Access Statistics for Arkadiusz Andrzej Piwowar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Agricultural Biogas—An Important Element in the Circular and Low-Carbon Development in Poland 0 0 1 1 0 2 9 9
Agricultural biogas plants in Poland – selected technological, market and environmental aspects 0 1 2 10 0 1 7 34
Development of Renewable Energy Sources in the Context of Threats Resulting from Low-Altitude Emissions in Rural Areas in Poland: A Review 1 1 3 3 3 5 13 13
Development of the Agricultural Biogas Market in Poland – Production Volume, Feedstocks, Activities and Behaviours of Farmers 0 0 1 1 1 3 4 6
Ecological and economic aspects of electric energy production using the biomass co-firing method: The case of Poland 0 0 1 4 0 0 5 39
LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity production on the environment / Analiza LCA jako narzędzie służące do oceny wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko 0 0 1 3 1 1 3 76
Outline of the economic and technical problems associated with the co-combustion of biomass in Poland 0 0 0 4 0 1 8 27
PRODUKCJA BIOKOMPONENTÓW I BIOPALIW CIEKŁYCH W POLSCE – TENDENCJE ROZWOJU I REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE 0 0 0 1 1 1 4 10
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH 2004-2012 0 0 0 2 0 0 1 14
Postęp w dziedzinie chemicznej ochrony roślin w Polsce i jego determinanty 0 0 2 3 1 1 7 41
Poverty and Social Exclusion: Is this a Problem in Rural Areas in the Visegrad Group Countries? 2 2 5 5 2 6 14 14
Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju 0 0 0 0 1 1 1 8
Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek 0 0 0 0 0 2 2 8
Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 0 0 0 2 0 0 1 7
Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce 0 0 1 3 1 1 6 42
The Consumption of Mineral Fertilizers and Herbicides in Poland Against the Background of the European Union 0 0 0 4 1 2 6 14
The Importance and Prospects of the Use of Algae in Agribusiness 0 0 0 0 2 2 2 2
ZASOBY LEŚNE – BAZA SUROWCOWA I ZNACZENIE W AGROBIZNESIE 0 0 0 2 0 1 4 17
Total Journal Articles 3 4 17 48 14 30 97 381


Statistics updated 2020-09-04