Access Statistics for Cornelia Neagu

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Determinarea gradului de penetrare in cadrul agentilor economici a tehnicilor de imbunatatire a productivitatii 0 0 0 0 0 0 0 202
Identificarea de politici relevante de promovare a productivitatii pe plan international 0 0 0 0 1 3 10 127
Modalitati de imbunatatire a productivitatii la nivel de organizatie, sectorial si national - Sinteza - 0 0 0 0 1 3 13 293
Total Journal Articles 0 0 0 0 2 6 23 622


Statistics updated 2021-01-03