Access Statistics for Judit Kapas

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Different Cultural Layers: Different Effects on Development? 0 0 5 42 11 35 171 305
Economic Freedom: Theory First, Empiricism After 0 0 1 85 2 3 8 260
How culture matters: The impact of individual values on development 0 0 1 59 0 2 7 108
Total Working Papers 0 0 7 186 13 40 186 673


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A forrongó vállalatelmélet. Analyse(s) et transformation(s) de la firme: confrontation entre économistes, gestionnaires et juristes című konferencia. Université Lumière Lyon 2, 2007. november 22-23 0 0 0 1 0 0 1 20
A harmadik közgazdasági prágai tavasz. Beszámoló a Prague Conference on Political Economy konferenciáról (Prága, 2007. április 20-22.) 0 0 0 0 0 0 3 7
A közgazdaságtudomány beáramlása a közgazdászszakmába. Gondolatok Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004 című kötete kapcsán KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005, 928 o 1 3 6 21 3 5 18 83
A piac mint intézmény - szélesebb perspektívában 0 0 0 5 0 5 13 50
A piacról, a kormányzatról és a liberalizmusról. Viktor J. Vanberg: The Constitutions of Markets. Essays in political economy. Routledge, London-New York, 2001, 206 o 0 0 0 0 0 0 0 12
Az intézmények evolúciója és a tudásgazdaság. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága és az Információgazdaság és Identitás OTKA Tudományos Iskola nemzetközi konferenciája. Debrecen, 2002. október 4-5 0 0 0 3 0 1 1 19
Az intézmények számítanak, de hogyan?. Beszámoló az ISNIE 2008. évi konferenciájáról. Toronto, 2008. június 20-21 0 0 0 1 0 0 1 10
Economic Freedom and Government: A Conceptual Framework 0 0 1 25 0 3 14 92
Erőszak és növekedés. Gondolatok Douglass C. North, John Joseph Wallis és Barry R. Weingast: Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History című könyv kapcsán Cambridge University Press, New York, 2009, vii + 308 oldal 0 0 0 0 0 0 1 40
Gazdasági szabadság, politikai szabadság és a társadalmi rendek 0 0 1 4 1 3 18 43
Hogyan fejlődik a vállalat?. A fizikai és a társadalmi technológia kölcsönhatásos evolúciós folyamata 0 2 5 6 1 3 13 38
Industrial revolutions and the evolution of the firm's organization: an historical perspective 0 0 5 10 0 1 12 46
Institutions and policies of economic freedom: different effects on income and growth 1 4 5 11 2 6 12 50
Intézményi közgazdaságtan - két új Nobel díj-után. Beszámoló az ISNIE 2010. évi konferenciájáról - Stirling, 2010. június 17-19 0 0 1 1 1 2 6 23
Milyen a jó kapitalizmus? Avagy nem mind arany, ami fénylik?. Gondolatok A jó kapitalizmus, rossz kapitalizmus és a növekedés és jólét közgazdaságtana című könyv kapcsán. Baumol, W. J.-Litan, R. E.-Schramm, C. J.: Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. Yale University Press, New Haven and London, 2007. 321 oldal 0 0 2 2 1 1 3 44
Modern problémák - a liberalizmus válaszai. Modern problems - liberalisms answers 0 0 0 1 0 0 1 13
Mutáns vállalatok? A belső hibridekről 0 0 0 0 0 2 6 30
New variant of the firm: A market‐like form 0 0 0 2 1 3 3 11
Piacszerű vállalat és vállalatszerű piac 0 0 1 3 0 2 9 46
Régi és új hangsúlyok az új intézményi közgazdaságtanban. Institutions and Change. ISNIE 7. konferenciája, Budapest, 2003. szeptember 11-13 0 0 1 7 1 1 5 28
Social orders, and a weak form of the Hayek–Friedman Hypothesis 0 1 1 3 1 4 14 30
Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?. Az evolúciós vállalatelmélet kritikai összefoglalása 0 1 2 7 0 1 9 45
Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben. Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás 0 1 1 1 0 2 5 32
The interaction of individual values and sticky formal institutions in economic development 1 1 4 5 7 11 24 37
What Does Transition Mean?: Post-socialist and Western European Countries Paralleled 0 0 1 10 0 3 9 114
Total Journal Articles 3 13 37 129 19 59 201 963


Statistics updated 2021-01-03