Access Statistics for Katya Emilova Kirilova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Administrative Aspects of Public Electronic Services 0 0 0 5 0 0 2 30
Challenges to the Administrative Service of Municipalities in Bulgaria 0 0 0 6 0 0 0 25
Comparative Analysis of e-Government Development in the European Union’s Member States 0 1 5 10 1 2 7 27
Electronic Services in the Public Sector - Status and Trends 0 0 1 5 0 1 4 31
Methodological Aspects of Administrative Service in the Public Sector 0 0 0 11 0 0 3 41
Methodological Issues in Development of Public Electronic Services 0 0 1 12 0 0 2 40
Possibilities for Improvement of Administrative Processes in Local Administration 0 0 0 11 1 1 3 49
Research on the Status and Development of Administrative Services in Local Administration in Bulgaria 0 0 0 1 1 1 1 7
THE STATE OF MUNICIPAL ADMINISTRATIVE SERVICE AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 0 0 0 1 0 0 2 17
Trends in the Development of the E-government in the Countries of the European Union 0 0 0 16 0 0 0 46
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 0 0 0 0 0 0 0 24
СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ 0 0 0 4 0 0 3 25
Total Journal Articles 0 1 7 82 3 5 27 362


Statistics updated 2024-05-04