
Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana 0 0 2 15 1 2 6 54
Procyclical and Countercyclical Fiscal Policies in non-Euro EU Member Countries 1 3 6 15 2 4 15 26
Real Convergence and Integration 1 1 1 106 1 1 4 342
Real Economic Convergence 0 1 4 203 1 4 27 621
SINTEZA PRIVIND MODELAREA FRAGILITATII SISTEMULUI FINANCIAR 1 1 2 75 2 2 5 217
THE REGRESSION CALCULUS OF ECONOMIC CONVERGENCE AND THE CONTRIBUTION OF THE INSTITUTIONAL FACTOR 0 1 1 71 0 1 1 286
TRANSITION, INTEGRATION AND CONVERGENCE - THE CASE OF ROMANIA - 0 1 1 117 0 1 3 323
Teorii si politici privind austeritatea si efectele acesteia 0 0 2 19 0 0 4 87
The Transition to the Euro and Economic Convergence of Romania 0 0 2 21 0 1 3 47
Tiberiu Schatteles - Pionierat în abordarea si dezvoltarea economiei analitice în România 0 0 1 60 1 2 6 114
Total Working Papers 20 39 132 2,477 45 90 332 8,089


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Innovative Book (Review of “The Monetary Policy: Unconventional Hypostases”, by Lucian Croitoru) [O carte inovatoare (Recenzie la “Politica monetară: Ipostaze neconvenţionale”, de Lucian Croitoru)] 0 0 0 5 0 2 4 76
Convergenţa nominală 1 1 1 29 1 1 3 100
Convergenţa reală şi integrarea 0 0 0 9 0 0 1 55
Economic Convergence. Applications - Second Part - 0 0 1 195 0 0 1 522
Financialisation: Structure, Extent, Consequences 0 0 2 92 0 0 2 233
Finanţarea cercetării şi inovării 0 0 0 10 0 0 0 33
Industrii strategice, criterii de determinare şi impactul economic şi social 0 0 0 10 0 0 3 79
Models of Financial System Fragility 0 0 1 39 0 0 1 179
Nicholas Georgescu-Roegen – întemeietor de şcoală economică (Discurs de recepţia la Academia Română) 0 0 0 12 0 0 2 60
Nominal Convergence 0 0 1 44 0 3 5 201
Opera lui Nicholas Georgescu-Roegen 0 0 0 18 0 1 6 100
Problema convergentei economice 0 0 1 48 1 1 3 138
Problema convergenţei economice 0 0 2 34 1 1 5 128
Procyclical and Countercyclical Fiscal Policies in Non-Euro EU Member Countries 1 3 8 11 2 5 14 22
Real Convergence and Integration 0 0 0 195 2 4 15 421
Real convergence and integration 0 0 1 19 0 0 3 129
Sinteză privind modelarea fragilităţii sistemului financiar 0 0 0 3 1 2 4 56
The Question of Economic Convergence - first part - 0 0 0 168 0 2 5 617
Tipurile de convergenţă. Convergenţa instituţională 0 0 1 16 0 0 2 65
Transformări în sistemul instituţional al cercetării româneşti şi problemele documentării şi vizibilităţii internaţionale 0 0 0 4 0 0 1 47
Total Journal Articles 2 4 19 961 8 22 80 3,261


Statistics updated 2024-06-06