Access Statistics for Davey Poulissen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014 0 0 0 5 0 0 2 33
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020 4 4 13 13 5 6 27 27
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 6 17 41 50 11 30 92 118
How and where do workers learn? 0 0 1 1 0 0 2 2
Investeren in menselijk kapitaal 0 1 3 9 0 2 5 21
Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 3 12 25 51 8 25 57 128
Levenslang leren en competentieontwikkeling 1 7 18 32 2 19 44 72
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022 0 0 0 8 0 0 0 13
Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020 1 2 5 39 2 8 30 120
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020 0 0 1 11 0 1 6 36
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2017-2022 0 0 0 4 0 0 4 12
Nederland in leerstand 0 1 7 24 0 4 17 43
Omvang risicogroepen in Limburg 0 0 1 1 0 0 2 2
Profielschets uitkeringsafhankelijke inwoners in Limburg 0 0 0 0 0 0 3 3
Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het primair onderwijs 1 1 4 8 2 4 15 33
Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs 0 0 1 4 1 1 7 21
Schoolverlaters in crisistijd 0 0 1 1 0 0 4 15
The geographical psychology of recent graduates in the Netherlands: Relating enviornmental factors and personality traits to location choice 0 0 30 31 1 1 27 28
The geographical psychology of recent graduates in the Netherlands: Relating environmental factors and personality traits to location choice 0 0 15 16 2 2 13 14
Veranderingen in de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking als gevolg van de overstap op de ILO-definitie van de beroepsbevolking 0 0 2 3 1 5 105 128
Werken en leren in de zorg- en welzijnssector 0 0 2 2 0 0 3 3
Werken en leren in openbaar bestuur en overheidsdiensten 0 0 2 2 0 0 4 4
Werkenden in leerstand 0 0 0 0 0 0 5 5
Total Working Papers 16 45 172 315 35 108 474 881


Statistics updated 2021-05-05