Access Statistics for Davey Poulissen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014 0 0 0 5 0 0 3 28
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 0 0 1 1 0 0 5 6
Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 3 5 13 13 9 16 41 41
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2017-2022 0 0 0 1 0 0 0 2
Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015-2020 1 1 16 26 1 1 28 57
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015-2020 0 0 1 10 0 0 2 24
Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2017-2022 0 1 1 2 0 1 1 3
Nederland in leerstand 0 0 8 9 1 2 13 16
Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het primair onderwijs 0 0 0 2 2 6 8 11
Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs 0 0 1 2 0 2 4 8
Total Working Papers 4 7 41 71 13 28 105 196


Statistics updated 2019-10-05