Access Statistics for Lubos Komarek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Currency Crises, Current Account Reversals and Growth: The Compounded Effect for Emerging Markets 0 0 0 0 0 0 4 4
Currency Crises, Current Account Reversals and Growth: The Compounded Effect for Emerging Markets 0 0 3 227 2 2 9 753
Currency Substitution in the Czech Republic 1993-2001 1 1 1 17 1 1 2 61
Currency Substitution in the Transition Economy: A Case of the Czech Republic 1993-2001 0 0 1 79 0 0 2 360
Currency Substitution in the Transition Economy: A Case of the Czech Republic 1993-2001 0 0 0 0 1 1 4 4
Current Account Reversals and Growth: The Direct Effect Central and Eastern Europe 1923-2000 0 0 0 82 1 2 2 345
Current Account Reversals and Growth: The Direct Effect Central and Eastern Europe 1993-2000 0 0 0 0 0 0 1 1
Demand for Money in the Transition Economy: The Case of the Czech Republic 1993–2001 0 0 0 0 2 2 2 2
Demand for Money in the Transition Economy: The Case of the Czech Republic 1993–2001 0 0 0 158 1 1 2 460
Dlouhodoby rovnovazny realny menovy kurz koruny a jeho determinanty 0 0 0 14 0 1 1 50
Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assessment for Central Europe 0 0 0 100 0 0 6 168
ERM II Membership - the View of the Accession Countries 0 1 1 195 0 3 6 856
Equilibrium Exchange Rates in EU New Members: Applicable for Setting the ERM II Central Parity? 0 0 1 100 2 2 5 369
Financial Integration at Times of Financial Instability 0 0 0 81 2 4 6 134
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 3 4 1 1 9 10
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 1 1 100 2 6 11 297
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 0 157 0 0 4 459
Foreign Exchange Interventions and Interest Rate Policy in the Czech Republic: Hand in Glove? 0 1 2 167 1 3 7 679
House Prices and Household Consumption: The Case of the Czech Republic 0 0 9 40 2 2 28 37
Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions 0 1 5 100 1 3 15 270
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory 0 0 0 18 1 1 4 79
Integration of Chinese and Russian stock markets with world markets: National and sectoral Perspectives 0 0 0 53 0 1 3 148
International Reserves: Facing Model Uncertainty 0 0 1 28 1 1 9 101
Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion 0 0 0 35 0 2 10 43
Intraday dynamics of euro area sovereign credit risk contagion 0 0 0 25 1 3 10 36
Longer-term Yield Decomposition: An Analysis of the Czech Government Yield Curve 1 2 5 17 3 4 16 28
MONETARY POLICY AND OIL PRICES 0 0 1 1 0 0 7 7
MONETARY POLICY AND OIL PRICES 2 2 10 173 5 11 40 409
Models for Stress Testing Czech Banks' Liquidity Risk 1 1 1 83 1 4 8 189
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 0 0 251 2 4 5 804
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 0 1 1 0 1 3 3
OPTIMUM CURRENCY AREA INDICES: EVIDENCE FROM THE 1990s 0 0 4 133 0 1 11 322
OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION 0 1 3 484 0 3 15 1,379
Official Foreign Exchange Interventions in the Czech Republic: Did They Matter? 0 0 1 47 0 1 3 230
Optimum Currency Area Indices - How Close is the Czech Republic to the Eurozone? 0 0 0 235 0 0 4 754
Optimum Currency Area Theory: A Framework for Discussion about Monetary Integration 0 1 2 2 0 1 5 6
Optimum Currency Area Theory: A Framework for Discussion about Monetary Integration 0 0 0 1 0 2 10 11
P-STAR-MODEL BASED ANALYSIS OF INFLATION DYNAMICS IN THE CZECH REPUBLIC 0 0 1 1 1 1 5 5
P-Star-Model Based Analysis of Inflation Dynamic in the Czech Republic 0 0 3 277 0 2 11 1,380
REAL Exchange rate trends in transitional countries 0 1 2 199 0 3 11 1,591
Real exchange rate trends in transitional countries 0 0 0 0 0 1 5 5
Sources of Asymmetric Shocks: The Exchange Rate or Other Culprits? 0 0 0 12 0 0 3 58
THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF THE DEBT-ADJUSTED REAL EXCHANGE RATE IN SELECTED TRANSITION ECONOMIES DURING 1994-2001 0 0 0 53 0 0 2 214
