Access Statistics for Bilal KARGI

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bütçe Büyüklükleri/Performansı ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi 0 0 0 7 0 0 0 49
Credit Default Swap (CDS) Spreads: The Analysis of Time Series for The Integration with The Interest Rates and The Growth in Turkish Economy 1 1 2 22 1 2 3 59
Electricity Consumption and Economic Growth: A Long-Term Co-integrated Analysis for Turkey 0 0 0 43 0 0 2 90
Interaction Between The Economic Growth and the Construction Industry: A Time Series Analysis on Turkey (2000-2012) 0 0 0 12 0 1 3 64
Konut Piyasası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (2000-2012) 1 2 3 24 1 2 3 81
Labor force participation rate and economic growth: observations for Turkey 0 0 0 116 1 3 11 659
Okun’s Law and Long Term Co-Integration Analysis for OECD Countries (1987-2012) 0 0 0 19 0 0 0 80
Portfolio in Turkish Economy, and A Long Termed Relation Between Foreign Direct Investments and The Growth, and The Structural Breakage Analysis (1980-2012) 0 0 2 14 0 0 2 70
Structural Breakage and Long Term Cointegration Analysis for Economic Growth in G-7, BRICS and MATIK Countries (1962-2012) 0 0 1 10 0 0 1 55
The Data of Labor Market in Turkey and Time Series Analysis on Economic Growth (2000:01-2013:03) 0 0 0 11 0 0 0 52
The Effects of BRICS and MATIK Countries on World Economy and Cointegration Analysis The Long Term Relation G-7 Growth Rates (1962-2012) 0 0 0 12 0 0 1 65
The Effects of Oil Prices On Inflation and Growth: Time Series Analysis In Turkish Economy For 1988:01-2013:04 Period 0 0 1 81 0 0 6 156
Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar: Zaman Serileri Analizi (2004-2012) 0 1 1 19 0 1 2 65
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013) 0 0 2 53 0 1 8 185
Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler ve Sosyal Teoride Küreselleşme ve Ulus-Devlet 0 0 0 7 1 1 2 47
Ücret Yapışkanlığı Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye'de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012) 0 0 1 10 0 0 2 80
İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar 0 0 0 0 0 0 3 21
Total Working Papers 2 4 13 460 4 11 49 1,878


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Credit Default Swap (CDS) Spreads: The Analysis of Time Series for The Integration with The Interest Rates and The Growth in Turkish Economy 0 0 0 29 1 2 6 258
Credit Default Swap (Cds) Spreads: The Analysis Of Time Series For The Interaction With The Interest Rates And The Growth In Turkish Economy 0 1 4 26 1 2 11 98
Electricity Consumption and Economic Growth: Long-Term Co-Integrated Analysis on Turkey 0 0 1 10 0 1 5 66
From the Editor 0 0 0 1 0 0 0 22
From the Editor 0 0 1 5 0 0 1 21
Interaction between the economic growth and the construction industry: A time series analysis on Turkey (2000-2012) 0 1 1 5 0 1 1 39
Is Wagner’s law applicable for fast growing economies? BRICS and MATIK countries 0 1 2 23 1 3 12 129
Journal of Economic and Social Thought: From the Editor 0 0 0 4 0 0 0 25
Journal of Economics and Political Economy: From The Editor 0 0 0 1 0 0 0 23
Journal of Social and Administrative Sciences: From the Editor 0 0 0 2 0 0 0 30
Labor Force Participation Rate and Economic Growth: Observations for Turkey 1 1 1 43 2 2 4 134
Okun’s Law and Long Term Co-Integration Analysis for OECD Countries (1987-2012) 0 0 0 14 0 0 0 85
PORTFOLIO IN TURKISH ECONOMY, AND A LONG TERMED RELATION BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THE GROWTH, AND THE STRUCTURAL BREAKAGE ANALYSIS (1980-2012) 0 0 0 31 0 1 1 137
Portfolio in Turkish Economy, and A Long Termed Relation Between Foreign Direct Investments and The Growth, and The Structural Breakage Analysis (1980-2012) 0 0 0 10 0 0 0 71
Structural Breakage and Long-term Cointegration Analysis for Economic Growth in G-7, BRICS and MATIK Countries 0 0 0 10 0 0 0 51
The Data of Labor Market in Turkey and Time Series Analysis on Economic Growth (2000:01-2013:03) 0 0 0 4 0 0 0 37
The Effects of BRICS and MATIK Countries on World Economy and Cointegration Analysis in the Long Term Relation with G-7 Growth Rates (1962-2012) 0 0 0 9 0 0 0 37
The Effects of Oil Prices On Inflation and Growth: Time Series Analysis In Turkish Economy For 1988:01-2013:04 Period 0 0 0 12 0 0 0 70
Time Series Analysis about the Relationship between Foreign Trade and Exchange Rate in Turkish Economy 0 0 1 33 0 2 9 171
Turkish Economic Review: From the Editor 0 0 0 2 0 0 0 21
Total Journal Articles 1 4 11 274 5 14 50 1,525


Statistics updated 2023-05-07