Access Statistics for Sohbet Odalari

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Arbitrage in Commodity Markets: A Full Systems Cointegration Analysis 1 1 1 503 2 3 4 1,941
Dynamic Optimization under Uncertainty: A Case Study for Austrian Macroeconomic Policies 0 0 3 38 0 0 6 69
The External Cost of European Crude Oil Imports 0 0 0 0 0 1 1 13
The External Cost of European Crude Oil Imports 0 0 0 72 0 1 1 227
Total Working Papers 1 1 4 613 2 5 12 2,250


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Achieving accurate international comparisons of manufacturing energy use data 0 0 0 12 0 0 0 44
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 0 0 61
Beklentileri ve Sonuçlarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 0 0 0 0 0 1 2 43
Carbon emissions from manufacturing energy use in 13 IEA countries: long-term trends through 1995 0 0 3 29 1 1 5 109
Cointegration and commodity arbitrage 0 0 0 0 0 0 1 141
Conversion factors and oil statistics 0 1 2 45 0 1 4 125
Econometric Estimations of Popularity Functions: A Case Study for Austria 0 0 0 25 0 0 0 121
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 0 0 3 601
Finansal Küreselleşme Ve Çevre Ülkelerin Durumu 0 0 0 0 0 0 1 167
Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: İMKB''de Deneysel Bir Araştırma 0 0 0 0 1 1 2 266
Long-Term Natural Gas Supply to Europe: Import Potential, Infrastructure Needs and Investment Promotion 0 0 0 0 0 0 0 2
Lost carbon emissions: the role of non-manufacturing "other industries" and refining in industrial energy use and carbon emissions in IEA countries 0 0 0 3 0 0 0 40
Manufacturing energy use in OECD countries: decomposition of long-term trends [Energy Policy 27 (1999) 769-778] 0 0 0 14 0 0 1 36
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 70
Yirmibirinci Yüzyılda Küreselleşme, Gelişme Ve Yoksulluk 0 0 0 0 0 0 0 83
Çevre Ülkelerde Sosyal Gelişmenin Etkisizliğinde Kamu Kesiminin Rolü ve Türkiye Deneyimi 0 0 0 0 0 0 0 43
İmkb Endeksinin Ekonometrik Analizi 0 0 0 0 0 0 0 98
Total Journal Articles 0 1 5 128 2 4 19 2,050
1 registered items for which data could not be found


Statistics updated 2023-05-07