Access Statistics for Eduard Vasilev Marinov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bulgaria And Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison 0 0 1 17 0 1 4 18
Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects 0 0 1 15 2 2 5 21
Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership 0 0 0 14 0 1 3 14
Direction of International Trade of African Regional Economic Communities 0 1 2 36 2 5 16 108
Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties 0 0 0 37 2 2 8 72
Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties 0 0 3 25 0 5 27 76
Economic Effects of Open Access to Scientific Publications 0 0 1 38 0 1 5 32
Economic Integration Theories and the Developing Countries 5 8 54 253 25 55 345 1,253
Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges 1 1 2 28 1 2 8 68
Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa 0 0 1 29 0 2 6 41
Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa 0 0 0 40 0 0 1 39
Impact of the European Union on Regional Integration in Africa 0 0 5 28 0 2 33 120
Market and Trade Related Determinants of Economic Integration Among Developing Countries 0 0 1 11 0 0 5 39
Regional Economic Integration in Africa 1 1 6 56 1 2 13 85
Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries 0 0 2 24 0 0 10 25
Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция 0 0 2 3 0 0 6 22
България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС 0 1 2 3 0 2 19 23
Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка 0 0 0 1 0 0 5 20
Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи 0 0 0 2 0 0 6 32
Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка 0 0 0 1 1 3 11 42
Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка 0 0 0 6 0 0 3 42
Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми 0 0 0 0 0 1 8 19
Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи 0 0 0 0 1 3 7 13
Външнотърговските отношения на България 0 0 0 4 1 1 5 13
Географска структура на външната търговия на България 0 0 1 4 0 0 7 15
Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка 0 0 0 1 0 2 5 24
Демографски предизвикателства – как да подготвим качествен човешки капитал при спазване правата на човека и основните свободи? 0 0 0 2 0 1 13 25
Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия 0 0 0 0 1 5 19 32
Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес 0 0 0 3 0 0 7 23
Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка 0 0 0 0 0 1 4 9
Конкурентоспособност на Черноморските региони на ЕС 0 0 0 3 0 1 5 32
Конкурентоспособност на българските региони - мястото на България в ЕС 0 0 0 10 0 2 7 41
Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка 0 0 0 0 0 2 2 13
Кризата в Европа – последици за Африка 0 0 1 3 0 0 2 17
Морал и етика в научните изследвания 1 1 1 6 2 4 8 39
Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми 0 0 0 2 0 1 2 17
Нормативна рамка на икономическите отношения между България и Русия 0 0 2 3 1 1 10 37
Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией: состояние и основние проблемы 0 0 2 3 1 1 13 40
Основни търговски партньори на България на юг от Сахара 0 0 1 5 0 1 9 32
Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? 0 0 1 4 0 1 9 18
Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства 0 0 0 6 0 1 2 41
Политически детерминанти на икономическата интеграция 0 0 1 8 0 2 6 48
Развитие на интеграционните процеси в Африка – от политически към икономически цели 0 0 1 4 0 3 7 21
Регионална икономическа интеграция в Африка (дисертация) 4 6 24 39 7 19 61 135
Регионалната икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие 0 0 0 2 0 1 4 34
Регионалните интеграционни общности в Африка 0 0 0 6 0 2 4 26
Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България 0 0 1 4 0 0 20 30
Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка 0 0 0 0 2 4 15 28
Тайните на икономическите индикатори 0 0 2 15 2 3 7 99
Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция 0 0 0 4 0 1 2 25
Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми 0 0 0 1 0 3 6 12
Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи 0 0 0 1 0 2 10 28
Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка 0 0 2 7 0 1 4 10
Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка 0 0 0 4 0 0 3 21
Участието на България в Политиката за развитие на Европейския съюз 0 0 1 7 0 1 5 31
Участието на България в политиката на ЕС за развитие 0 0 2 2 1 4 9 21
Total Working Papers 12 19 126 830 53 160 846 3,261


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH ITS MAIN PARTNERS IN SUBSAHARAN AFRICA – TRENDS AND PROSPECTS 0 0 0 4 0 0 2 33
Bulgarian International Trade in the 2004-2019 Period 0 1 1 1 0 2 4 4
Bulgarian and Romanian regions competitiveness: a synthetic overview 0 0 1 1 0 0 5 17
Bulgarian enterprises trading with Sub-Saharan Africa – a synthetic profile 0 0 3 8 0 0 14 45
Commodity Structure of Bulgarian International Trade with Sub-Saharan Africa 0 1 1 5 0 1 4 31
Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities 0 0 1 18 1 2 7 58
EU trade policy – prospects, challenges, alternatives 0 0 1 7 0 0 4 19
EU’s Trade Relations with African Economic Partnership Agreements Regions 0 0 0 5 0 0 1 20
Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria 1 1 9 16 2 5 25 39
Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties 0 0 2 24 1 1 11 58
Economic Integration Theories: Application to Integration Agreements among Developing Countries 0 0 3 46 1 1 19 345
Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges 0 0 1 7 2 4 6 35
Global value chains and the changing nature of international specialization 0 1 14 14 2 6 34 34
Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations 0 0 1 18 0 0 3 48
International Trade Geographic Structure of African Regional Economic Communities 0 0 0 18 0 1 3 72
International trade commodity structure of African regional integration communities (Bulgarian) 0 0 0 12 0 1 2 44
International trade commodity structure of African regional integration communities (English) 0 0 0 2 0 1 3 37
Intraregional trade as an indicator of the effect of integration processes – the case of African regional economic communities 0 0 1 3 0 0 2 21
MARKET AND TRADE RELATED DETERMINANTS OF ECONOMIC INTEGRATION AMONG DEVELOPING COUNTRIES 0 0 1 13 2 4 9 47
Marketing in action – theory, practice and education 0 0 0 1 0 2 4 10
Post-crisis development of Bulgarian international trade relations 0 0 1 2 2 2 8 19
THE LINK BETWEEN OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE AND INTERNATIONAL TRADE FLOWS – INSIGHTS FROM ECONOMIC THEORY 0 0 1 5 2 3 8 29
The 2015 Nobel Prize in Economics 0 1 1 1 0 2 2 9
The 2016 Nobel Prize in Economics 0 0 2 8 0 4 13 56
The 2017 Nobel Prize in Economics 1 2 2 2 1 5 13 13
The 2019 Nobel Prize in Economics 0 0 1 2 0 2 25 30
The History of African Integration – A Gradual Shift from Political to Economic Goals 0 1 2 8 3 4 14 59
The economic development of Bulgaria and Romania as EU member countries and their place within the global economy 0 0 2 4 0 2 7 14
Work motivation in the IT outsourcing sector in Bulgaria: an empirical study 1 2 2 2 1 6 11 16
ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 0 0 1 2 0 0 14 37
Total Journal Articles 3 10 55 259 20 61 277 1,299


Statistics updated 2021-10-04