Access Statistics for Dan Constantin Olteanu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza Input-Output privind Ramurile Industriale Tehnologic Intensive 0 0 3 100 0 1 10 462
CAUZE SI EFECTE ALE CRIZELOR FINANCIARE DIN TARILE EMERGENTE 0 1 4 48 0 3 16 106
CREDITLESS RECOVERY IN EASTERN EUROPE 0 0 2 36 1 2 11 83
Calcule de Regresie privind Convergenta Economica si Evidentierea Contributiei Factorului Institutional 0 1 1 102 1 2 8 354
Consolidarea fiscala prin austeritate si politicile UE de supraveghere 0 0 3 25 1 1 16 105
Creditarea si instabilitatea economica. Studiu de sinteza 0 0 1 55 1 1 13 208
Dinamica echilibrului extern al României si al tarilor CEE, în perioada recesionista 0 2 4 76 0 2 11 166
Fiscal Consolidation by Austerity and EU Surveillance Policies 0 0 7 42 0 0 15 64
Fiscalitatea, consumul ?i investi?iile. O analiza de panel pentru ?arile europene 0 1 5 9 4 6 22 30
Fluctua?iile cre?terii economice din România, în perioada 1990 - 2016 0 1 4 6 1 8 23 28
Influenta CD&I asupra Competitivitatii si Specializarii Productiei si Exportului, la nivel European 0 0 3 47 0 0 9 179
Reducerea finantarii externe si ajustarea absorbtiei interne, în tarile emergente europene 0 4 6 39 0 4 9 87
TECHNOLOGY-INTENSIVE INDUSTRIES – INPUT-OUTPUT ANALYSIS 0 0 0 162 2 3 11 675
THE INFLUENCE OF RDI ON COMPETITIVENESS AND SPECIALISATION OF PRODUCTION AND EXPORT IN EUROPE 0 0 1 40 0 0 2 141
THE REGRESSION CALCULUS OF ECONOMIC CONVERGENCE AND THE CONTRIBUTION OF THE INSTITUTIONAL FACTOR 0 0 4 65 0 0 8 276
Technological Specialisation of Production and Export in Europe 0 1 3 93 0 3 8 291
Welfare Trends in Romania 1990 - 2014 0 0 2 13 2 2 58 61
Total Working Papers 0 11 53 958 13 38 250 3,316


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A SURVEY ON THE DRIVERS AND MECHANISMS OF FINANCIAL CRISES 0 2 2 45 0 2 6 102
Analiza dinamicii transferului tehnologic în Europa 0 0 0 1 0 0 2 64
Domestic Credit and Economic Growth across Europe [Creditarea internă şi creşterea economică în Europa] 0 0 0 1 0 0 1 44
Evidenţe empirice privind cauzele declinului exportului european 0 0 0 2 0 1 2 31
Factorul tehnologic şi creşterea economică. Studiu comparativ pentru ţările est şi vest-europene 0 0 1 24 0 0 5 99
MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN STIMULATING THE CEES CREDIT RECOVERY 1 2 3 14 1 3 7 51
Monetary Conditions and GDP Evolution in Romania [Condiţiile monetare şi evoluţia PIB în România] 0 0 0 7 0 1 5 86
Specializarea tehnologică a producţiei industriale şi a exportului, la nivel european 0 0 1 18 0 0 1 64
Transferul internaţional de tehnologie şi capacitatea de absorbţie. Cazul ţărilor europene centrale şi periferice 0 0 0 20 0 0 1 62
Valorificarea cercetării publice – prioritate a Spaţiului European al Cercetării 0 0 0 0 0 1 3 69
Total Journal Articles 1 4 7 132 1 8 33 672


Statistics updated 2019-10-05