Access Statistics for Arkadiusz Andrzej Piwowar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Agricultural Biogas—An Important Element in the Circular and Low-Carbon Development in Poland 0 0 1 1 1 4 13 13
Agricultural biogas plants in Poland – selected technological, market and environmental aspects 0 0 2 10 0 0 6 34
Development of Renewable Energy Sources in the Context of Threats Resulting from Low-Altitude Emissions in Rural Areas in Poland: A Review 0 1 3 3 0 3 13 13
Development of the Agricultural Biogas Market in Poland – Production Volume, Feedstocks, Activities and Behaviours of Farmers 0 0 1 1 2 4 7 9
Ecological and economic aspects of electric energy production using the biomass co-firing method: The case of Poland 0 0 1 4 0 0 4 39
LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity production on the environment / Analiza LCA jako narzędzie służące do oceny wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko 0 0 1 3 1 2 4 77
Outline of the economic and technical problems associated with the co-combustion of biomass in Poland 0 0 0 4 0 0 5 27
PRODUKCJA BIOKOMPONENTÓW I BIOPALIW CIEKŁYCH W POLSCE – TENDENCJE ROZWOJU I REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE 0 0 0 1 1 2 4 11
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH 2004-2012 0 0 0 2 0 0 1 14
Postęp w dziedzinie chemicznej ochrony roślin w Polsce i jego determinanty 0 0 2 3 0 1 4 41
Poverty and Social Exclusion: Is this a Problem in Rural Areas in the Visegrad Group Countries? 1 3 6 6 4 12 24 24
Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju 0 0 0 0 0 1 1 8
Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek 0 0 0 0 0 0 2 8
Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 0 0 0 2 0 0 1 7
Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce 0 0 1 3 0 1 6 42
The Consumption of Mineral Fertilizers and Herbicides in Poland Against the Background of the European Union 1 1 1 5 1 3 7 16
The Importance and Prospects of the Use of Algae in Agribusiness 0 0 0 0 1 3 3 3
ZASOBY LEŚNE – BAZA SUROWCOWA I ZNACZENIE W AGROBIZNESIE 0 0 0 2 0 1 5 18
Total Journal Articles 2 5 19 50 11 37 110 404


Statistics updated 2020-11-03