Access Statistics for Milan Říkovský

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001-2011: Has It Been Stabilizing? 0 0 1 27 0 0 15 99
Total Working Papers 0 0 1 27 0 0 15 99


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Debata o socialistické kalkulaci a její vliv na vývoj rakouské školy 0 0 0 27 0 0 2 59
Metodologie Rakouské školy 0 1 6 60 0 2 8 136
Podnikatelství a konkurenční tržní proces v Rakouské škole a v díle J. A. Schumpetera 0 1 1 47 2 3 12 160
Rakouská Škola a její kritika standardního matematického přístupu k ekonomii 0 0 1 31 0 0 7 88
Total Journal Articles 0 2 8 165 2 5 29 443


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2009 0 0 0 24 0 1 6 155
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2010 0 0 0 15 1 2 10 113
Macroeconomic Effects of Fiscal Policy 0 0 0 16 2 2 13 105
Total Books 0 0 0 55 3 5 29 373


Statistics updated 2020-09-04