Access Statistics for Aurel Iancu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Calcule de Regresie privind Convergenta Economica si Evidentierea Contributiei Factorului Institutional 2 3 10 112 2 4 18 371
Consolidarea fiscala prin austeritate si politicile UE de supraveghere 1 1 4 29 2 4 23 127
Convergenta Institutionala si Integrarea in UE 1 3 8 90 2 7 24 265
Convergenta Nominala 0 0 1 81 2 4 27 314
Convergenta Reala 0 0 4 103 2 5 27 315
Convergenta Reala si Integrarea in UE 1 1 7 78 2 3 21 305
Crestere economica, acumulare si dezechilibre în România perioadei comuniste 0 0 6 20 2 8 35 57
Criza economica si sanitara COVID-19, schimbari in legislatia economica a UE si unele efecte 2 2 2 2 5 7 7 7
Extending Financialisation and Increasing Fragility of the Financial System 0 0 0 84 0 2 4 134
Extinderea financiarizarii si accentuarea fragilitatii sistemului financiar 0 0 3 52 0 0 4 125
FINANCIAL SYSTEM FRAGILITY MODELS 0 0 2 130 2 2 7 278
Financial Instability, Cycles and the Role of Institutions 0 0 0 27 0 0 6 68
Fiscal Consolidation by Austerity and EU Surveillance Policies 0 1 4 46 1 2 15 79
Industrii Strategice, Criterii de Determinare si Politici de Ssustinere a acestora 0 0 1 59 1 4 11 206
Instabilitatea financiara, ciclurile si rolul institutiilor 0 0 2 82 2 5 21 172
Institutional Convergence 1 1 7 295 3 7 39 1,534
Liberalizarea economiei României (1990-2000) 0 0 8 8 1 3 9 9
Noi exigente privind aderarea si postaderarea la zona euro 2 2 5 5 4 4 9 9
Nominal Convergence 0 0 0 129 0 1 9 485
PROBLEMA TRECERII ROMÂNIEI LA EURO SI CONVERGENTA ECONOMICA 1 1 7 19 1 2 22 56
Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana 0 1 3 10 1 4 21 31
Real Convergence and Integration 0 0 1 101 1 3 6 306
Real Economic Convergence 0 1 4 188 4 9 23 526
SINTEZA PRIVIND MODELAREA FRAGILITATII SISTEMULUI FINANCIAR 0 0 2 67 1 3 8 198
THE REGRESSION CALCULUS OF ECONOMIC CONVERGENCE AND THE CONTRIBUTION OF THE INSTITUTIONAL FACTOR 0 0 2 67 0 0 3 279
TRANSITION, INTEGRATION AND CONVERGENCE - THE CASE OF ROMANIA - 0 1 1 113 2 3 7 282
Teorii si politici privind austeritatea si efectele acesteia 1 1 4 13 1 2 27 69
The Transition to the Euro and Economic Convergence of Romania 0 0 3 12 1 2 14 27
Tiberiu Schatteles - Pionierat în abordarea si dezvoltarea economiei analitice în România 0 0 2 52 0 2 14 86
Total Working Papers 12 19 103 2,074 45 102 461 6,720


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Innovative Book (Review of “The Monetary Policy: Unconventional Hypostases”, by Lucian Croitoru) [O carte inovatoare (Recenzie la “Politica monetară: Ipostaze neconvenţionale”, de Lucian Croitoru)] 0 0 0 5 1 1 3 65
Convergenţa nominală 1 2 3 24 3 4 11 80
Convergenţa reală şi integrarea 0 0 0 9 1 1 3 47
Economic Convergence. Applications - Second Part - 1 1 1 188 1 1 7 496
Financialisation: Structure, Extent, Consequences 0 0 1 86 0 2 7 218
Finanţarea cercetării şi inovării 0 0 1 9 0 0 2 31
Industrii strategice, criterii de determinare şi impactul economic şi social 0 0 0 9 0 1 3 69
Models of Financial System Fragility 0 0 0 35 1 1 9 166
Nicholas Georgescu-Roegen – întemeietor de şcoală economică (Discurs de recepţia la Academia Română) 0 0 0 12 1 1 2 53
Nominal Convergence 0 0 1 42 1 2 8 177
Opera lui Nicholas Georgescu-Roegen 0 0 0 13 1 1 8 66
Problema convergentei economice 1 1 1 46 1 1 5 114
Problema convergenţei economice 1 1 1 30 1 2 10 104
Real Convergence and Integration 0 0 0 192 0 2 5 373
Real convergence and integration 0 0 0 16 1 2 16 96
Sinteză privind modelarea fragilităţii sistemului financiar 0 0 1 3 0 0 2 46
The Question of Economic Convergence - first part - 0 0 1 163 1 2 8 587
Tipurile de convergenţă. Convergenţa instituţională 0 1 2 13 1 2 5 57
Transformări în sistemul instituţional al cercetării româneşti şi problemele documentării şi vizibilităţii internaţionale 0 0 0 3 0 0 1 43
Total Journal Articles 4 6 13 898 15 26 115 2,888


Statistics updated 2020-09-04