Access Statistics for Dan Constantin Olteanu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza Input-Output privind Ramurile Industriale Tehnologic Intensive 0 1 6 106 0 12 46 508
CREDITLESS RECOVERY IN EASTERN EUROPE 0 0 1 37 1 5 8 92
Calcule de Regresie privind Convergenta Economica si Evidentierea Contributiei Factorului Institutional 1 3 11 113 2 5 20 374
Consolidarea fiscala prin austeritate si politicile UE de supraveghere 0 1 4 29 1 4 21 129
Creditarea si instabilitatea economica. Studiu de sinteza 0 0 8 63 1 1 16 224
Dinamica echilibrului extern al României si al tarilor CEE 1 2 8 84 2 6 20 186
Fiscal Consolidation by Austerity and EU Surveillance Policies 0 0 4 46 1 3 14 81
Fiscalitatea, consumul si investitiile. O analiza de panel pentru tarile europene 0 0 4 13 1 4 35 69
Fluctuatiile cresterii economice din Romania, in perioada 1990 - 2016 0 0 2 8 0 9 27 58
Influenta CD&I asupra Competitivitatii si Specializarii Productiei si Exportului, la nivel European 0 0 4 51 0 3 13 192
Initiative legislative europene privind combaterea efectelor economice ale epidemiei covid-19 1 5 6 6 2 6 8 8
Reducerea finantarii externe si ajustarea absorbtiei interne, în tarile emergente europene 0 0 2 42 0 0 6 94
Social and Economic Convergence in the EU, 1990-2017 1 3 16 16 2 6 19 19
TECHNOLOGY-INTENSIVE INDUSTRIES - INPUT-OUTPUT ANALYSIS 0 2 8 170 11 20 51 727
THE INFLUENCE OF RDI ON COMPETITIVENESS AND SPECIALISATION OF PRODUCTION AND EXPORT IN EUROPE 0 1 2 42 0 2 11 152
THE REGRESSION CALCULUS OF ECONOMIC CONVERGENCE AND THE CONTRIBUTION OF THE INSTITUTIONAL FACTOR 0 1 3 68 0 1 4 280
Technological Specialisation of Production and Export in Europe 0 1 4 97 0 7 14 305
Welfare Trends in Romania 1990 - 2014 0 0 1 14 0 4 12 73
Total Working Papers 4 20 94 1,005 24 98 345 3,571


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A SURVEY ON THE DRIVERS AND MECHANISMS OF FINANCIAL CRISES 0 0 1 46 0 2 8 111
Analiza dinamicii transferului tehnologic în Europa 0 0 0 1 0 3 8 72
Domestic Credit and Economic Growth across Europe [Creditarea internă şi creşterea economică în Europa] 0 0 0 1 0 3 6 50
Evidenţe empirice privind cauzele declinului exportului european 0 0 0 2 1 1 6 38
Factorul tehnologic şi creşterea economică. Studiu comparativ pentru ţările est şi vest-europene 1 1 1 25 2 3 11 111
MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN STIMULATING THE CEES CREDIT RECOVERY 0 1 3 17 0 1 4 56
Monetary Conditions and GDP Evolution in Romania [Condiţiile monetare şi evoluţia PIB în România] 0 0 0 7 0 0 5 94
Specializarea tehnologică a producţiei industriale şi a exportului, la nivel european 0 1 1 19 0 2 3 67
Transferul internaţional de tehnologie şi capacitatea de absorbţie. Cazul ţărilor europene centrale şi periferice 0 0 0 20 1 1 3 66
Valorificarea cercetării publice – prioritate a Spaţiului European al Cercetării 0 0 0 0 0 0 3 72
Total Journal Articles 1 3 6 138 4 16 57 737


Statistics updated 2020-11-03