Access Statistics for Ewa Prałat

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza dystrybucji w sklepach internetowych 0 0 0 9 0 0 2 111
Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań 0 0 1 9 0 2 9 113
Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań 0 1 1 19 1 2 7 215
Internet in purchase processes of Polish SMEs 0 0 2 31 0 0 3 20
The use of ICT tools in the communication between students and academic teachers 0 0 0 19 0 0 1 30
Total Working Papers 0 1 4 87 1 4 22 489


Statistics updated 2023-03-10