Access Statistics for Milan Říkovský

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001-2011: Has It Been Stabilizing? 0 0 2 30 0 0 4 118
Total Working Papers 0 0 2 30 0 0 4 118


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Debata o socialistické kalkulaci a její vliv na vývoj rakouské školy 0 0 0 27 0 0 0 69
Metodologie Rakouské školy 0 0 1 62 0 1 2 146
Podnikatelství a konkurenční tržní proces v Rakouské škole a v díle J. A. Schumpetera 0 0 0 48 0 0 0 168
Rakouská Škola a její kritika standardního matematického přístupu k ekonomii 0 0 4 35 1 1 9 100
Total Journal Articles 0 0 5 172 1 2 11 483


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2009 0 0 0 25 0 0 4 170
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2010 0 0 0 15 0 0 5 128
Macroeconomic Effects of Fiscal Policy 0 0 1 17 0 0 2 116
Total Books 0 0 1 57 0 0 11 414


Statistics updated 2022-11-05