Access Statistics for Lubos Komarek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Currency Crises, Current Account Reversals and Growth: The Compounded Effect for Emerging Markets 0 1 1 1 0 4 12 16
Currency Crises, Current Account Reversals and Growth: The Compounded Effect for Emerging Markets 0 0 1 229 1 6 16 770
Currency Substitution in the Czech Republic 1993-2001 1 1 1 18 1 3 12 76
Currency Substitution in the Transition Economy: A Case of the Czech Republic 1993-2001 0 0 1 80 0 0 4 366
Currency Substitution in the Transition Economy: A Case of the Czech Republic 1993-2001 0 0 0 0 0 1 5 11
Current Account Reversals and Growth: The Direct Effect Central and Eastern Europe 1923-2000 0 0 2 84 0 1 8 355
Current Account Reversals and Growth: The Direct Effect Central and Eastern Europe 1993-2000 0 2 3 3 0 4 9 10
Demand for Money in the Transition Economy: The Case of the Czech Republic 1993–2001 0 0 1 159 1 2 11 472
Demand for Money in the Transition Economy: The Case of the Czech Republic 1993–2001 0 0 0 0 0 1 8 10
Dlouhodoby rovnovazny realny menovy kurz koruny a jeho determinanty 0 0 0 14 0 0 8 61
Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assessment for Central Europe 0 0 1 101 0 0 6 176
ERM II Membership - the View of the Accession Countries 0 0 2 197 2 2 8 864
Equilibrium Exchange Rates in EU New Members: Applicable for Setting the ERM II Central Parity? 0 1 2 102 0 2 6 376
Financial Integration at Times of Financial Instability 0 1 1 82 1 2 10 145
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 0 100 0 6 24 325
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 0 4 0 4 23 37
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 0 157 1 5 22 485
Foreign Exchange Interventions and Interest Rate Policy in the Czech Republic: Hand in Glove? 0 0 2 169 0 1 16 696
House Prices and Household Consumption: The Case of the Czech Republic 0 1 4 45 0 4 19 58
Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions 0 1 7 107 1 6 28 299
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory 0 0 1 19 2 2 7 87
Integration of Chinese and Russian stock markets with world markets: National and sectoral Perspectives 0 1 1 54 1 4 16 167
International Reserves: Facing Model Uncertainty 0 1 1 30 2 4 16 119
Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion 0 0 0 35 1 2 9 53
Intraday dynamics of euro area sovereign credit risk contagion 0 0 0 25 0 0 4 41
Longer-term Yield Decomposition: An Analysis of the Czech Government Yield Curve 0 0 8 28 5 7 34 71
MONETARY POLICY AND OIL PRICES 0 1 3 177 0 4 19 439
MONETARY POLICY AND OIL PRICES 0 0 1 2 1 3 15 25
Models for Stress Testing Czech Banks' Liquidity Risk 0 2 5 89 3 6 18 209
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 0 2 253 0 1 6 811
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 0 0 1 1 1 9 12
OPTIMUM CURRENCY AREA INDICES: EVIDENCE FROM THE 1990s 0 0 5 139 0 1 10 333
OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION 1 2 5 489 1 8 19 1,402
Official Foreign Exchange Interventions in the Czech Republic: Did They Matter? 1 1 2 49 1 2 10 240
Optimum Currency Area Indices - How Close is the Czech Republic to the Eurozone? 0 0 0 236 0 0 4 760
Optimum Currency Area Theory: A Framework for Discussion about Monetary Integration 0 0 1 3 0 0 7 14
Optimum Currency Area Theory: A Framework for Discussion about Monetary Integration 0 0 0 1 1 4 17 30
P-STAR-MODEL BASED ANALYSIS OF INFLATION DYNAMICS IN THE CZECH REPUBLIC 0 0 0 2 1 6 22 31
P-Star-Model Based Analysis of Inflation Dynamic in the Czech Republic 1 1 1 279 4 6 12 1,395
REAL Exchange rate trends in transitional countries 1 3 8 207 2 10 32 1,624
Real exchange rate trends in transitional countries 0 1 1 3 0 5 17 25
Sources of Asymmetric Shocks: The Exchange Rate or Other Culprits? 0 0 2 15 0 1 11 70
THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF THE DEBT-ADJUSTED REAL EXCHANGE RATE IN SELECTED TRANSITION ECONOMIES DURING 1994-2001 0 0 3 57 0 2 14 229
