Access Statistics for Lubos Komarek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Currency Crises, Current Account Reversals and Growth: The Compounded Effect for Emerging Markets 0 0 3 228 2 3 10 757
Currency Crises, Current Account Reversals and Growth: The Compounded Effect for Emerging Markets 0 0 0 0 2 3 5 7
Currency Substitution in the Czech Republic 1993-2001 0 0 1 17 1 4 8 68
Currency Substitution in the Transition Economy: A Case of the Czech Republic 1993-2001 0 0 0 0 1 2 8 8
Currency Substitution in the Transition Economy: A Case of the Czech Republic 1993-2001 0 0 1 79 2 2 5 364
Current Account Reversals and Growth: The Direct Effect Central and Eastern Europe 1923-2000 0 0 0 82 0 1 5 348
Current Account Reversals and Growth: The Direct Effect Central and Eastern Europe 1993-2000 0 0 0 0 0 1 2 2
Demand for Money in the Transition Economy: The Case of the Czech Republic 1993–2001 0 0 0 0 1 2 4 4
Demand for Money in the Transition Economy: The Case of the Czech Republic 1993–2001 0 0 0 158 2 3 6 464
Dlouhodoby rovnovazny realny menovy kurz koruny a jeho determinanty 0 0 0 14 0 2 6 55
Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assessment for Central Europe 0 0 0 100 1 2 7 172
ERM II Membership - the View of the Accession Countries 0 1 2 196 0 2 5 858
Equilibrium Exchange Rates in EU New Members: Applicable for Setting the ERM II Central Parity? 0 1 2 101 1 3 8 373
Financial Integration at Times of Financial Instability 0 0 0 81 2 4 10 139
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 1 100 3 3 14 304
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 0 157 7 9 13 472
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 1 4 2 6 15 20
Foreign Exchange Interventions and Interest Rate Policy in the Czech Republic: Hand in Glove? 0 0 2 167 0 3 9 683
House Prices and Household Consumption: The Case of the Czech Republic 0 0 5 41 3 7 21 46
Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions 0 2 5 102 3 11 20 282
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory 0 0 0 18 0 0 3 80
Integration of Chinese and Russian stock markets with world markets: National and sectoral Perspectives 0 0 0 53 2 5 10 156
International Reserves: Facing Model Uncertainty 0 0 2 29 1 2 8 105
Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion 0 0 0 35 0 3 10 47
Intraday dynamics of euro area sovereign credit risk contagion 0 0 0 25 0 2 9 39
Longer-term Yield Decomposition: An Analysis of the Czech Government Yield Curve 1 3 9 23 5 9 27 46
MONETARY POLICY AND OIL PRICES 0 0 1 1 1 6 13 16
MONETARY POLICY AND OIL PRICES 0 2 6 176 1 5 39 425
Models for Stress Testing Czech Banks' Liquidity Risk 0 0 2 84 0 3 11 194
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 0 0 1 1 1 3 5 6
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 1 1 1 252 1 1 7 806
OPTIMUM CURRENCY AREA INDICES: EVIDENCE FROM THE 1990s 0 0 4 134 0 2 9 325
OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION 0 0 3 484 0 4 18 1,387
Official Foreign Exchange Interventions in the Czech Republic: Did They Matter? 0 0 1 47 2 3 5 233
Optimum Currency Area Indices - How Close is the Czech Republic to the Eurozone? 0 0 1 236 1 2 6 758
Optimum Currency Area Theory: A Framework for Discussion about Monetary Integration 0 0 1 2 1 3 7 10
Optimum Currency Area Theory: A Framework for Discussion about Monetary Integration 0 0 0 1 1 6 15 19
P-STAR-MODEL BASED ANALYSIS OF INFLATION DYNAMICS IN THE CZECH REPUBLIC 0 0 1 2 0 1 8 10
P-Star-Model Based Analysis of Inflation Dynamic in the Czech Republic 0 0 2 278 0 1 10 1,384
REAL Exchange rate trends in transitional countries 0 2 3 201 2 7 16 1,599
Real exchange rate trends in transitional countries 0 0 2 2 0 6 13 14
Sources of Asymmetric Shocks: The Exchange Rate or Other Culprits? 0 0 1 13 2 3 5 62
THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF THE DEBT-ADJUSTED REAL EXCHANGE RATE IN SELECTED TRANSITION ECONOMIES DURING 1994-2001 0 0 1 54 5 7 9 222
