Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 0 99
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 2 114
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 2 2 5 213
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 0 95 0 1 6 277
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 2 37 2 2 8 146
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 1 1 39 0 1 1 176
Total Journal Articles 0 1 3 196 4 7 22 1,025


Statistics updated 2017-12-03