Access Statistics for Zuzana Machova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models 0 1 1 17 1 3 9 59
Gender Wage Gap in the Czech Republic: First Descriptive Analysis Based on Survey 2011 0 0 0 7 0 1 1 29
Gender Wage Gap: Discrimination or Different Preferences of Men and Women? A Case Study of Ostrava, Czech Republic 0 0 1 15 0 0 1 35
Horizont daňové politiky v zemích OECD 1 1 1 20 1 1 2 37
INTERACTION OF THE TAXATION, ECONOMIC GROWTH AND GOVERNMENT SPENDING 0 0 2 29 0 0 4 71
Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD 0 0 1 71 1 3 7 158
Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí? 0 0 1 7 1 2 6 45
Vliv fiskální politiky na ekonomický růst v zemích OECD 0 0 0 7 0 2 3 30
Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: selhání daňové kvóty? 0 0 0 69 0 0 2 190
Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst 0 0 0 59 1 1 9 158
Wage Determination with Special Reference to Role in a Family 0 0 0 15 0 0 0 39
World Tax Index: Methodology and Data 0 4 9 87 1 11 56 331
World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2010 1 1 3 75 2 14 18 237
Total Journal Articles 2 7 19 478 8 38 118 1,419


Statistics updated 2019-06-03