The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 1 2 429 4 7 14 1,099
The Behavioural Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 0 1 126 2 7 18 542
The Debt-adjusted Real Exchange Rate for China 1 1 2 2 1 3 8 9
The Debt-adjusted Real Exchange Rate for China 0 1 1 151 0 3 8 508
The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries 0 0 1 2 2 5 11 14
The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries 0 0 1 317 3 3 10 821
Theoretical and empirical analysis of the debt-adjusted real exchange rate in selected transition economies during 1994 - 2001 0 0 0 0 1 2 4 4
Zahranicni dluh, kapitalove toky a realny menovy kurz 0 0 0 4 2 3 6 37
Total Working Papers 3 15 73 4,809 74 190 523 16,403


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
2nd Annual Conference of the Czech Economic Association (in Czech) 0 0 0 2 0 0 2 25
A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic 0 4 16 28 2 9 41 72
An Analysis of Inflation in the Czech Republic Using the P* Model 0 0 0 6 2 3 5 23
Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic 0 0 1 24 1 3 11 136
Analýza dynamiky inflace v ÈR pomocí P*-modelu (P-Star-Model-Based Analyses of Inflation Dynamics in the CR) 0 0 0 18 5 6 10 102
Argentina - vzestupy a pády 0 0 1 16 1 1 2 74
Banking System Stability 0 0 1 58 1 2 5 128
Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny 0 0 0 39 1 3 14 139
Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? 0 0 0 58 1 1 2 199
Central Banking Textbook 0 0 2 15 0 1 5 47
Convergence of Returns on Chinese and Russian Stock Markets with World Markets: National and Sectoral Perspectives 0 0 0 9 0 1 3 41
Currency Substitution in a Transitional Economy with an Application to the Czech Republic 0 1 1 35 2 3 3 151
Cílování inflace ? pouèení z mezinárodní zkušenosti 0 0 0 11 3 7 7 71
Dlouhodobá nezamìstnanost a vstup ÈR do EU: Mùžeme se pouèit ze zkušeností Španìlska a Švédska? 0 0 0 12 0 1 2 159
Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence 0 0 0 22 0 0 2 84
Dluhově přizpůsobený reálný devizový kurz české koruny 0 0 0 12 0 1 4 78
Does money help predict inflation? An empirical assessment for Central Europe 0 0 1 17 1 1 3 75
Equilibrium Exchange Rates in the Eu New Members: Methodology, Estimation and Applicability to ERM II 0 1 3 16 0 1 9 85
Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II) A Comparison of Experiences from Member Stes of the European Union 0 0 0 5 0 2 3 34
Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II): A Comparison of Experiences from Member States of the European Union 0 0 0 8 0 0 1 42
Exchange-Rate Convergence and Entrance to the Eurozone III - Selected Problems of New Member States (in Czech) 0 0 0 40 1 1 4 271
Exhaustion of Resources: 150 Years of One Economics Discussion 0 0 0 12 0 1 3 80
Financial Integration at Times of Financial Instability 0 0 1 33 4 6 16 127
Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area 0 0 1 151 2 4 9 502
Foreign Exchange Market Contagion in Central Europe from the Viewpoint of Extreme Value Theory 0 1 8 13 0 3 17 34
Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove? 0 0 1 73 2 4 12 274
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory 0 0 0 0 2 2 2 10
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie 0 0 0 12 0 1 4 82
International reserves: Facing model uncertainty 0 0 4 5 1 2 15 23
Joining the EU - The Experience of Selected Current Members (in English) 0 0 0 6 0 0 0 19
Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) - komparace zkušeností kandidátských a èlenských zemí EU 0 0 0 4 0 0 3 51
Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector 0 1 2 32 1 4 10 108
Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States? 2 2 4 27 4 5 13 130
Monetary Policy during Very Low Inflation 0 0 0 11 0 1 3 41
