Access Statistics for Pavel Potužák

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Price Level Stabilization: Hayek and New Keynesians 0 1 2 61 0 6 15 117
Zero time preference and eternal postponement of consumption 0 2 5 27 5 14 44 83
Total Working Papers 0 3 7 88 5 20 59 200


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fisher and Mises on Zero Interest: A Reconsideration 1 4 9 24 4 8 29 88
Jaká je optimální míra úspor z pohledu příjemců úroků? 0 0 0 5 0 1 5 33
Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup 1 1 2 14 1 2 8 63
Price Level Stabilization: Hayek contra Mainstream Economics 0 1 3 3 2 6 15 17
Total Journal Articles 2 6 14 46 7 17 57 201


Statistics updated 2019-10-05