Access Statistics for Lukáš Rečka

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Decomposition Analysis of Air Pollutants During the Transition and Post-Transition Periods in the Czech Republic 1 3 17 46 2 5 37 50
Estimating Elasticity of Substitution in CES Production Function: Examining Different Nesting Structures and EU Regions 5 7 7 7 4 7 7 7
Estimation of the elasticity of substitution of production factors in CEE economies 2 9 31 90 8 27 132 370
Impact of German Energiewende on Transmission Lines in the Central European Region 0 0 1 24 0 0 7 40
Impact of German Energiewende on transmission lines in the Central European region 0 1 1 37 1 3 8 43
Influence of Renewable Energy Sources on Electricity Transmission Networks in Central Europe 0 0 1 35 0 0 13 56
Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe 0 1 1 46 1 3 11 55
Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu elektřiny a tepla na území ČR 0 0 0 13 1 4 12 48
Partial equilibrium model of Czech energy sector – scenarios of future development 0 0 1 19 0 2 10 17
Shadow prices of air pollutants in Czech industries: A convex nonparametric least squares approach 0 0 0 12 1 1 10 31
The Influence of Renewable Energy Sources on the Czech Electricity Transmission System 0 0 2 47 0 7 25 75
What Is Effect of Climate Change Mitigating Policies on Energy Sector in Slovakia? 0 0 0 3 2 4 14 42
Total Working Papers 8 21 62 379 20 63 286 834


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analýza dopadů regulace v českém elektroenergetickém systému - aplikace dynamického lineárního modelu Message 0 0 0 34 0 0 4 128
Impacts of Reclassified Brown Coal Reserves on the Energy System and Deep Decarbonisation Target in the Czech Republic 0 0 0 8 2 7 13 46
Impacts of carbon pricing, brown coal availability and gas cost on Czech energy system up to 2050 0 0 0 10 1 2 9 53
Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe 0 0 0 5 0 1 7 36
Vliv obnovitelných zdrojů na českou soustavu přenosu elektřiny 0 0 2 4 1 4 14 45
Total Journal Articles 0 0 2 61 4 14 47 308


Statistics updated 2021-01-03