Access Statistics for Jan Nelissen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 1 0 0 0 21
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 1 0 0 0 23
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 0 0 0 0 3
Altruïsme en rechtvaardigheid bij pensioenvorming 0 0 0 0 0 0 0 11
Annual versus lifetime income redistribution by social security 0 0 0 0 0 0 1 2
Annual versus lifetime income redistribution by social security 0 0 0 7 0 0 0 35
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 0 0 0 0 0 0 0 9
Are demographic developments influenced by social security? 0 0 0 0 0 0 1 7
Basisinkomen: Effecten op micronivo 0 0 0 0 0 0 0 3
Basisinkomen: Effecten op micronivo 0 0 0 12 0 0 0 31
Bevolkingsontwikkeling, arbeidsparticipatie en welvaart: Een lange-termijn verkenning 0 0 0 0 0 0 0 7
Blijft ons stelsel van sociale zekerheid betaalbaar? 0 0 0 1 0 0 0 15
De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheid: Waarom microsimulatie? 0 0 0 0 0 0 0 1
De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheid: Waarom microsimulatie? 0 0 0 0 0 0 0 11
De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheidsregelingen 0 0 0 0 0 1 1 15
De invloed van de Algemene Ouderdomswet op de herverdeling van het levensduurinkomen 0 0 0 3 0 0 0 17
De invloed van de Algemene Ouderdomswet op de herverdeling van het levensduurinkomen 0 0 0 3 0 0 0 13
De invloed van demografische factoren op de uitgaven ten behoeve van de sociale zekerheid 0 0 0 1 0 0 0 12
De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen 0 0 0 1 0 0 0 27
De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen 0 0 0 1 0 0 0 23
De invloed van sociale zekerheid op primaire leefvormen 0 0 0 0 0 0 0 17
De korte termijn berekening in de bevolkingsprognostiek: Grondslagen voor een model 0 0 0 0 0 0 0 9
De notitie inkomensbeleid 1986: Een reactie 0 0 0 0 0 0 0 13
De projectie van huishoudens middels microsimulatie: Nederland 2010 0 0 0 1 0 0 0 13
Early Retirement: The Impact of Changes in the Benefit Level 0 0 0 82 0 0 0 403
Een betaalbaar pensioensysteem op basis van kapitaaldekking 0 0 0 1 0 0 0 10
Een economisch verklaringsmodel voor de migratie van en naar Nederland 0 0 0 0 0 0 0 12
Een korte termijn model voor de prognose van geboorten 0 0 0 0 0 0 0 8
Een korte termijn model voor de prognose van huwelijkssluiting en huwelijksontbinding 0 0 0 0 0 0 0 10
Een prognosemethodiek geëvalueerd 0 0 0 1 0 0 0 9
Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions 0 0 2 3,138 0 3 24 7,331
Fiscale prikkels en onderwijsparticipatie 0 0 0 0 0 0 1 10
Fiscale prikkels en onderwijsparticipatie 0 0 0 0 0 0 1 13
Gedragseffecten en kringloopeffecten in microsimulatiemodellen 0 0 0 0 0 0 0 16
Gedragseffecten en kringloopeffecten in microsimulatiemodellen 0 0 0 0 0 0 0 0
Het effect van de Algemene Ouderdomswet op de verdeling van het levensduurinkomen: Een nadere analyse via microsimulatie 0 0 0 1 0 0 0 8
Het microsimulatiemodel Nedymas 0 0 0 1 0 0 0 9
Household and education projections by means of a microsimulation model 0 0 0 2 0 0 0 13
Intergenerational equity and pension reform: The case of the Netherlands 0 0 0 9 1 1 2 31
Intergenerational redistribution of income through capital funding pension schemes: simulating the Dutch pension fund ABP 0 0 0 16 0 0 0 131
Intergenerational transfers and private savings: An experimental study 0 0 0 1 0 0 0 14
Is het basisinkomen een utopie? Ervaringen elders 0 0 0 16 0 0 0 32
Labour market, income formation and social security in the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 1 0 0 0 27
Lange termijn inkomensfuncties 0 0 0 0 0 0 0 6
Lange termijn inkomensfuncties 0 0 0 0 0 0 0 11
Leeftijd en inkomen 0 0 0 1 0 0 0 14
Lifetime income distribution: Households versus individuals 0 0 0 0 0 1 2 14
Lifetime income redistribution by social security 0 0 0 7 0 0 1 22
Lifetime income redistribution by the old-age state pension in The Netherlands 0 0 1 3 0 0 3 19
Motherhood and employment in The Netherlands: A longitudinal trend study 0 0 0 0 0 0 0 4
Motherhood and employment in The Netherlands: A longitudinal trend study 0 0 0 0 0 0 0 16
Motherhood and employment: A comparative analysis of longitudinal and transversal microsimulation data for The Netherlands 0 0 0 1 0 0 0 22
Motherhood and employment: A comparative analysis of longitudinal and transversal microsimulation data for The Netherlands 1 1 1 1 1 1 1 2
Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken 0 0 1 2 0 0 1 3
Opinions on Tax Deductions and the Consensus Effect in a Survey-Experiment 0 0 0 1 0 0 0 10
Opinions on Tax Deductions and the Consensus Effect in a Survey-Experiment 0 0 0 0 0 0 0 1
