Access Statistics for Dan Constantin Olteanu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza Input-Output privind Ramurile Industriale Tehnologic Intensive 0 0 3 100 1 2 10 461
CAUZE SI EFECTE ALE CRIZELOR FINANCIARE DIN TARILE EMERGENTE 0 1 3 47 2 7 13 103
CREDITLESS RECOVERY IN EASTERN EUROPE 0 0 2 36 0 0 10 81
Calcule de Regresie privind Convergenta Economica si Evidentierea Contributiei Factorului Institutional 0 0 0 101 0 2 6 352
Consolidarea fiscala prin austeritate si politicile UE de supraveghere 1 2 3 25 2 3 15 104
Creditarea si instabilitatea economica. Studiu de sinteza 0 0 1 55 2 4 15 207
Dinamica echilibrului extern al României si al tarilor CEE, în perioada recesionista 2 2 2 74 2 2 9 164
Fiscal Consolidation by Austerity and EU Surveillance Policies 1 2 7 42 2 4 15 64
Fiscalitatea, consumul ?i investi?iile. O analiza de panel pentru ?arile europene 0 0 5 8 3 5 18 24
Fluctua?iile cre?terii economice din România, în perioada 1990 - 2016 0 1 3 5 4 6 16 20
Influenta CD&I asupra Competitivitatii si Specializarii Productiei si Exportului, la nivel European 0 1 3 47 0 4 9 179
Reducerea finantarii externe si ajustarea absorbtiei interne, în tarile emergente europene 1 1 2 35 2 3 5 83
TECHNOLOGY-INTENSIVE INDUSTRIES – INPUT-OUTPUT ANALYSIS 0 0 1 162 0 1 15 672
THE INFLUENCE OF RDI ON COMPETITIVENESS AND SPECIALISATION OF PRODUCTION AND EXPORT IN EUROPE 0 0 1 40 0 0 2 141
THE REGRESSION CALCULUS OF ECONOMIC CONVERGENCE AND THE CONTRIBUTION OF THE INSTITUTIONAL FACTOR 0 0 4 65 1 1 8 276
Technological Specialisation of Production and Export in Europe 0 1 2 92 0 3 6 288
Welfare Trends in Romania 1990 - 2014 0 1 2 13 0 12 56 59
Total Working Papers 5 12 44 947 21 59 228 3,278


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A SURVEY ON THE DRIVERS AND MECHANISMS OF FINANCIAL CRISES 0 0 0 43 1 3 5 100
Analiza dinamicii transferului tehnologic în Europa 0 0 0 1 0 0 2 64
Domestic Credit and Economic Growth across Europe [Creditarea internă şi creşterea economică în Europa] 0 0 0 1 0 0 5 44
Evidenţe empirice privind cauzele declinului exportului european 0 0 0 2 0 1 4 30
Factorul tehnologic şi creşterea economică. Studiu comparativ pentru ţările est şi vest-europene 0 1 1 24 1 3 5 99
MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN STIMULATING THE CEES CREDIT RECOVERY 0 0 1 12 1 2 7 48
Monetary Conditions and GDP Evolution in Romania [Condiţiile monetare şi evoluţia PIB în România] 0 0 0 7 0 2 7 85
Specializarea tehnologică a producţiei industriale şi a exportului, la nivel european 0 1 1 18 0 1 1 64
Transferul internaţional de tehnologie şi capacitatea de absorbţie. Cazul ţărilor europene centrale şi periferice 0 0 0 20 1 1 1 62
Valorificarea cercetării publice – prioritate a Spaţiului European al Cercetării 0 0 0 0 0 1 2 68
Total Journal Articles 0 2 3 128 4 14 39 664


Statistics updated 2019-07-03