Access Statistics for Octavian-Dragomir JORA

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A PRAXEOLOGICAL AND ETHICAL CHECK-IN FOR THE ALLEGED VIRTUES IN STATESMANSHIP 0 0 0 10 0 0 2 84
AVATARURILE CRIZEI: STRUCTURI ECONOMICE, STRUCTURI POLITICE 0 0 0 4 0 0 4 49
Assessment on the “institutional economics” of corruption. Business and development in Romania, between formal and informal practices 0 0 2 12 0 0 3 72
Austro-libertarianismul si teza ca jus naturalis e unicul cenzor rational al legii, nu „eficienta” 0 0 0 8 0 0 10 96
CHRISTIAN CONFESSION AND ENRICHED ECONOMIC RATIONALITY [MĂRTURISIREA CREŞTINĂ ŞI RAŢIONALITATEA ECONOMICĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ] 0 0 0 2 0 0 1 24
CRIZĂ ŞI ECONOMII CONTEMPORANE: INSTITUŢII ŞI INSTANŢE ALTERNATIVE 0 0 0 6 0 0 2 42
Capitalism corporatist şi malformaţii etatiste. Hazard moral în exteriorul corporaţiei moderne 0 0 0 9 1 1 2 41
Corporate Governance and the Praxeology of the Owner-Capitalist-Entrepreneur. Recollecting Thoughts from the Modern Austrian School of Economics 0 0 0 22 0 1 2 99
DIZARMONII ECONOMICE: STATE VS. PIEŢE, STATE VS. STATE 0 0 0 0 0 0 1 23
ECONOMIE ŞI EPISTEMOLOGIE. O ALTFEL DE CRIZĂ? 0 0 0 11 0 0 0 42
EUROPA INTRE „MODELUL SOCIAL” SI „STABILITATE SI CRESTERE” 0 0 0 15 0 0 4 71
European „c” quest: community, competitiveness, convergence, cohesion. what should the “eu new comer romanians” aim for? 0 0 0 23 0 1 18 134
Expansiunea creditului si "economia în trei timpi". Despre boom-crisis-bust în cazul subprime 0 0 0 16 0 0 0 68
FRONTIERE EPISTEMOLOGICE: MATEMATICA ÎN ECONOMIE 0 0 0 12 0 0 0 50
GENEZA ŞI GUVERNANŢA ORGANIZAŢIILOR: ÎNTRE ANTREPRENORIAT ŞI MANAGEMENT 0 0 0 6 1 2 5 52
INSTITUŢII ŞI INDICATORI MACRO. INDICIILE ŞI INDICII BLOCAJELOR 0 0 0 3 0 0 2 34
Impactul procesului de aderare asupra ajutorului de stat in Romania: conditionalitatea impusa de integrarea in Piata Unica Abstract: Prezenta lucrare argumenteaza ca procesul de integrare al Romaniei in Uniunea Europeana a modificat in mod fundamental natura si instrumentele interventionismului public. Dincolo de preluarea acquis-ului comunitar, respectiv a cadrului legislativ de ansamblu, integrarea a modificat si mecanismele specifice de guvernanta, de la structura institutionala pana la politicile specifice implementate de catre autoritatile publice. In cazul Romaniei, adoptarea in bloc a acestui pachet a avut un efect care poate fi apreciat de liberalizare. Legislatia in domeniul ajutorului de stat a cenzurat abilitatea de a interveni arbitrar in economie. Confruntate cu spectrul momentului integrarii, atitudinea autoritatilor publice fata de ajutorul de stat s-a modificat notabil 0 0 0 88 0 3 9 327
MERIDIANE ŞI CONJUNCTURI. DESPRE AVUŢIE INTRA- ŞI INTER- NAŢIUNI 0 0 0 0 0 0 2 30
MORALĂ, ETICĂ, LEGE, EFICIENȚĂ ÎN VREMURI DE CRIZĂ 0 0 0 6 0 2 6 50
Managementul omnipotent şi puterea stimulentelor etatiste. Hazard moral în interiorul corporaţiei moderne 0 0 0 5 0 0 1 55
O “sociologie” a crizei actuale: de la social-democraţia “subprime”-lor, la conservatorismul tip “too big to fail” 0 0 0 3 0 0 4 37
PREMIILE NOBEL PENTRU ECONOMIE ŞI SENZAŢIA CĂ PIAŢA LIBERĂ ESTE UN “CAZ PARTICULAR” AL PLANIFICĂRII PUBLICE 0 0 1 7 0 0 2 52
Privatizing Pension Systems as the End of a Vicious Taboo of the Almighty State 0 0 0 12 0 0 1 86
RELATIONSHIPS AND CORRELATIONS IN THE FUNCTIONING OF ECONOMIES [RELAŢII ŞI CORELAŢII ÎN FUNCŢIONAREA ECONOMIILOR] 0 0 0 2 0 0 2 21
SFIDĂRI ALE SISTEMELOR SOCIETALE: CRIZELE, CA DISTRUGERE CREATOARE 0 0 0 2 0 0 0 22
THE FACES OF FINANCE [FEŢELE FINANŢEI] 0 0 0 0 0 0 1 16
THE POLITICAL PHILOSOPHY AND THE POLITICAL ECONOMY OF PUBLIC REGULATION. AN APROPOS ON THE ULTIMATE CAUSE OF THE CURRENT CRISIS 0 0 0 18 0 0 4 66
The EU and European Models'Competitiveness at Stake 0 0 0 65 0 0 3 197
Trei teorii liberale ale proprietăţii şi fundamentele analizei economice în termeni de proprietate (I – Mises şi utilitarismul liberal) 0 0 0 10 0 3 9 79
Trei teorii liberale ale proprietăţii şi fundamentele analizei economice în termeni de proprietate (II – Rothbard şi etica naturală) 0 1 1 10 1 2 4 45
Trei teorii liberale ale proprietăţii şi fundamentele analizei economice în termeni de proprietate (III – Hoppe şi apriorismul argumentării) 0 0 1 3 1 2 5 34
Trei teorii liberale ale proprietăţii şi fundamentele analizei economice în termeni de proprietate (IV – Analiza contrafactuală a aproprierii) 0 0 0 1 1 2 3 61
VIITORUL CAPITALISMULUI: LIBERALISM VS. ETATISM 0 0 0 18 0 0 3 98
VIITORUL CAPITALISMULUI: LIBERALISM VS. ETATISM (ÎNCĂ DEPARTE DE VERDICT) 0 0 0 5 0 0 1 48
ZONA EURO ŞI ZONA CRIZEI: INTERSECŢII 0 0 0 10 0 0 1 59
ÎNTEMEIERILE PRAGMATISMULUI ANTICRIZĂ: TEORII VS. IDEOLOGII 0 0 0 0 0 0 1 29
“CRITICAL INFRASTRUCTURES” OF ECONOMICS AND POLITICS [“INFRASTRUCTURI CRITICE” ALE ECONOMICULUI ŞI POLITICULUI] 0 0 0 5 0 0 0 31
“MEDIUM, MEDIA”: POLISEMII ECONOMICE 0 0 0 0 0 0 1 21
Total Journal Articles 0 1 5 429 5 19 119 2,445


Statistics updated 2020-09-04