Opinions on the tax deductibility of mortgages and the consensus effect 0 0 0 0 0 0 0 20
Ouderen voor jongeren 0 0 0 0 0 0 0 9
Pensioenen in de toekomst: Voorstellen ter oplossing van de financieringsproblematiek 0 0 0 0 0 0 0 2
Pensioenen in de toekomst: Voorstellen ter oplossing van de financieringsproblematiek 0 0 0 1 0 0 0 8
Projecting household dynamics: A scenario-based microsimulation approach 0 0 0 1 0 0 0 6
Repliek op "Evaluatie van een evaluatie" 0 0 0 1 0 0 0 15
Should the Same Side of the Market Always Move First in a Transaction? An Experimental Study 0 0 0 3 0 0 1 44
Should the Same Side of the Market Always Move First in a Transaction? An Experimental Study 0 0 0 0 0 0 0 2
Should the Same Side of the Market always move first in a Transaction? An Experimental Study 0 0 0 16 0 0 1 172
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 62 0 0 1 521
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 0 0 0 0 3
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 0 0 0 0 4
Simple and Complex Gift Exchange in the Laboratory 0 0 0 2 0 0 1 32
Simple and complex gift exchange in the laboratory 0 0 0 0 0 0 0 14
Sociale zekerheid en verticale inkomensherverdeling: Een levensduurbenadering via microsimulatie 0 0 0 2 0 0 0 20
The Components of Income Inequality in Belgium: Applying the Shorrocks-Decomposition with Bootstrapping 0 0 0 0 0 0 0 6
The Components of Income Inequality in Belgium: Applying the Shorrocks-Decomposition with Bootstrapping 0 0 0 15 0 0 0 45
The distribution of economic well-being in the Netherlands, its evolution in the 80s and the role of demographic and labour market changes 0 0 0 0 0 0 0 4
The distribution of economic well-being in the Netherlands, its evolution in the 80s and the role of demographic and labour market changes 0 0 0 1 0 0 1 21
The distribution of lifetime earnings 0 0 0 0 0 0 0 6
The effect of increased labor force participation of married women on the distribution of family income in the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 8
The impact of population growth on the standard of living: Demo-economic scenarios for The Netherlands 0 0 0 4 0 0 1 21
The macro model programme sector of the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 0 0 0 0 5
The macro model programme sector of the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 13 0 0 0 30
The poverty game and the pension game: The role of reciprocity 0 0 0 6 0 0 1 49
The redistributive impact of the general old age pensions act on lifetime income in the Netherlands 0 0 0 4 0 1 1 14
Transfers and reciprocity in overlapping generations experiments 0 0 0 0 0 0 0 1
Transfers and reciprocity in overlapping generations experiments 0 0 0 0 0 0 0 20
Transfers and the effect of monitoring in an overlapping-generations experiment 0 0 0 5 0 0 0 15
Total Working Papers 1 1 5 3,453 2 8 47 9,686


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Payable Alternative for the Dutch Old-Age Pension System 0 0 0 21 0 0 0 107
Altruism and fairness in a public pension system 0 0 0 23 0 0 0 99
Annual versus lifetime income redistribution by social security 0 0 0 60 0 1 1 191
Annualized versus non-annualized lifetime income redistribution 0 0 0 11 0 0 1 222
Are demographic developments influenced by social security? 0 0 0 4 0 1 1 22
Household and education projections by means of a microsimulation model 0 0 0 38 1 1 1 105
Intergenerational Equity and Pension Reform: The Case of the Netherlands 0 0 0 0 0 0 1 106
Intergenerational Transfers and Private Savings: an Experimental Study 0 0 0 1 0 0 0 4
Labour market, income formation and social security in the microsimulation model NEDYMAS 0 0 0 52 0 0 1 131
Lifetime Income Redistribution by Social Security 0 0 0 0 0 0 0 210
Lifetime income distribution: households versus individuals 0 0 0 32 0 0 0 92
Lifetime income redistribution by the old-age state pension in The Netherlands 0 0 0 32 0 0 1 136
Mortality Differences Related to Socioeconomic Status and the Progressivity of Old-Age Pensions and Health Insurance: The Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 1
Opinions on the Tax Deductibility of Mortgages and the Consensus Effect 0 0 0 11 0 0 0 49
Should the Same Side of the Market Always Move First in a Transaction?. An Experimental Study 0 0 0 3 0 0 2 138
The Lifetime Redistributive Impact of Capital-Funded Dutch Supplementary Pensions&ast 0 0 0 13 0 0 0 47
The distribution of lifetime earnings 0 0 0 9 0 0 0 31
The poverty game and the pension game: The role of reciprocity 0 0 0 90 0 0 0 443
Transfers and the effect of monitoring in an overlapping-generations experiment 0 0 2 40 0 0 4 115
Total Journal Articles 0 0 2 440 1 3 13 2,249


Statistics updated 2024-02-04