The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 0 4 428 1 1 13 1,091
The Behavioural Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 0 1 126 1 4 13 533
The Debt-adjusted Real Exchange Rate for China 0 0 0 0 2 2 5 5
The Debt-adjusted Real Exchange Rate for China 0 0 0 150 0 0 2 501
The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries 0 0 1 317 0 3 7 818
The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries 0 0 2 2 0 0 8 8
Theoretical and empirical analysis of the debt-adjusted real exchange rate in selected transition economies during 1994 - 2001 0 0 0 0 0 0 2 2
Zahranicni dluh, kapitalove toky a realny menovy kurz 0 0 0 4 0 0 1 32
Total Working Papers 5 13 70 4,777 38 91 377 16,111


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
2nd Annual Conference of the Czech Economic Association (in Czech) 0 0 0 2 0 0 1 23
A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic 1 6 12 21 3 11 26 52
An Analysis of Inflation in the Czech Republic Using the P* Model 0 0 0 6 1 1 2 19
Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic 0 0 1 24 2 2 10 132
Analýza dynamiky inflace v ÈR pomocí P*-modelu (P-Star-Model-Based Analyses of Inflation Dynamics in the CR) 0 0 0 18 0 0 2 94
Argentina - vzestupy a pády 0 0 2 16 0 0 3 73
Banking System Stability 0 0 2 58 0 0 4 125
Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny 0 0 1 39 2 6 16 134
Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? 0 0 0 58 0 0 2 198
Central Banking Textbook 0 1 3 15 1 2 4 45
Convergence of Returns on Chinese and Russian Stock Markets with World Markets: National and Sectoral Perspectives 0 0 1 9 1 1 4 40
Currency Substitution in a Transitional Economy with an Application to the Czech Republic 0 0 0 34 0 0 2 148
Cílování inflace ? pouèení z mezinárodní zkušenosti 0 0 1 11 0 0 1 64
Dlouhodobá nezamìstnanost a vstup ÈR do EU: Mùžeme se pouèit ze zkušeností Španìlska a Švédska? 0 0 0 12 0 0 2 157
Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence 0 0 0 22 0 0 1 83
Dluhově přizpůsobený reálný devizový kurz české koruny 0 0 0 12 0 0 0 74
Does money help predict inflation? An empirical assessment for Central Europe 0 1 1 17 0 1 4 74
Equilibrium Exchange Rates in the Eu New Members: Methodology, Estimation and Applicability to ERM II 1 2 2 15 1 2 5 80
Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II) A Comparison of Experiences from Member Stes of the European Union 0 0 0 5 0 1 1 32
Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II): A Comparison of Experiences from Member States of the European Union 0 0 0 8 0 0 2 42
Exchange-Rate Convergence and Entrance to the Eurozone III - Selected Problems of New Member States (in Czech) 0 0 0 40 1 1 1 268
Exhaustion of Resources: 150 Years of One Economics Discussion 0 0 0 12 0 0 0 77
Financial Integration at Times of Financial Instability 0 0 1 33 0 1 11 118
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 2 151 0 2 5 496
Foreign Exchange Market Contagion in Central Europe from the Viewpoint of Extreme Value Theory 0 1 5 10 1 3 15 29
Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove? 1 1 6 73 2 4 15 268
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory 0 0 0 0 0 0 1 8
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie 0 0 0 12 0 0 0 78
International reserves: Facing model uncertainty 0 2 4 4 2 5 17 17
Joining the EU - The Experience of Selected Current Members (in English) 0 0 0 6 0 0 0 19
Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) - komparace zkušeností kandidátských a èlenských zemí EU 0 0 0 4 2 2 2 50
Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector 0 0 1 30 0 0 9 102
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 1 2 25 0 2 6 123
Monetary Policy during Very Low Inflation 0 0 0 11 1 1 1 39
Monetary Policy in a Small Economy after Tsunami: A New Consensus on the Horizon? 0 0 2 60 1 1 8 214
