Access Statistics for Bilal KARGI

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bütçe Büyüklükleri/Performansı ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi 0 0 0 7 0 0 1 45
Credit Default Swap (CDS) Spreads: The Analysis of Time Series for The Integration with The Interest Rates and The Growth in Turkish Economy 0 0 0 20 0 2 6 51
Electricity Consumption and Economic Growth: A Long-Term Co-integrated Analysis for Turkey 0 0 1 43 1 1 7 84
Interaction Between The Economic Growth and the Construction Industry: A Time Series Analysis on Turkey (2000-2012) 0 0 1 11 3 5 11 55
Konut Piyasası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (2000-2012) 0 0 1 20 3 5 10 68
Labor force participation rate and economic growth: observations for Turkey 3 5 10 113 14 44 93 598
Okun’s Law and Long Term Co-Integration Analysis for OECD Countries (1987-2012) 0 0 0 18 0 1 9 77
Portfolio in Turkish Economy, and A Long Termed Relation Between Foreign Direct Investments and The Growth, and The Structural Breakage Analysis (1980-2012) 0 0 0 12 1 1 5 63
Structural Breakage and Long Term Cointegration Analysis for Economic Growth in G-7, BRICS and MATIK Countries (1962-2012) 0 1 1 9 0 3 7 47
The Data of Labor Market in Turkey and Time Series Analysis on Economic Growth (2000:01-2013:03) 0 0 0 10 0 1 5 48
The Effects of BRICS and MATIK Countries on World Economy and Cointegration Analysis The Long Term Relation G-7 Growth Rates (1962-2012) 0 0 0 11 1 2 8 55
The Effects of Oil Prices On Inflation and Growth: Time Series Analysis In Turkish Economy For 1988:01-2013:04 Period 0 0 2 76 0 0 10 138
Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar: Zaman Serileri Analizi (2004-2012) 0 0 1 18 0 0 7 60
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013) 0 0 4 50 3 5 21 165
Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler ve Sosyal Teoride Küreselleşme ve Ulus-Devlet 0 0 0 5 0 1 6 40
Ücret Yapışkanlığı Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye'de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012) 1 1 2 7 3 5 17 69
İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar 0 0 0 0 0 2 4 17
Total Working Papers 4 7 23 430 29 78 227 1,680


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Credit Default Swap (CDS) Spreads: The Analysis of Time Series for The Integration with The Interest Rates and The Growth in Turkish Economy 0 0 0 25 1 13 40 222
Credit Default Swap (Cds) Spreads: The Analysis Of Time Series For The Interaction With The Interest Rates And The Growth In Turkish Economy 0 1 6 16 0 5 15 67
Electricity Consumption and Economic Growth: Long-Term Co-Integrated Analysis on Turkey 0 0 0 9 0 0 1 53
From The Editor 0 0 0 1 0 0 5 26
From the Editor 0 0 0 3 0 0 2 19
From the Editor 0 0 0 4 0 0 0 20
From the Editor 0 0 0 33 0 0 1 106
From the Editor 0 0 0 0 0 0 2 11
From the Editor 0 0 0 0 0 0 0 4
From the Editor 0 0 0 4 0 0 6 24
From the Editor 0 0 0 1 0 0 2 22
From the Editor 0 0 0 0 0 1 2 6
From the Editor 0 0 0 3 0 1 1 15
From the Editor 0 0 0 0 0 0 8 13
From the Editor 0 0 0 9 1 1 2 34
From the Editor 0 0 0 1 0 1 1 15
From the Editor 0 0 0 1 1 3 4 17
From the Editor 0 0 0 1 0 1 2 15
Interaction between the economic growth and the construction industry: A time series analysis on Turkey (2000-2012) 0 0 1 4 2 2 5 35
Is Wagner’s law applicable for fast growing economies? BRICS and MATIK countries 0 0 3 18 1 3 18 67
Journal of Economic and Social Thought: From the Editor 0 0 0 4 0 1 3 24
Journal of Social and Administrative Sciences: From the Editor 0 0 0 2 1 2 3 29
Labor Force Participation Rate and Economic Growth: Observations for Turkey 0 1 1 40 0 1 6 122
Okun’s Law and Long Term Co-Integration Analysis for OECD Countries (1987-2012) 0 0 0 14 0 1 2 79
PORTFOLIO IN TURKISH ECONOMY, AND A LONG TERMED RELATION BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THE GROWTH, AND THE STRUCTURAL BREAKAGE ANALYSIS (1980-2012) 0 0 0 31 0 1 6 128
Portfolio in Turkish Economy, and A Long Termed Relation Between Foreign Direct Investments and The Growth, and The Structural Breakage Analysis (1980-2012) 0 0 0 10 0 0 6 66
Structural Breakage and Long-term Cointegration Analysis for Economic Growth in G-7, BRICS and MATIK Countries 0 0 0 9 0 1 2 36
The Data of Labor Market in Turkey and Time Series Analysis on Economic Growth (2000:01-2013:03) 0 0 0 4 0 1 3 35
The Effects of BRICS and MATIK Countries on World Economy and Cointegration Analysis in the Long Term Relation with G-7 Growth Rates (1962-2012) 0 0 0 9 0 0 1 31
The Effects of Oil Prices On Inflation and Growth: Time Series Analysis In Turkish Economy For 1988:01-2013:04 Period 0 0 1 11 0 1 7 65
Time Series Analysis about the Relationship between Foreign Trade and Exchange Rate in Turkish Economy 0 0 3 28 1 2 17 143
Turkish Economic Review: From the Editor 0 0 0 2 1 2 8 20
Total Journal Articles 0 2 15 297 9 44 181 1,569


Statistics updated 2021-01-03