Access Statistics for Zuzana Machova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models 0 0 1 17 1 1 9 60
Gender Wage Gap in the Czech Republic: First Descriptive Analysis Based on Survey 2011 0 0 0 7 1 1 2 30
Gender Wage Gap: Discrimination or Different Preferences of Men and Women? A Case Study of Ostrava, Czech Republic 0 0 1 15 0 0 1 35
Horizont daňové politiky v zemích OECD 0 0 1 20 0 0 2 37
INTERACTION OF THE TAXATION, ECONOMIC GROWTH AND GOVERNMENT SPENDING 0 0 2 29 0 1 4 72
Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD 0 0 1 71 0 0 7 158
Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí? 0 0 1 7 0 0 5 45
Vliv fiskální politiky na ekonomický růst v zemích OECD 0 0 0 7 1 2 5 32
Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: selhání daňové kvóty? 0 1 1 70 0 2 4 192
Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst 0 0 0 59 1 2 10 160
Wage Determination with Special Reference to Role in a Family 0 0 0 15 4 4 4 43
World Tax Index: Methodology and Data 1 3 11 90 5 20 61 351
World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2010 0 0 3 75 4 9 26 246
Total Journal Articles 1 4 22 482 17 42 140 1,461


Statistics updated 2019-09-09