Access Statistics for Judit Kapas

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Different Cultural Layers: Different Effects on Development? 2 2 3 55 8 24 84 575
Economic Freedom: Theory First, Empiricism After 0 0 0 88 1 1 2 273
How culture matters: The impact of individual values on development 0 0 0 61 0 1 3 115
Total Working Papers 2 2 3 204 9 26 89 963


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A forrongó vállalatelmélet. Analyse(s) et transformation(s) de la firme: confrontation entre économistes, gestionnaires et juristes című konferencia. Université Lumière Lyon 2, 2007. november 22-23 0 0 0 1 0 0 0 22
A harmadik közgazdasági prágai tavasz. Beszámoló a Prague Conference on Political Economy konferenciáról (Prága, 2007. április 20-22.) 0 0 0 0 0 0 0 10
A közgazdaságtudomány beáramlása a közgazdászszakmába. Gondolatok Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004 című kötete kapcsán KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005, 928 o 0 0 0 27 0 0 2 103
A piac mint intézmény - szélesebb perspektívában 0 0 0 5 0 0 2 62
A piacról, a kormányzatról és a liberalizmusról. Viktor J. Vanberg: The Constitutions of Markets. Essays in political economy. Routledge, London-New York, 2001, 206 o 0 0 0 0 0 0 0 15
Az intézmények evolúciója és a tudásgazdaság. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága és az Információgazdaság és Identitás OTKA Tudományos Iskola nemzetközi konferenciája. Debrecen, 2002. október 4-5 0 0 0 3 0 1 1 22
Az intézmények számítanak, de hogyan?. Beszámoló az ISNIE 2008. évi konferenciájáról. Toronto, 2008. június 20-21 0 0 0 1 0 0 0 14
Economic Freedom and Government: A Conceptual Framework 0 1 1 30 0 1 1 109
Erőszak és növekedés. Gondolatok Douglass C. North, John Joseph Wallis és Barry R. Weingast: Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History című könyv kapcsán Cambridge University Press, New York, 2009, vii + 308 oldal 0 0 0 0 0 0 0 42
Gazdasági szabadság, politikai szabadság és a társadalmi rendek 0 0 1 6 0 2 4 72
HOW CULTURAL VALUES AFFECT ECONOMIC GROWTH: A CRITICAL ASSESSMENT OF THE LITERATURE 0 0 0 1 0 0 3 4
Hogyan fejlődik a vállalat?. A fizikai és a társadalmi technológia kölcsönhatásos evolúciós folyamata 0 0 1 9 0 1 4 55
Industrial revolutions and the evolution of the firm's organization: an historical perspective 1 2 7 22 1 6 20 89
Institutions and policies of economic freedom: different effects on income and growth 1 2 4 16 1 2 10 68
Intézményi közgazdaságtan - két új Nobel díj-után. Beszámoló az ISNIE 2010. évi konferenciájáról - Stirling, 2010. június 17-19 0 0 0 1 0 0 0 25
Milyen a jó kapitalizmus? Avagy nem mind arany, ami fénylik?. Gondolatok A jó kapitalizmus, rossz kapitalizmus és a növekedés és jólét közgazdaságtana című könyv kapcsán. Baumol, W. J.-Litan, R. E.-Schramm, C. J.: Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. Yale University Press, New Haven and London, 2007. 321 oldal 0 0 0 3 0 1 2 57
Modern problémák - a liberalizmus válaszai. Modern problems - liberalisms answers 0 0 0 1 0 0 1 16
Mutáns vállalatok? A belső hibridekről 0 0 0 0 0 0 0 34
New variant of the firm: A market‐like form 0 0 0 3 0 0 0 13
Piacszerű vállalat és vállalatszerű piac 0 0 0 3 0 0 1 57
Régi és új hangsúlyok az új intézményi közgazdaságtanban. Institutions and Change. ISNIE 7. konferenciája, Budapest, 2003. szeptember 11-13 1 1 1 8 1 1 1 32
Social orders, and a weak form of the Hayek–Friedman Hypothesis 0 0 0 4 0 0 0 36
Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?. Az evolúciós vállalatelmélet kritikai összefoglalása 0 0 0 7 0 0 4 56
Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben. Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás 0 0 0 1 0 0 1 38
The impact of culture on FDI disentangled: separating the “level” and the “distance” effects 0 0 1 9 0 1 6 44
The interaction of individual values and sticky formal institutions in economic development 0 0 1 9 0 0 2 56
What Does Transition Mean?: Post-socialist and Western European Countries Paralleled 0 1 1 13 0 1 2 123
Total Journal Articles 3 7 18 183 3 17 67 1,274


Statistics updated 2023-05-07