Access Statistics for Davey Poulissen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014 0 0 0 5 0 2 4 28
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 0 0 1 1 1 1 5 6
Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 3 7 8 8 5 20 25 25
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022 0 0 1 1 0 0 1 2
Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020 0 1 17 25 4 7 33 56
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020 0 0 1 10 0 0 4 24
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2017-2022 0 0 1 1 0 0 1 2
Nederland in leerstand 1 1 9 9 3 5 12 14
Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het primair onderwijs 0 0 0 2 0 1 3 5
Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs 0 0 2 2 0 1 3 6
Total Working Papers 4 9 40 64 13 37 91 168


Statistics updated 2019-07-03