Access Statistics for Fuad Mammadov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A small scale forecasting and simulation model for Azerbaijan (FORSAZ) 0 1 3 41 1 2 11 104
A small scale forecasting and simulation model for Azerbaijan (FORSAZ) 0 0 0 57 5 17 41 219
Are fiscal rules helpful in mitigating the impact of oil market fluctuations? 0 0 2 53 4 5 20 135
Are fiscal rules helpful in mitigating the impact of oil market fluctuations? 0 0 0 12 1 1 7 52
Brent nefti opsiyonlarından neytral riskli ehtimal paylanmasının əldə olunması 0 0 1 68 0 0 5 183
Central Bank Credibility and Black Market Exchange Rate Premia: A Panel Time Series Analysis 0 0 0 52 0 0 1 80
Determinants of Depositors’ Behaviour: Heterogeneous Panel Estimates 0 0 0 30 0 1 3 111
Determinants of Inflation in Azerbaijan 2 3 11 130 4 6 23 304
Determinants of depositors’ behaviour: Heterogeneous panel estimates 0 0 0 35 0 0 1 79
Forecasting inflation in post-oil boom years: A case for non-linear models? 0 1 3 74 0 1 8 134
Indicator Based Forecasting of Business Cycles in Azerbaijan 0 0 0 56 0 0 0 72
The Role of the Fiscal Policy in the Development of the Non-Resource 0 0 0 15 0 0 1 47
Turizmin dinamikası və determinantları: Azərbaycan və dünya təcrübəsi 0 0 3 15 0 4 15 122
Ölkə iqtisadiyyatı üzrə göstəricilərin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması: problemlər və praktiki çətinliklər 0 1 1 53 2 5 12 166
Total Working Papers 2 6 24 691 17 42 148 1,808


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Forecasting inflation in post-oil boom years: A case for regime switches? 0 0 1 13 2 5 9 68
Social capital and entrepreneurial process 1 2 5 18 1 3 14 109
Social capital and entrepreneurial process 0 0 0 10 0 2 4 74
The Effects of Fiscal Policy on Non-Oil Economic Growth 0 2 2 16 3 5 9 91
Total Journal Articles 1 4 8 57 6 15 36 342


Statistics updated 2023-03-10