Access Statistics for Finn Olesen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Treatise on Money – et teorihistorisk case studie 0 1 1 19 0 1 6 144
A note on Marx 0 0 1 42 0 1 3 130
Aggregate Supply and Demand Analysis - A Note on a 1963 Post Keynesian. Macroeconomic Textbook 0 1 1 96 0 1 4 451
Betydningen af Keynes’ metodologi for aktuel makroøkonomisk forskning - en Ph.D. forelæsning 0 1 1 21 0 1 5 322
Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? 0 0 0 30 0 3 6 179
Den prækeynesianske Malthus 0 0 0 18 0 1 4 263
EU som handelsskabende faktor? 0 1 1 1 0 1 1 3
Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo 0 0 0 16 0 2 7 218
European Integration: Some stylised facts 0 0 0 30 0 1 3 130
Heterodoks skepsis – om matematisk formalisme i økonomi 0 1 1 14 1 2 3 141
History matters: - om især den tyske historiske skole 0 2 2 11 1 4 10 149
Isi Grünbaum: Den politiske økonom 0 1 1 8 0 2 5 132
Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomi 0 1 1 14 1 4 5 130
Jens Warming: den miskendte økonom 0 1 2 36 0 3 12 349
Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianer 0 0 0 7 0 4 5 158
Jørgen Pedersen on Fiscal policy - A note 0 0 1 9 0 1 4 133
Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker 0 1 1 10 0 2 4 121
Kritisk realisme og post keynesianisme 0 1 3 37 0 4 24 365
Lange and his 1938-contribution – An early Keynesian? 0 1 1 40 0 2 3 191
Monetær integration i EU 0 3 7 38 1 13 40 138
Moral, etik og økonomi 0 1 1 16 0 1 7 159
Om god økonomisk metode - beskrivelse af et lukket eller et åbent socialt system? 0 0 0 71 0 1 3 710
Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation 0 0 0 19 0 3 7 95
On Machinery - Tog Ricardo fejl? 0 0 0 7 0 0 0 72
Paul Davidson: Om Keynes – en kommenterende boganmeldelse 0 1 1 28 0 2 5 137
Rational Economic Man og Bounded Rationality - Nogle betragtninger over rationalitetsbegrebet i økonomisk teori 0 1 2 78 0 2 6 373
Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand? 0 0 0 27 0 0 4 274
Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi 0 1 1 225 1 2 3 377
Økonomisk teorihistorie - Overflødig information eller brugbar ballast? 0 1 2 48 0 3 5 203
Total Working Papers 0 21 32 1,016 5 67 194 6,247


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Jørgen Pedersen—An Early Danish Contributor to Keynesian Economics 0 0 0 0 0 0 2 11
Negotiated mobilisation: An ethnographic exploration of nurse–patient interactions in an intensive care unit 0 0 0 1 1 1 2 4
Problem-based learning: a non-mainstream way to teach economics 0 0 0 2 0 0 3 14
Uncertainty, bounded rationality and post-Keynesian Macroeconomics 0 2 7 30 5 7 22 136
Total Journal Articles 0 2 7 33 6 8 29 165


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Ergodicity/non-ergodicity or else? 0 0 8 8 0 1 28 30
Teaching macroeconomics: how to benefit from problem-based learning 0 0 1 2 1 3 15 18
Teaching macroeconomics: seeking inspiration from Paul Davidson 0 0 1 4 0 1 8 41
Total Chapters 0 0 10 14 1 5 51 89


Statistics updated 2020-11-03