Access Statistics for Mihaela Pacesila

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ACTORII IMPLICATI IN CICLUL POLITICILOR PUBLICE - STAKEHOLDERI AI POLITICILOR PUBLICE 1 1 1 76 4 8 13 344
ANALIZA STAKEHOLDERILOR SI A ROLULUI ACESTORA IN GUVERNAREA ELECTRONICA 0 1 1 108 1 5 11 625
EXPERTIZA SI CICLUL POLITICILOR PUBLICE 0 0 0 21 1 2 3 119
GUVERNARE ORIENTATA PE CREAREA DE VALOARE SI IMPLICATII LA NIVELUL POLITICILOR PUBLICE 0 0 0 20 0 2 3 98
IMPLICATIILE PROCESULUI DE REFORMA ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRATIV SI ASUPRA PROCESULUI POLITICILOR PUBLICE DIN MAREA BRITANIE 0 0 0 28 0 0 1 129
ORASELE INTELIGENTE:pERSPECTIVA DE ANSAMBLU SI IMPLICATII POLITICE 0 0 1 37 0 0 3 150
ROLUL CUNOSTINTELOR IN SOCIETATEA BAZATA PE CUNOSTINTE SI TRANSFERUL ACESTORA INTRE GENERATII 0 0 1 67 2 3 9 416
SERVICIILE DE GUVERNARE ELECTRONICA LA NIVEL EUROPEAN - CARACTERISTICI SI TENDINTE 0 2 2 92 1 3 7 256
TEORII SI MODELE PRIVIND CICLUL POLITICILOR PUBLICE LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL 0 0 0 46 0 0 4 220
Total Journal Articles 1 4 6 495 9 23 54 2,357


Statistics updated 2019-07-03