The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 1 2 430 1 3 19 1,111
The Behavioural Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 0 1 127 1 4 19 554
The Debt-adjusted Real Exchange Rate for China 1 1 3 153 1 1 8 513
The Debt-adjusted Real Exchange Rate for China 0 0 4 5 0 0 13 19
The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries 0 0 1 318 1 4 11 829
The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries 0 1 1 3 0 3 11 20
Theoretical and empirical analysis of the debt-adjusted real exchange rate in selected transition economies during 1994 - 2001 0 0 0 0 1 1 5 7
Zahranicni dluh, kapitalove toky a realny menovy kurz 0 0 0 4 0 1 6 40
Total Working Papers 6 24 91 4,885 39 150 675 16,888


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
2nd Annual Conference of the Czech Economic Association (in Czech) 0 0 0 2 0 0 1 26
A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic 1 2 9 33 4 7 39 102
An Analysis of Inflation in the Czech Republic Using the P* Model 0 0 0 6 0 1 8 28
Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic 0 0 1 25 1 2 9 142
Analýza dynamiky inflace v ÈR pomocí P*-modelu (P-Star-Model-Based Analyses of Inflation Dynamics in the CR) 0 0 1 19 0 0 8 104
Argentina - vzestupy a pády 0 0 0 16 0 0 2 75
Banking System Stability 0 0 1 59 0 1 6 132
Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny 0 0 2 41 0 0 7 143
Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? 0 0 0 58 0 0 4 202
Central Banking Textbook 0 0 0 15 1 1 5 51
Convergence of Returns on Chinese and Russian Stock Markets with World Markets: National and Sectoral Perspectives 0 0 0 9 1 1 4 44
Currency Substitution in a Transitional Economy with an Application to the Czech Republic 0 0 2 36 0 0 9 157
Cílování inflace ? pouèení z mezinárodní zkušenosti 0 0 0 11 0 1 10 74
Dlouhodobá nezamìstnanost a vstup ÈR do EU: Mùžeme se pouèit ze zkušeností Španìlska a Švédska? 0 0 0 12 0 0 3 161
Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence 0 0 0 22 0 1 2 86
Dluhově přizpůsobený reálný devizový kurz české koruny 0 1 4 16 0 1 6 83
Does money help predict inflation? An empirical assessment for Central Europe 0 0 0 17 1 2 6 80
Equilibrium Exchange Rates in the Eu New Members: Methodology, Estimation and Applicability to ERM II 1 1 3 18 1 2 6 90
Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II) A Comparison of Experiences from Member Stes of the European Union 0 0 0 5 0 1 4 36
Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II): A Comparison of Experiences from Member States of the European Union 0 0 0 8 0 2 3 45
Exchange-Rate Convergence and Entrance to the Eurozone III - Selected Problems of New Member States (in Czech) 0 0 0 40 0 0 2 272
Exhaustion of Resources: 150 Years of One Economics Discussion 0 0 0 12 0 1 3 82
Financial Integration at Times of Financial Instability 0 2 4 37 1 4 19 140
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 0 151 0 1 30 528
Foreign Exchange Market Contagion in Central Europe from the Viewpoint of Extreme Value Theory 0 1 5 17 0 2 12 43
Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove? 0 0 2 75 0 3 17 287
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory 0 0 0 0 0 1 5 13
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie 0 0 0 12 0 0 4 85
International reserves: Facing model uncertainty 0 0 2 7 1 1 9 30
Joining the EU - The Experience of Selected Current Members (in English) 0 0 0 6 0 0 2 21
Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) - komparace zkušeností kandidátských a èlenských zemí EU 0 0 0 4 0 2 3 54
Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector 1 1 5 36 2 6 21 125
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 3 10 35 1 6 23 148
Monetary Policy during Very Low Inflation 0 0 0 11 0 0 2 42
