Access Statistics for Fuad Mammadov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A small scale forecasting and simulation model for Azerbaijan (FORSAZ) 0 0 0 41 0 0 5 114
A small scale forecasting and simulation model for Azerbaijan (FORSAZ) 0 0 0 58 0 0 1 234
Are fiscal rules helpful in mitigating the impact of oil market fluctuations? 0 0 2 55 0 0 6 146
Are fiscal rules helpful in mitigating the impact of oil market fluctuations? 0 0 0 12 0 0 1 54
Brent nefti opsiyonlarından neytral riskli ehtimal paylanmasının əldə olunması 0 0 1 70 0 0 1 186
Central Bank Credibility and Black Market Exchange Rate Premia: A Panel Time Series Analysis 0 0 0 52 0 0 0 80
Determinants of Depositors’ Behaviour: Heterogeneous Panel Estimates 0 0 0 30 0 0 5 117
Determinants of Inflation in Azerbaijan 0 0 0 132 0 0 7 320
Determinants of depositors’ behaviour: Heterogeneous panel estimates 0 0 0 35 0 1 2 82
Forecasting inflation in post-oil boom years: A case for non-linear models? 0 0 0 74 0 0 4 138
Indicator Based Forecasting of Business Cycles in Azerbaijan 0 0 1 57 1 2 4 77
The Role of the Fiscal Policy in the Development of the Non-Resource 0 0 0 15 0 1 4 52
Turizmin dinamikası və determinantları: Azərbaycan və dünya təcrübəsi 0 1 4 20 1 6 27 154
Ölkə iqtisadiyyatı üzrə göstəricilərin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması: problemlər və praktiki çətinliklər 0 0 0 53 0 0 3 171
Total Working Papers 0 1 8 704 2 10 70 1,925


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Forecasting inflation in post-oil boom years: A case for regime switches? 0 0 2 15 2 2 5 73
Social capital and entrepreneurial process 0 0 3 22 1 3 10 122
Social capital and entrepreneurial process 0 0 0 10 0 0 1 77
The Effects of Fiscal Policy on Non-Oil Economic Growth 0 0 0 16 1 1 7 111
Total Journal Articles 0 0 5 63 4 6 23 383


Statistics updated 2024-07-03