Access Statistics for Gökhan özer

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
3N mobil telekomünikasyon arabağlantı maliyet modeli 0 0 0 0 0 0 0 104
Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: İMKB''de Deneysel Bir Araştırma 0 0 0 0 0 0 33 259
Hastanelerde tesis ve personel yönetiminin maliyet, kalite ve finansal performans üzerindeki etkileri 0 0 0 0 0 1 2 425
Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile muhasebecilerin bilgi teknolojisi kullanımına yönelik bir uygulama 0 0 0 0 2 5 32 251
Pazarlama Ve Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: İmkb Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma 0 0 0 0 0 0 1 371
Pazarlama ve ürün tasarımı performansının finansal performans üzerindeki etkileri: İmalat sektöründe bir uygulama 0 0 0 0 0 2 6 383
Türk Gsm Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Güven Değiştirme Maliyeti Arasındaki Dinamik İlişkiler: Yapısal Denklem Modelleme Tekniği 0 0 0 0 1 7 43 1,023
Total Journal Articles 0 0 0 0 3 15 117 2,816


Statistics updated 2019-07-03