Access Statistics for Jan Nelissen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 1 1 2 7 18
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 1 1 1 4 20
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 0 0 0 0 0
Altruïsme en rechtvaardigheid bij pensioenvorming 0 0 0 0 0 0 0 7
Annual versus lifetime income redistribution by social security 0 0 0 6 0 1 6 32
Annual versus lifetime income redistribution by social security 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 0 0 0 0 0 0 2 7
Are demographic developments influenced by social security? 0 0 0 0 0 0 2 5
Basisinkomen: Effecten op micronivo 0 0 1 12 0 1 7 31
Basisinkomen: Effecten op micronivo 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevolkingsontwikkeling, arbeidsparticipatie en welvaart: Een lange-termijn verkenning 0 0 0 0 0 0 2 7
Blijft ons stelsel van sociale zekerheid betaalbaar? 0 0 0 1 0 0 1 12
De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheid: Waarom microsimulatie? 0 0 0 0 0 0 4 10
De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheid: Waarom microsimulatie? 0 0 0 0 0 0 0 0
De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheidsregelingen 0 0 0 0 0 1 5 12
De invloed van de Algemene Ouderdomswet op de herverdeling van het levensduurinkomen 0 0 0 3 0 0 5 15
De invloed van de Algemene Ouderdomswet op de herverdeling van het levensduurinkomen 0 0 1 3 0 0 5 13
De invloed van demografische factoren op de uitgaven ten behoeve van de sociale zekerheid 0 0 0 1 0 0 3 12
De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen 0 0 0 1 0 8 10 17
De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen 0 0 0 1 2 4 9 24
De invloed van sociale zekerheid op primaire leefvormen 0 0 0 0 0 1 5 17
De korte termijn berekening in de bevolkingsprognostiek: Grondslagen voor een model 0 0 0 0 0 0 1 7
De notitie inkomensbeleid 1986: Een reactie 0 0 0 0 0 0 3 11
De projectie van huishoudens middels microsimulatie: Nederland 2010 0 0 0 1 0 0 4 11
Early Retirement: The Impact of Changes in the Benefit Level 0 0 0 81 1 1 4 400
Een betaalbaar pensioensysteem op basis van kapitaaldekking 0 0 0 1 0 0 2 10
Een economisch verklaringsmodel voor de migratie van en naar Nederland 0 0 0 0 0 0 1 10
Een korte termijn model voor de prognose van geboorten 0 0 0 0 0 0 1 8
Een korte termijn model voor de prognose van huwelijkssluiting en huwelijksontbinding 0 0 0 0 0 0 4 9
Een prognosemethodiek geëvalueerd 0 0 0 1 0 0 2 8
Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions 1 4 9 3,116 2 7 28 7,244
Fiscale prikkels en onderwijsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 6
Fiscale prikkels en onderwijsparticipatie 0 0 0 0 0 0 1 6
Gedragseffecten en kringloopeffecten in microsimulatiemodellen 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedragseffecten en kringloopeffecten in microsimulatiemodellen 0 0 0 0 0 0 5 15
Het effect van de Algemene Ouderdomswet op de verdeling van het levensduurinkomen: Een nadere analyse via microsimulatie 0 0 0 1 0 0 3 8
Het microsimulatiemodel Nedymas 0 0 0 1 0 1 3 8
Household and education projections by means of a microsimulation model 0 0 0 2 0 0 1 12
Intergenerational equity and pension reform: The case of the Netherlands 0 0 0 8 0 2 5 28
Intergenerational redistribution of income through capital funding pension schemes: simulating the Dutch pension fund ABP 0 0 1 14 1 3 15 120
Intergenerational transfers and private savings: An experimental study 0 0 0 0 0 0 5 10
Is het basisinkomen een utopie? Ervaringen elders 0 0 3 15 0 0 4 30
Labour market, income formation and social security in the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 1 0 1 6 25
Lange termijn inkomensfuncties 0 0 0 0 0 0 1 6
Lange termijn inkomensfuncties 0 0 0 0 0 0 3 10
Leeftijd en inkomen 0 0 0 1 0 0 4 13
Lifetime income distribution: Households versus individuals 0 0 0 0 0 0 3 9
Lifetime income redistribution by social security 0 0 0 6 0 0 2 17
Lifetime income redistribution by the old-age state pension in The Netherlands 0 0 0 2 0 0 1 15
Motherhood and employment in The Netherlands: A longitudinal trend study 0 0 0 0 0 1 3 15
Motherhood and employment in The Netherlands: A longitudinal trend study 0 0 0 0 0 0 0 0
Motherhood and employment: A comparative analysis of longitudinal and transversal microsimulation data for The Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Motherhood and employment: A comparative analysis of longitudinal and transversal microsimulation data for The Netherlands 0 0 1 1 0 2 11 19
Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken 0 0 0 0 0 0 0 0
Opinions on Tax Deductions and the Consensus Effect in a Survey-Experiment 0 0 0 1 0 0 2 9
