Access Statistics for Florin Marius Pavelescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Consideratii privind eficienta adaugării unei noi variabile explicative intr-un model de regresie liniara 0 1 1 81 0 1 4 190
Crestere economica, acumulare ?i dezechilibre în România perioadei comuniste 1 2 13 13 5 13 18 18
Factorii determinanti ai valorii testului Student aplicat unei regresii liniare. O necesara corectie a metodologiei de calcul standard 0 0 0 40 0 4 7 125
Factorii modelatori ai valorilor calculate ale Testului Student in cazul unei regresii liniare cu trei variabile explicative 0 0 0 13 1 1 4 75
Fluctua?iile cre?terii economice din România, în perioada 1990 - 2016 0 1 3 5 4 6 16 20
Impactul factorului de inflamare a erorilor (VIF) asupra valorilor calculate ale testului Student în cazul regresiilor lineare multiple 1 1 3 6 2 5 11 20
Interdendenta dintre tipul de colinearitate si valorile calculate ale testului Student in cazul unei regresii lineare cu doua variabile explicative 0 0 1 21 0 1 5 116
O reinterpretare a metodologiei standard de estimare a parametrilor modelului de regresie liniara 2 2 2 89 2 2 3 278
Sanatatea publica din România în perioada 1919-2015 1 3 3 3 2 3 3 3
Underground economy quantitative models. Some applications to Romania’s case 0 0 0 84 0 1 4 230
Înva?amântul din România în perioada 1919-2017 1 14 14 14 2 5 5 5
Total Working Papers 6 24 40 369 18 42 80 1,080


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A REVIEW OF STUDENT TEST PROPERTIES IN CONDITION OF MULTIFACTORIAL LINEAR REGRESSION 0 0 0 49 0 0 1 203
AN EXTENSION OF THE METHODOLOGY OF USING THE STUDENT TEST IN CASE OF A LINEAR REGRESSION WITH THREE EXPLANATORY VARIABLES 0 0 0 11 0 0 5 45
An Analysis Model for the Disturbances Generated by Collinearity in the Context of the OLS Method 0 1 1 28 0 1 4 88
An Extensive Study on the Disturbances Generated by Collinearity in a Linear Regression Model with Three Explanatory Variables 0 0 1 20 0 0 3 92
CHANGE IN ECONOMIC STRUCTURE, EXPANSION OF UNIVERSITY TRAINING AND DEVELOPMENT OF NON-WAGE EMPLOYMENT 0 0 0 28 0 0 2 88
Caracteristici ale dezechilibrelor pietei fortei de munca in Romania anilor ‘90 0 0 0 1 2 5 7 9
Caracteristici ale mobilitatii structurilor profesionale 0 0 0 1 10 46 78 79
Caracteristici ale somajului in Romania 0 0 0 4 0 0 2 11
Consideratii teoretico-metodologice privind cuantificarea evolutiei eficientei utilizarii factorilor de productie 0 0 0 2 1 1 3 5
Corelatia dintre dinamica cererii interne si a exportului 0 0 0 0 1 1 2 2
Dezvoltarea economico-sociala a zonelor deservite de cele 17 aeroporturi din Romania, in prezent si evaluari pentru perspectiva anilor 2000 0 0 0 2 2 2 3 12
Dynamics of Fixed Capital Productivity and the Macroeconomic Equilibrium 0 0 4 70 0 0 14 199
Economic Cycles and Disembodied Technical Change of Romania’s Economy During the Period 1863-1913 0 0 1 2 0 0 7 15
FEATURES OF THE ORDINARY LEAST SQUARE (OLS) METHOD. IMPLICATIONS FOR THE ESTIMATION METHODOLOGY 0 0 0 10 3 17 80 2,709
FLUCTUATION OF ECONOMIC ACTIVITY, SECTORAL DISTRIBUTION OF GROSS VALUE ADDED AND THE SIZE OF BACKWARD MULTIPLIERS IN ROMANIA DURING THE PERIOD 1989-2009 0 1 1 23 0 1 3 93
Features of the production factors substitution and the estimated parameters of the Cobb-Douglas function with constant returns to scale and disembodied technical change 0 0 1 1 0 1 12 14
GROSS CAPITAL FORMATION AND ECONOMIC GROWTH DURING EARLY 2000’S IN EU-MEMBER AND CANDIDATES STATES 0 5 11 323 2 11 33 961
IMPACT OF COLLINEARITY ON THE ESTIMATED PARAMETERS AND CLASSICAL STATISTICAL TESTS VALUES OF MULTIFACTORIAL LINEAR REGRESSIONS IN CONDITIONS OF O.L.S 0 0 0 1 0 1 2 273
INTERDEPENDENCIES BETWEEN GROSS CAPITAL FORMATION, ECONOMIC GROWTH AND EXTERNAL EQUILIBRIUM IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT 0 0 1 71 0 2 4 279
Implicatii ale proprietatilor metodei celor mai mici patrate asupra determinarii frontierei productiei 0 0 0 0 0 1 2 5
Methodological considerations on the size of Coefficient of Intensity of Structural Changes (CISC) 0 1 2 4 0 1 2 25
Methodological implications of the of extension of the number of considered markets in a non-Walrasian equilibrium model 0 0 0 12 0 0 2 50
Modelling factors of Student test statistics dispersion in a multiple linear regression 0 0 0 6 0 0 4 30
O analiza a schimbarilor structural ale ocuparii fortei de munca in cursul tranzitiei la economia de piata 0 0 0 2 0 0 2 5
Restructurari ale ocuparii fortei de munca din perspectiva regionala 0 0 0 1 1 1 2 6
Rolul sistemului de invatamant in elasticizarea ofertei de forta de munca 0 0 0 3 0 0 2 10
SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ECONOMIC CYCLES IN ROMANIA DURING THE 1859-2010 PERIOD 0 0 0 16 1 2 7 63
Savings-Investments Relationship in an Open Economy 0 0 0 78 0 0 5 287
Some aspects of the translog production function estimation 2 4 18 376 4 12 73 1,426
THE FDI DRIVING EFFECTS ON THE EMPLOYMENT 1 1 2 54 1 2 3 112
THE IMPACT OF THE PROFESSIONAL STRUCTURE MODIFICATION ON THE MACROECONOMIC PERFORMANCE 0 0 0 10 0 0 0 49
Total Journal Articles 3 13 43 1,209 28 108 369 7,245


Statistics updated 2019-07-03