Access Statistics for Štěpán Radkovský

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyza spotrebni funkce v podminkach CR 0 0 0 2 1 1 3 11
Analyza zpozdeni v ekonometrickem modelu 0 0 0 1 0 0 1 11
Influence of Selected Factors on the Demand for Money 1994-2000 0 0 0 4 0 0 4 25
Vyznam modelovani a predpovidani volatility casovych rad pro tvorbu menove politiky centralni banky 0 0 0 0 1 1 27 39
Total Working Papers 0 0 0 7 2 2 35 86


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analýza zpoždění při modelování vztahů mezi časovými řadami 0 0 0 13 0 0 1 56
Některé aspekty spotřební funkce v podmínkách České republiky 90. let 0 2 3 20 0 2 6 51
Selected factors influencing the money demand development in the czech republic in 1994 - 2000 0 0 0 17 0 0 2 175
Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000 0 0 0 17 0 0 1 53
Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik (přístup Evropské centrální banky) 0 0 0 30 0 0 1 101
Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro řízení ekonomických procesů 0 0 0 17 0 0 2 122
Total Journal Articles 0 2 3 114 0 2 13 558


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2006 0 0 0 15 0 0 8 131
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2007 0 0 0 24 1 2 11 160
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2008 0 0 1 37 0 1 13 233
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2009 0 0 0 24 0 1 6 155
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2012 0 0 0 7 4 10 21 121
Analyses of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2013 0 0 0 13 4 7 19 109
Total Books 0 0 1 120 9 21 78 909


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Modelling bank loans to non-financial corporations 0 2 6 31 1 6 17 128
Total Chapters 0 2 6 31 1 6 17 128


Statistics updated 2020-09-04