Access Statistics for Myroslav Kovaliv

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Гарантії прав людини та громадянина при забезпеченні інформаційної безпеки 0 0 0 0 0 0 6 27
Перспективи реформування організаційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина 0 0 0 2 34 81 86 117
Правові аспекти формування системи безпеки об’єктів критично важливої інформаційної інфраструктури в Україні 0 0 0 1 0 2 5 24
Правові режими службової інформації в Україні 0 0 0 1 1 3 5 13
Total Journal Articles 0 0 0 4 35 86 102 181


Statistics updated 2021-01-03