Access Statistics for Sayim Isik

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 1 3 221
Kasım 2000 Krizine Teorik Yaklaşım: Para Arzının İçselliği Ve Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi Üzerine Eleştirel Bir Yorum 0 0 0 0 0 1 9 191
Keynes Para Arzının Belirlenmesinde Bir Endojenist Miydi? 1 1 8 23 1 8 26 55
Para Krizi Modellerinin Eleştirisi ve Uluslararası Para Sisteminin Düzenlenmesine Yönelik Keynesyen Öneriler 0 0 0 0 0 4 18 181
Post Keynesyen Finansal Kırılganlık Yaklaşımın Türkiye Ekonomisindeki Finansal Krizlere (1991-2001) Uygulanması 0 0 0 0 0 2 5 200
Tam İstihdam Ve Fiyat İstikrarı Kapsamında Neo-Liberal Yaklaşımlara Post-Keynesyen Karşı Duruşlar: Devletin Nihai İşveren Olma Rolü 1 13 50 94 8 61 255 451
Total Journal Articles 2 14 58 117 9 77 316 1,299


Statistics updated 2020-09-04