Access Statistics for Gökhan özer

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
3N mobil telekomünikasyon arabağlantı maliyet modeli 0 0 0 0 0 1 1 105
Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: İMKB''de Deneysel Bir Araştırma 0 0 0 0 0 0 27 259
Hastanelerde tesis ve personel yönetiminin maliyet, kalite ve finansal performans üzerindeki etkileri 0 0 0 0 0 1 3 426
Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile muhasebecilerin bilgi teknolojisi kullanımına yönelik bir uygulama 0 0 0 0 2 8 37 259
Pazarlama Ve Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: İmkb Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma 0 0 0 0 0 0 1 371
Pazarlama ve ürün tasarımı performansının finansal performans üzerindeki etkileri: İmalat sektöründe bir uygulama 0 0 0 0 0 0 6 383
Türk Gsm Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Güven Değiştirme Maliyeti Arasındaki Dinamik İlişkiler: Yapısal Denklem Modelleme Tekniği 0 0 0 0 1 4 44 1,027
Total Journal Articles 0 0 0 0 3 14 119 2,830


Statistics updated 2019-10-05