Access Statistics for Corneliu Russu

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
L'alignement de la politique industrielle de la Roumanie à l'acquis communautaire: convergences et retardements dans la perspective de la future intégration 0 0 0 0 0 0 1 20
La capacité de l'industrie roumaine de faire face aux exigences de l'intégration dans les structures économiques de l'Union Européenne 0 0 0 0 0 0 1 23
La politique industrielle de la Roumanie et les relations avec l'Union Européenne 0 0 0 3 0 1 2 31
Managementul unitatilor industriale românesti în perspectiva integrarii în UE 0 0 0 0 0 1 1 15
Masurarea productivitatii muncii pe baza productiei si valorii adaugate la nivel sectorial (Sinteza) 0 0 0 0 0 1 7 129
Metodologie de evaluare a calitatii managementului si a echipei manageriale (sinteza) 0 0 0 0 0 3 5 47
Modalitati de imbunatatire a productivitatii la nivel de organizatie, sectorial si national - Sinteza - 0 0 0 0 1 3 13 293
Modelarea efectelor politicilor de combatere a poluarii asupra economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 1 2 22
Modernizarea învatamântului românesc în perspectiva integrarii europene 0 0 0 0 0 1 1 29
Need to implement corporate governance in the Romanian companies 0 0 0 3 0 1 3 16
Obtinerea substantelor bioactive din insecte pentru producerea preparatelor keratolitice utilizate în medicina si cosmetica (sinteza) 0 0 0 0 1 2 3 82
TYPES OF MANAGEMENT IN THE LARGE COMMERCIAL COMPANIES FROM ROMANIA. CONVERGENCES AND DIFFERENCES 0 0 0 5 0 0 9 69
Total Journal Articles 0 0 0 11 2 14 48 776


Statistics updated 2021-01-03