Access Statistics for Hakan Sarıtaş

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
International indexing as a means of portfolio diversification 0 0 0 46 0 0 0 205
Perakendeci markaların önlenemez yükselişi ve tekstil sektörü için alternatif çıkış önerileri 0 0 0 0 3 4 15 505
Portföy büyüklüğünün portföy getirisi üzerindeki etkisi 0 0 0 0 0 0 3 132
Total Journal Articles 0 0 0 46 3 4 18 842


Statistics updated 2021-01-03