Monetary Policy in a Small Economy after Tsunami: A New Consensus on the Horizon? 0 0 1 60 0 3 8 218
Možnosti identifikace bublin cen aktiv v české ekonomice 0 0 1 30 0 0 4 99
Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank 0 0 1 20 1 2 5 110
Měnová politika a cena ropy 0 0 0 53 1 3 6 143
Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu České republiky 0 0 0 8 0 1 3 37
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika 0 0 1 31 1 4 21 159
On the Way to European Union: Nominal and Real Convergence in Transition Countries 0 0 0 19 0 1 2 51
Půlstoletí vývoje světových peněz 0 0 0 17 0 2 4 74
Real exchange rates: are they dominated by fundamental factors? 0 0 0 1 0 0 1 10
Regional Analysis of Housing Price Bubbles and Their Determinants in the Czech Republic 1 1 5 59 5 11 22 202
Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice 0 0 2 24 1 2 6 99
Sources of asymmetric shocks: The exchange rate or other culprits? 0 0 1 7 1 3 12 50
Standardní makroekonomické modely a jejich aplikace na podmínky české ekonomiky v letech 1993-1996 0 0 0 11 1 1 2 91
Teorie optimálních mìnových zón: rámec k diskuzím o monetární integraci 0 0 0 21 2 3 6 100
The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna 0 1 1 41 4 5 8 175
The Classification and Identification of Asset Price Bubbles 1 1 8 157 3 11 33 414
The Nobel Memorial Prize Laureats 2002 0 0 2 5 2 2 13 52
The Nobel Prize Laureates, 2003 0 0 1 3 1 5 9 56
The State of the Phillips Curve 0 0 1 15 0 1 6 43
Transitional appreciation of equilibrium exchange rates and the ERM II 0 0 0 22 0 0 1 71
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank 0 0 0 30 2 3 4 195
Why Central Bankers Should Disclose: Interest Rate Forecast 0 1 1 65 1 3 6 351
Èeská ekonomika v makroekonomických modelech 0 0 0 10 0 1 2 60
Total Journal Articles 4 14 73 1,539 63 147 429 6,377


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2006 0 0 0 15 1 1 5 127
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2007 0 0 1 24 1 1 7 155
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2008 0 0 1 36 4 5 11 227
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2009 0 0 0 24 0 1 7 150
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2010 0 0 0 15 3 4 7 108
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2011 0 0 0 19 2 2 5 114
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2012 0 0 1 7 3 5 15 106
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2013 0 0 1 13 2 4 11 96
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2014 0 1 3 11 2 4 9 79
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2015 0 0 0 9 7 17 40 123
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2016 0 1 3 11 2 4 23 70
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2017 0 0 1 3 0 7 32 67
CNB Economic Research Bulletin: ERMII and Euro Adoption 0 0 0 12 2 2 5 89
CNB Economic Research Bulletin: Financial and Global Stability Issues 0 0 0 28 0 2 8 124
CNB Economic Research Bulletin: Ten Years of Economic Research in the CNB 0 0 0 25 1 2 4 142
Macro-Financial Linkages: Theory and Applications 0 0 1 59 0 5 12 232
Macroprudential Research: Selected Issues 0 0 0 17 1 6 12 95
Monetary Policy Analysis in a Central Bank 0 0 0 28 1 4 10 114
Stress-Testing Analyses of the Czech Financial System 0 0 0 16 6 48 98 216
Total Books 0 2 12 372 38 124 321 2,434


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Analysis of Progress with the Sale of Residential Developments 0 0 1 4 0 0 5 112
Financial Integration at Times of Financial (In)Stability 0 0 2 31 2 2 8 166
Fiscal sustainability and financial stability 3 4 8 25 9 20 50 136
Impacts Of The Sovereign Default Crisis On The Czech Financial Sector 0 0 0 16 0 0 8 90
Impacts of housing prices on the financial position of households 1 1 2 19 1 2 9 73
Property Price Determinants in the Czech Regions 0 1 5 22 2 6 18 142
Total Chapters 4 6 18 117 14 30 98 719


Statistics updated 2020-02-04