Access Statistics for Kamil Janáček

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Inflation in Czechoslovakia, 1985-91 1 1 2 80 1 1 7 447
L'économie tchèque et l'union monétaire européenne 0 0 1 1 0 0 4 6
La transformation de l’économie tchèque et la situation sur le marché du travail: des tendances contradictoires 0 0 0 0 0 0 1 7
Réforme et transition économique en Tchécoslovaquie 0 0 0 0 0 0 3 9
Stock Market Volatility and Real Processes in the Czech Economy 0 0 0 0 0 0 3 291
Česká ekonomika a EMU 0 0 3 3 0 0 6 8
Total Working Papers 1 1 6 84 1 1 24 768


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? 0 0 0 58 0 0 4 202
Co zbylo z nové ekonomiky? 0 0 2 8 0 0 3 17
Czech Economy at the Time of EU Entry 0 0 1 13 0 0 3 81
Czech Economy: First Year after the EU Entry 0 0 1 11 0 0 6 72
Czech economy at the beginning of 1997 0 0 0 5 0 0 3 77
Czech economy at the beginning of 2002: uncertain prospects 0 0 0 6 0 0 2 21
Czech economy at the start of 1996 0 0 0 4 0 0 5 34
Czech economy in 1998: risks and challenges 0 0 0 8 0 0 5 54
Czech economy in 1999: struggling for revival 0 0 1 5 0 0 6 37
Czech economy in 2001: catching up again? 0 0 2 8 0 0 3 33
Czech economy in 2002: record-low inflation 0 0 3 11 2 4 12 66
Czech economy on a way back to growth 0 0 1 5 1 1 6 35
Evropská měnová unie a rizika pro reálnou konvergenci 0 0 3 30 2 3 11 80
Inflation in the Czech and Slovak Republics, 1985-1991 0 0 1 29 0 0 2 91
Inflation in the czech republic in the mid-nineties (a comparison of alternative explanations) 0 1 1 2 1 4 10 35
Komplexní publikace o makroekonomické analýze 0 0 1 2 1 1 4 18
Perspektivy české ekonomiky po vstupu do Evropské unie 0 0 2 13 0 0 3 54
Podivné chování spotřeby v průběhu transformace 0 0 2 14 1 1 5 49
Rok 2002: desinflace v české ekonomice 0 0 1 3 0 0 4 34
Rok 2002: zpomalí česká ekonomika? 0 0 1 4 1 1 4 62
Stock-Market Volatility and Real Processes in the Czech Economy 0 0 0 0 0 0 3 11
Technologická mezera a proces dohánìní: pouèení pro Èeskoslovensko (Technological Gaps and the Catch-up Process - Lessons for Czechoslovakia) 0 0 1 26 0 1 3 85
Unemployment and the Labor Market in Czechoslovakia and the Czech Republic, 1990-1992 0 0 1 4 0 0 3 9
Česká ekonomika 2001: akcelerace růstu 0 0 4 10 0 1 7 54
Česká ekonomika v r. 1999: nesnadná cesta k oživení 0 0 1 3 0 0 11 33
Česká ekonomika v roce 1998: možnosti a rizika 0 0 0 2 0 0 4 40
Česká ekonomika v roce 2000: obrat v tempu růstu 0 0 1 9 0 0 7 32
Česká ekonomika: rok po vstupu do EU 0 0 2 7 0 0 5 72
Total Journal Articles 0 1 33 300 9 17 144 1,488


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Impacts Of The Sovereign Default Crisis On The Czech Financial Sector 0 0 0 16 1 2 7 94
Total Chapters 0 0 0 16 1 2 7 94


Statistics updated 2020-09-04