Access Statistics for Klara Kaliskova

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Career Breaks after Childbirth: The Impact of Family Leave Reforms in the Czech Republic 0 0 2 27 0 1 7 33
Career Breaks after Childbirth: The Impact of Family Leave Reforms in the Czech Republic 0 0 3 82 0 0 8 103
Family Taxation and the Female Labor Supply: Evidence from the Czech Republic 0 2 3 48 1 5 10 97
Tax and Transfer Policies and the Female Labor Supply in the EU 0 0 1 32 0 0 7 69
Tax and Transfer Policies and the Female Labor Supply in the EU 0 0 0 30 0 0 8 80
Total Working Papers 0 2 9 219 1 6 40 382


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Distribution of Average, Marginal and Participation Tax Rates among Czech Taxpayers: Results from a TAXBEN Model 1 2 7 53 1 4 15 152
Does the Czech Tax and Benefit System Contribute to One of Europe’s Lowest Levels of Relative Income Poverty and Inequality? 0 0 0 15 0 0 7 82
Dopady reformy přímých daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN 0 0 1 9 1 2 4 39
Dopady zvýšení daňových slev na děti na rozpočty rodin a státu 0 0 0 9 1 3 6 47
Labor supply consequences of family taxation: Evidence from the Czech Republic 1 2 3 51 3 8 16 152
The Poor or the Kids? Distributional Impacts of Taxes and Benefits Among Czech Households 0 0 2 11 1 1 4 24
Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: případ České republiky 0 0 1 2 0 0 5 19
Total Journal Articles 2 4 14 150 7 18 57 515


Statistics updated 2021-01-03