Access Statistics for Bohdan Petrushchak

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
The calendar regularity of earnings and volatility distribution on the Ukrainian stock market 0 1 1 17 0 2 4 86
The influence of metallurgical sector on Ukrainian economy 0 0 1 33 1 3 6 75
Валютна криза в Україні в контексті сучасних моделей фінансових криз 0 0 0 31 0 1 1 155
Вплив екзогенних чинників на розвиток українського фондового ринку 0 0 0 13 0 1 1 95
Екзогенні чинники розвитку національної фінансової системи 0 0 0 16 0 1 3 80
Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки 0 0 0 8 0 0 2 83
Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика 0 1 1 23 0 2 3 103
Календарні закономірності розподілу дохідності та волатильності на українському фондовому ринку 0 1 1 17 0 2 3 95
Концептуальні помилки багаторівневої сек’юритизації іпотечних кредитів 0 0 0 9 0 0 2 86
Негативні аспекти глобалізаційного процесу на фінансову систему 0 0 0 13 0 0 0 70
Сучасні моделі фінансових криз 0 0 0 30 0 2 3 194
Теоретичні аспекти категорії "антиблаго" 0 0 0 6 0 5 34 615
Тренди довгострокового впливу іноземних фондових бірж на динаміку українського фондового ринку 0 0 0 15 0 0 0 77
Total Working Papers 0 3 4 231 1 19 62 1,814


Statistics updated 2019-07-03