Access Statistics for Murat Mazibaş

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Banka başarısızlıklarının yapay sinir ağlarıylatahmini: Türk bankacılık sistemi üzerine karşılaştırmalı bir uygulama 0 0 0 0 1 2 12 361
Dynamic hedge fund portfolio construction 0 0 1 22 0 0 3 92
Dynamic hedge fund portfolio construction: A semi-parametric approach 0 1 1 50 0 2 9 204
Operasyonel Risk Yönetimi Ve Türk Bankacılık Sistemi 0 0 0 0 0 2 3 139
Total Journal Articles 0 1 2 72 1 6 27 796


Statistics updated 2019-06-03