Opinions on Tax Deductions and the Consensus Effect in a Survey-Experiment 0 0 0 0 0 0 0 0
Opinions on the tax deductibility of mortgages and the consensus effect 0 0 0 0 0 0 6 18
Ouderen voor jongeren 0 0 0 0 0 0 2 7
Pensioenen in de toekomst: Voorstellen ter oplossing van de financieringsproblematiek 0 0 0 1 0 0 1 6
Pensioenen in de toekomst: Voorstellen ter oplossing van de financieringsproblematiek 0 0 0 0 0 0 0 0
Projecting household dynamics: A scenario-based microsimulation approach 0 0 0 1 0 0 2 6
Repliek op "Evaluatie van een evaluatie" 0 0 0 1 0 0 5 15
Should the Same Side of the Market Always Move First in a Transaction? An Experimental Study 0 0 0 0 0 0 0 0
Should the Same Side of the Market Always Move First in a Transaction? An Experimental Study 0 0 0 2 0 1 12 35
Should the Same Side of the Market always move first in a Transaction? An Experimental Study 0 0 0 16 1 2 12 169
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 61 1 1 12 510
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 0 0 0 0 0
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 0 0 0 0 0
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 1 0 0 4 25
Simple and complex gift exchange in the laboratory 0 0 0 0 0 0 3 11
Sociale zekerheid en verticale inkomensherverdeling: Een levensduurbenadering via microsimulatie 0 0 0 2 0 0 0 17
The Components of Income Inequality in Belgium: Applying the Shorrocks-Decomposition with Bootstrapping 0 0 0 0 0 0 0 0
The Components of Income Inequality in Belgium: Applying the Shorrocks-Decomposition with Bootstrapping 0 1 3 13 0 1 4 36
The distribution of economic well-being in the Netherlands, its evolution in the 80s and the role of demographic and labour market changes 0 0 0 0 0 0 0 0
The distribution of economic well-being in the Netherlands, its evolution in the 80s and the role of demographic and labour market changes 0 0 0 1 0 0 5 17
The distribution of lifetime earnings 0 0 0 0 0 2 3 6
The effect of increased labor force participation of married women on the distribution of family income in the Netherlands 0 0 0 0 0 0 2 6
The impact of population growth on the standard of living: Demo-economic scenarios for The Netherlands 0 0 0 4 0 0 2 20
The macro model programme sector of the microsimulation model NEDYMAS 0 1 3 12 0 1 4 25
The macro model programme sector of the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
The poverty game and the pension game: The role of reciprocity 0 0 0 6 0 0 4 42
The redistributive impact of the general old age pensions act on lifetime income in the Netherlands 0 0 0 2 0 0 3 10
Transfers and reciprocity in overlapping generations experiments 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfers and reciprocity in overlapping generations experiments 0 0 0 0 0 0 3 19
Transfers and the effect of monitoring in an overlapping-generations experiment 0 0 1 5 0 0 2 14
Total Working Papers 1 6 23 3,411 10 45 296 9,372


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Payable Alternative for the Dutch Old-Age Pension System 0 0 0 21 1 1 4 102
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 1 23 0 0 9 96
Annual versus lifetime income redistribution by social security 0 0 0 59 0 1 8 184
Annualized versus non-annualized lifetime income redistribution 0 0 0 11 0 1 2 219
Are demographic developments influenced by social security? 0 0 0 4 0 0 1 18
Household and education projections by means of a microsimulation model 0 1 1 38 0 4 6 104
Intergenerational Equity and Pension Reform: The Case of the Netherlands 0 0 0 0 0 1 7 99
Intergenerational Transfers and Private Savings: an Experimental Study 0 1 1 1 0 1 2 2
Labour market, income formation and social security in the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 52 0 1 5 126
Lifetime Income Redistribution by Social Security 0 0 0 0 0 0 1 204
Lifetime income distribution: households versus individuals 0 0 0 32 0 0 2 92
Lifetime income redistribution by the old-age state pension in The Netherlands 0 0 0 32 0 0 3 133
Opinions on the Tax Deductibility of Mortgages and the Consensus Effect 0 0 0 11 0 0 1 47
Should the Same Side of the Market Always Move First in a Transaction?. An Experimental Study 0 0 0 3 0 2 7 134
The Lifetime Redistributive Impact of Capital-Funded Dutch Supplementary Pensions&ast 0 0 0 11 0 0 2 45
The distribution of lifetime earnings 0 0 0 9 0 0 6 31
The poverty game and the pension game: The role of reciprocity 0 0 1 89 0 0 5 433
Transfers and the effect of monitoring in an overlapping-generations experiment 0 0 1 37 0 1 4 106
Total Journal Articles 0 2 5 433 1 13 75 2,175


Statistics updated 2020-09-04