Access Statistics for Jo Reynaerts

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"De economische activiteit van middle firms in Vlaanderen," Beleidsrapport STORE-B-14-014 0 0 0 0 0 0 0 0
Agglomeratie en congestie in Vlaanderen 0 0 1 1 0 0 1 5
Competitiviteit en exportperformantie van de Vlaamse economie: een international vergelijking 2010-2011 0 0 0 0 0 0 2 4
Complementary Platforms 0 0 2 134 0 0 11 372
Complementary platforms 0 0 0 17 4 15 74 172
De concurrentiepositie van de Vlaamse industrie. Een nationaal en internationaal perspectief 0 0 0 0 0 0 1 3
De economische activiteit en het transformatieproces van lead firms in Vlaanderen sinds 2005 0 1 1 1 0 1 3 4
Economische analyse van de Waarborgregeling 0 0 0 1 0 0 0 3
Enhancing the Convergence Properties of the BLP (1995) Contraction Mapping 0 1 6 222 1 3 25 647
Enhencing the Convergence Properties of the BLP (1995) Contraction Mapping 0 0 3 7 1 2 12 23
Estimating Lock Congestion 0 0 0 29 0 0 3 129
Estimating Lock Congestion 0 0 0 0 1 1 1 2
Het belang van transport voor de Belgische industrie en de implicaties van een kilometerheffing op vrachtwagens 0 0 1 4 0 0 2 28
Het transformatiepotentieel van de Vlaamse economie. De competitieve evolutie van industrie en diensten 2005-2011 0 0 0 0 0 0 0 0
IE-Scan: representativiteit van de gescande ondernemingen 0 0 0 0 0 0 1 2
KMO portefeuille - pijler opleiding. Een evaluatie van de opleidingssubsidies in Vlaanderen 0 2 2 2 1 3 3 7
Nieuwe ondernemingen in Vlaanderen: de impact van agglomeratie van economische activiteit op het aantal startups in de industrie 1999-2007 0 0 0 0 0 0 0 2
Sectoranalyse van de Vlaamse industrie 0 0 0 0 0 0 0 1
Sectoranalyse van de Vlaamse industrie 0 0 0 1 0 0 0 1
Staatshervorming goed voor Vlaamse Werkloosheid? 0 0 0 1 0 0 1 6
The Economics of State Fragmentation - Assessing the Economic Impact of Secession 1 1 2 49 1 2 9 142
The Economics of State Fragmentation: Assessing the Economic Impact of Secession - Addendum 0 0 1 19 1 1 2 58
The Effectiveness of Regional State Aid in Flanders 0 0 0 2 0 0 0 8
The economics of state fragmentation 0 0 0 36 0 0 2 47
The economics of state fragmentation: Assessing the economic impact of secession - Addendum 0 0 0 24 0 1 3 58
The impact of venture capital linkages on start-ups' cluster embeddedness 0 0 1 89 0 1 8 175
VRWI Toekomstverkenningen 2025 0 0 0 0 0 1 1 7
VRWI Toekomstverkenningen 2025 0 0 0 0 0 0 2 3
VRWI Toekomstverkenningen 2025 0 0 0 0 0 0 0 7
VRWI Toekomstverkenningen 2025 0 0 0 0 0 0 0 1
Zijn West-Vlamingen meer ondernemend dan Limburgers ? 0 0 0 0 0 0 0 1
“De economische activiteit van lead en middle films in de Vlaamse dienstensector,” Beleidsrapport STORE-B-15-005, Steunpunt Ondernemen & Regionale Economie 0 0 0 0 0 0 2 5
Total Working Papers 1 5 20 639 10 31 169 1,923


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Complementary Platforms 0 1 1 46 0 1 2 143
Indecent proposals: Estimating the impact of regional state aid through EU guideline compliance 0 0 0 6 0 1 2 31
Simulating mergers between stevedores 0 0 0 24 0 0 0 84
The economics of state fragmentation: Assessing the economic impact of secession 0 0 3 3 3 11 25 25
Total Journal Articles 0 1 4 79 3 13 29 283


Statistics updated 2022-11-05