Access Statistics for Murat Mazibaş

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Banka başarısızlıklarının yapay sinir ağlarıylatahmini: Türk bankacılık sistemi üzerine karşılaştırmalı bir uygulama 0 0 0 0 0 0 7 361
Dynamic hedge fund portfolio construction 0 0 0 22 0 0 2 92
Dynamic hedge fund portfolio construction: A semi-parametric approach 0 0 1 50 1 1 8 205
Operasyonel Risk Yönetimi Ve Türk Bankacılık Sistemi 0 0 0 0 1 1 4 140
Total Journal Articles 0 0 1 72 2 2 21 798


Statistics updated 2019-09-09