Možnosti identifikace bublin cen aktiv v české ekonomice 0 0 2 30 0 0 3 97
Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank 0 0 1 20 0 0 2 106
Měnová politika a cena ropy 0 0 1 53 1 2 8 140
Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu České republiky 0 0 0 8 0 0 2 35
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika 0 0 1 31 3 5 19 153
On the Way to European Union: Nominal and Real Convergence in Transition Countries 0 0 2 19 0 0 3 50
Půlstoletí vývoje světových peněz 0 0 0 17 0 1 2 71
Real exchange rates: are they dominated by fundamental factors? 0 0 1 1 0 0 3 10
Regional Analysis of Housing Price Bubbles and Their Determinants in the Czech Republic 0 0 5 58 1 2 13 190
Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice 0 1 1 23 1 2 4 95
Sources of asymmetric shocks: The exchange rate or other culprits? 0 0 0 6 2 3 9 43
Standardní makroekonomické modely a jejich aplikace na podmínky české ekonomiky v letech 1993-1996 0 0 0 11 0 0 4 90
Teorie optimálních mìnových zón: rámec k diskuzím o monetární integraci 0 0 0 21 2 2 3 96
The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 0 1 40 0 2 5 170
The Classification and Identification of Asset Price Bubbles 0 1 14 156 2 8 40 399
The Nobel Memorial Prize Laureats 2002 0 0 0 3 0 1 5 41
The Nobel Prize Laureates, 2003 0 0 1 3 1 2 4 51
The State of the Phillips Curve 0 0 1 15 0 0 6 41
Transitional appreciation of equilibrium exchange rates and the ERM II 0 0 0 22 0 0 1 70
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank 0 0 0 30 0 1 3 192
Why Central Bankers Should Disclose: Interest Rate Forecast 0 0 0 64 0 0 3 347
Èeská ekonomika v makroekonomických modelech 0 0 0 10 0 1 2 59
Total Journal Articles 3 17 80 1,514 34 81 327 6,141
1 registered items for which data could not be found


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2006 0 0 0 15 0 0 3 123
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2007 0 1 1 24 0 1 2 149
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2008 0 1 1 36 1 2 4 220
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2009 0 0 0 24 2 5 6 149
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2010 0 0 1 15 0 0 4 103
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2011 0 0 0 19 0 0 1 110
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2012 0 0 1 7 1 5 13 100
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2013 0 1 1 13 0 1 9 90
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2014 1 1 1 9 1 2 5 72
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2015 0 0 1 9 4 9 25 100
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2016 0 1 2 10 5 10 14 60
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2017 0 0 1 3 6 10 33 54
CNB Economic Research Bulletin: ERMII and Euro Adoption 0 0 0 12 0 0 2 86
CNB Economic Research Bulletin: Financial and Global Stability Issues 0 0 0 28 1 2 6 119
CNB Economic Research Bulletin: Ten Years of Economic Research in the CNB 0 0 0 25 0 1 1 139
Macro-Financial Linkages: Theory and Applications 0 0 6 59 0 0 14 225
Macroprudential Research: Selected Issues 0 0 0 17 1 2 7 88
Monetary Policy Analysis in a Central Bank 0 0 0 28 0 1 2 106
Stress-Testing Analyses of the Czech Financial System 0 0 0 16 2 4 6 122
Total Books 1 5 16 369 24 55 157 2,215


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Analysis of Progress with the Sale of Residential Developments 0 0 1 4 0 1 6 112
Financial Integration at Times of Financial (In)Stability 0 0 2 30 0 1 6 161
Fiscal sustainability and financial stability 0 1 5 18 3 6 28 104
Impacts Of The Sovereign Default Crisis On The Czech Financial Sector 0 0 0 16 5 5 5 87
Impacts of housing prices on the financial position of households 1 1 2 18 2 4 10 69
Property Price Determinants in the Czech Regions 1 2 4 21 3 5 13 134
Total Chapters 2 4 14 107 13 22 68 667


Statistics updated 2019-09-09