Access Statistics for Filip Novotný

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing the External Demand of the Czech Economy: Nowcasting Foreign GDP Using Bridge Equations 1 1 2 38 2 2 6 109
Assessment of Consensus Forecasts Accuracy: The Czech National Bank Perspective 0 0 0 48 0 0 0 187
Profitability Life Cycle of Foreign Direct Investment and its Application to the Czech Republic 0 0 1 16 0 1 3 112
Total Working Papers 1 1 3 102 2 3 9 408


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessment of Consensus Forecasts Accuracy: The Czech National Bank Perspective 0 0 0 24 0 0 0 173
Daňová optimalizace nadnárodních společností prostřednictvím vnitřních cen: přehled hlavních teoretických východisek a možných makroekonomických dopadů 0 1 1 95 1 2 3 308
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika 0 0 0 32 0 0 1 180
Profitability Life Cycle of Foreign Direct Investment: Application to the Czech Republic 2 2 2 7 2 2 3 23
The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic 0 0 0 4 1 1 2 57
The Link Between the Brent Crude Oil Price and the US Dollar Exchange Rate 0 1 2 482 0 3 16 5,224
The profitability life-cycle of direct investment: an international panel study 0 0 0 22 0 0 1 123
Vliv zhodnocení koruny na český podnikový sektor 0 0 0 12 0 0 0 80
Výnosy z přímých zahraničních investic a jejich rozdělení v České republice 0 0 0 32 0 0 2 131
Total Journal Articles 2 4 5 710 4 8 28 6,299


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2005 0 0 0 16 0 0 1 139
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2006 0 0 0 15 0 0 0 142
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2007 0 0 1 26 0 0 1 173
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2008 0 0 0 37 0 0 1 248
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2014 0 0 0 13 0 0 26 235
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2015 0 0 1 13 0 1 25 242
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2016 0 0 0 11 0 0 6 144
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2017 0 0 1 6 0 1 21 210
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2018 0 0 1 4 1 1 4 60
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2019 0 0 1 2 0 0 4 10
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2020 0 0 0 1 0 0 3 6
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2021 1 1 2 4 2 4 9 19
Macroeconomic Forecasting: Methods, Accuracy and Coordination 0 0 1 48 0 1 3 178
Trade and External Relations 0 0 0 9 0 0 1 67
Total Books 1 1 8 205 3 8 105 1,873


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Annual assessment of the forecasts included in GEO 0 0 0 1 0 0 0 50
Annual assessment of the forecasts included in GEO 0 0 0 0 0 0 1 44
Annual assessment of the forecasts included in GEO 0 0 0 1 0 0 0 1
Consumer and industrial prices in 2020 - the year of the coronavirus 0 0 0 7 0 0 1 58
Euro area inflation hit the inflation target, but is everyone running at same pace? 0 0 0 1 0 0 0 65
Outlooks in the pandemic year 2020 - where are world economies heading? 0 0 0 2 0 0 0 8
Total Chapters 0 0 0 12 0 0 2 226


Statistics updated 2024-02-04