Access Statistics for Dominik Korniluk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Optymalizacja polityki finansowej samorządów 0 0 0 6 2 4 20 34
Optymalizacja wartości parametrów reguły wydatkowej za pomocą algorytmu genetycznego 0 0 3 10 0 1 9 65
Polityka fiskalna w modelach DSGE 0 0 1 37 1 4 11 77
Stabilising expenditure rule in Poland – stochastic simulations for 2014-2040 0 0 1 73 0 1 4 112
Total Working Papers 0 0 5 126 3 10 44 288


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
The Stabilizing Expenditure Rule in Poland—Simulations for 2014–2040 0 0 0 2 1 2 3 32
Total Journal Articles 0 0 0 2 1 2 3 32


Statistics updated 2020-09-04