Access Statistics for Finn Olesen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Treatise on Money – et teorihistorisk case studie 0 0 0 18 0 0 4 138
A note on Marx 0 0 0 41 0 0 1 127
Aggregate Supply and Demand Analysis - A Note on a 1963 Post Keynesian. Macroeconomic Textbook 0 0 1 93 1 3 7 444
Betydningen af Keynes’ metodologi for aktuel makroøkonomisk forskning - en Ph.D. forelæsning 0 0 0 20 2 2 9 315
Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? 0 0 0 30 0 0 1 172
Den prækeynesianske Malthus 0 0 0 17 1 2 5 258
Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo 0 0 0 15 2 4 11 207
European Integration: Some stylised facts 0 0 0 30 0 1 1 127
Heterodoks skepsis – om matematisk formalisme i økonomi 0 0 0 13 0 0 2 138
History matters: - om især den tyske historiske skole 0 0 0 9 0 0 2 139
Isi Grünbaum: Den politiske økonom 0 0 0 7 1 1 3 125
Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomi 0 0 0 13 0 0 2 123
Jens Warming: den miskendte økonom 0 0 0 32 0 2 7 329
Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianer 0 0 0 7 0 0 1 153
Jørgen Pedersen on Fiscal policy - A note 0 0 0 8 0 1 6 128
Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker 0 0 0 9 0 2 2 116
Kritisk realisme og post keynesianisme 0 0 0 34 2 3 12 336
Lange and his 1938-contribution – An early Keynesian? 0 0 0 39 1 2 6 188
Moral, etik og økonomi 0 0 0 14 0 0 0 150
Om god økonomisk metode - beskrivelse af et lukket eller et åbent socialt system? 0 0 0 70 0 1 1 705
Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation 0 0 0 19 0 1 1 88
On Machinery - Tog Ricardo fejl? 0 0 0 7 0 0 1 72
Paul Davidson: Om Keynes – en kommenterende boganmeldelse 0 0 0 26 0 1 6 130
Rational Economic Man og Bounded Rationality - Nogle betragtninger over rationalitetsbegrebet i økonomisk teori 0 0 0 76 0 1 4 366
Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand? 0 0 0 27 1 2 6 268
Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi 0 0 0 224 0 2 6 372
Økonomisk teorihistorie - Overflødig information eller brugbar ballast? 0 0 0 45 0 0 0 197
Total Working Papers 0 0 1 943 11 31 107 5,911


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Jørgen Pedersen—An Early Danish Contributor to Keynesian Economics 0 0 0 0 0 0 1 9
Uncertainty, bounded rationality and post-Keynesian Macroeconomics 0 0 3 22 0 2 7 112
Total Journal Articles 0 0 3 22 0 2 8 121


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Teaching macroeconomics: seeking inspiration from Paul Davidson 0 0 1 2 0 0 9 32
Total Chapters 0 0 1 2 0 0 9 32


Statistics updated 2019-07-03