Monetary Policy in a Small Economy after Tsunami: A New Consensus on the Horizon? 0 1 1 61 2 3 8 223
Možnosti identifikace bublin cen aktiv v české ekonomice 0 0 0 30 1 2 5 104
Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank 0 0 0 20 0 1 9 117
Měnová politika a cena ropy 0 0 0 53 1 1 10 150
Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu České republiky 0 0 1 9 0 0 3 39
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika 0 0 0 31 0 0 9 164
On the Way to European Union: Nominal and Real Convergence in Transition Countries 0 0 0 19 0 0 4 54
Půlstoletí vývoje světových peněz 0 0 0 17 0 0 5 77
Real exchange rates: are they dominated by fundamental factors? 0 0 0 1 0 0 2 12
Regional Analysis of Housing Price Bubbles and Their Determinants in the Czech Republic 0 2 7 65 2 9 42 233
Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice 0 0 0 24 0 1 4 101
Sources of asymmetric shocks: The exchange rate or other culprits? 0 0 0 7 0 0 9 56
Standardní makroekonomické modely a jejich aplikace na podmínky české ekonomiky v letech 1993-1996 0 0 0 11 0 0 2 92
Teorie optimálních mìnových zón: rámec k diskuzím o monetární integraci 1 1 1 22 1 1 5 102
The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 0 1 41 1 1 12 182
The Classification and Identification of Asset Price Bubbles 0 0 4 160 1 6 25 428
The Nobel Memorial Prize Laureats 2002 0 1 1 6 0 2 7 57
The Nobel Prize Laureates, 2003 0 0 0 3 1 3 9 60
The State of the Phillips Curve 0 0 0 15 1 2 4 46
Transitional appreciation of equilibrium exchange rates and the ERM II 0 0 0 22 0 0 4 75
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank 0 0 0 30 0 3 9 201
Why Central Bankers Should Disclose: Interest Rate Forecast 0 1 3 67 1 4 12 360
Èeská ekonomika v makroekonomických modelech 0 0 0 10 0 0 4 63
Total Journal Articles 4 17 70 1,595 26 89 497 6,727


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2006 0 0 0 15 4 5 10 136
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2007 0 0 0 24 2 3 8 162
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2008 0 0 1 37 1 1 12 234
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2009 0 0 0 24 3 3 9 158
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2010 0 0 0 15 1 2 10 114
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2011 0 0 0 19 5 6 11 123
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2012 0 0 0 7 1 6 22 123
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2013 0 0 0 13 2 7 20 112
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2014 0 0 2 12 1 5 29 104
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2015 0 0 1 10 4 10 49 155
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2016 0 0 1 11 1 9 27 93
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2017 0 1 2 5 2 16 46 106
CNB Economic Research Bulletin: ERMII and Euro Adoption 0 0 1 13 0 0 7 94
CNB Economic Research Bulletin: Financial and Global Stability Issues 0 0 0 28 2 2 13 135
CNB Economic Research Bulletin: Ten Years of Economic Research in the CNB 0 0 0 25 0 0 5 145
Macro-Financial Linkages: Theory and Applications 0 0 0 59 3 5 16 243
Macroprudential Research: Selected Issues 0 0 0 17 2 6 20 109
Monetary Policy Analysis in a Central Bank 0 0 0 28 0 2 8 118
Stress-Testing Analyses of the Czech Financial System 0 0 0 16 30 45 110 278
Total Books 0 1 8 378 64 133 432 2,742


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Analysis of Progress with the Sale of Residential Developments 0 0 0 4 0 1 2 114
Financial Integration at Times of Financial (In)Stability 0 1 1 32 2 4 13 177
Fiscal sustainability and financial stability 0 1 10 31 4 16 62 178
Impacts Of The Sovereign Default Crisis On The Czech Financial Sector 0 0 0 16 0 1 4 94
Impacts of housing prices on the financial position of households 0 0 1 19 1 3 12 83
Property Price Determinants in the Czech Regions 1 3 10 31 1 6 24 160
Total Chapters 1 5 22 133 8 31 117 806


Statistics updated 2020-11-03