Access Statistics for Katya Emilova Kirilova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Administrative Aspects of Public Electronic Services 0 0 0 5 0 0 1 28
Challenges to the Administrative Service of Municipalities in Bulgaria 0 0 2 6 0 0 2 25
Comparative Analysis of e-Government Development in the European Union’s Member States 0 0 1 5 0 0 3 20
Electronic Services in the Public Sector - Status and Trends 0 0 1 4 1 1 3 28
Methodological Aspects of Administrative Service in the Public Sector 0 0 4 11 0 1 9 38
Methodological Issues in Development of Public Electronic Services 0 0 0 11 0 0 1 38
Possibilities for Improvement of Administrative Processes in Local Administration 0 2 5 11 0 2 11 46
Research on the Status and Development of Administrative Services in Local Administration in Bulgaria 0 0 0 1 0 0 3 6
THE STATE OF MUNICIPAL ADMINISTRATIVE SERVICE AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 0 1 1 1 1 2 7 16
Trends in the Development of the E-government in the Countries of the European Union 0 0 0 16 0 0 0 46
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 0 0 0 0 0 0 0 24
СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ 0 1 2 4 1 3 7 23
Total Journal Articles 0 4 16 75 3 9 47 338


Statistics updated 2023-06-05