Access Statistics for Leszek Piotr JURDZIAK

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych 0 0 2 14 1 1 6 119
Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla 0 0 0 19 2 3 5 260
Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część I – Propozycje podziału 0 0 0 52 1 1 4 593
Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część II – Formuły cen węgla brunatnego 0 0 0 21 1 2 7 497
Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część III – Obliczenia cen i zysków dla hipotetycznych danych 0 0 0 11 1 2 5 298
Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? 0 0 0 30 0 0 1 245
IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI 0 0 1 4 0 0 3 10
Influence of structure and ownership of lignite opencast mine and power plant bilateral monopoly on its operation 0 0 0 40 0 0 5 449
Lignite price and split of profit negotiation in bilateral monopoly of lignite opencast mine and power plant 0 0 0 115 0 0 6 857
Lignite price negotiation between opencast mine and power plant as a two-stage, two-person, cooperative, non-zero sum game 0 0 0 79 1 1 2 572
METODA SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH PRZENOŚNIKÓW 0 0 1 3 0 0 3 8
Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej 0 0 0 34 0 0 5 574
OPERACYJNE STEROWANIE JAKOŚCIĄ WĘGLA BRUNATNEGO W ENERGETYCE NIEMIECKIEJ 0 0 0 1 2 2 4 6
Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym 0 0 0 13 2 2 9 398
Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena 0 0 0 19 0 1 4 295
Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych 0 0 1 64 2 2 13 419
Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne 0 0 1 48 1 1 6 370
Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie 0 0 0 19 1 1 2 184
Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni 0 0 0 13 0 0 2 231
Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych 0 0 0 6 1 4 7 94
Total Working Papers 0 0 6 605 16 23 99 6,479


Statistics updated 2020-09-04