Access Statistics for Pavel Potužák

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Price Level Stabilization: Hayek and New Keynesians 0 0 3 60 1 2 11 111
Zero time preference and eternal postponement of consumption 0 0 3 25 8 11 34 69
Total Working Papers 0 0 6 85 9 13 45 180


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fisher and Mises on Zero Interest: A Reconsideration 0 1 5 20 2 5 23 80
Jaká je optimální míra úspor z pohledu příjemců úroků? 0 0 0 5 0 0 5 32
Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup 0 1 1 13 0 1 8 61
Price Level Stabilization: Hayek contra Mainstream Economics 0 0 2 2 1 2 11 11
Total Journal Articles 0 2 8 40 3 8 47 184


Statistics updated 2019-07-03