Access Statistics for Ton van Schaik

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aan lage lonen heeft niemand iets 0 0 0 2 0 0 0 18
Algemene Economie in de NIVRA-opleiding 0 0 0 2 0 0 0 20
Amerikaanse toestanden? 0 0 0 1 0 0 0 13
Anatomie van een beleidsrelevant model 0 0 0 0 0 0 0 3
Bezuinigen en tegelijkertijd werk scheppen?: Een mogelijkheid voor het midden van de jaren tachtig 0 0 0 2 0 0 0 8
Cultuur en economie 0 0 1 6 0 0 1 24
De Europese productiviteitsval 0 0 0 0 0 0 0 6
De Macro Economische Verkenning 1983 en het perspectief van de lange termijn 0 0 0 1 0 0 0 11
De econoom Harold Wilson: Schipperen tussen socialistische idealen en economische realiteit 0 0 0 0 0 0 0 7
De neo-ricardiaanse theorie van de internationale handel in verbonden produkten 0 0 0 0 0 0 0 10
De schatting van het jaargangenmodel 0 0 0 2 0 0 0 9
De structurele productiviteit groeit niet meer 0 0 0 0 0 0 0 8
Demand and supply as factors determining economic growth 0 0 0 0 0 0 0 15
Demand and supply as factors determining economic growth 0 0 0 0 0 0 1 27
Differences in social capital between 54 western European regions 0 0 0 29 0 0 0 76
Drie toekomstverkenningen van het Centraal Planbureau: Een kritische beschouwing 0 0 0 2 0 0 0 8
Drie vormen van werkloosheidsbestrijding opeenvolgend beschouwd 0 0 0 0 0 0 0 15
Durable capital and economic growth 0 0 0 2 0 0 0 14
Dynamische input-output-analyse. Appendix 2 van Inleiding tot de empirische macro-economie, deel 2 0 0 0 6 0 0 1 15
Economische groei in Nederland in een internationaal perspectief 0 0 0 0 0 0 0 13
Economische groei in internationaal perspectief 0 0 0 2 0 0 0 11
Economologues: Liber Amicorum voor Theo van de Klundert 0 0 0 2 0 0 1 19
Een nieuwe kijk op het verband tussen werkloosheid en vacatures 0 0 0 1 0 1 1 26
Een nieuwe kijk op structuurwerkloosheid 0 0 0 1 0 0 0 25
Eenvoudige versus ingewikkelde modellen 0 0 0 1 0 0 1 6
Empire van sociaal kapitaal 0 0 0 1 0 0 0 8
Gaan we naar te veel arbeidsplaatsen in 1982? 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaat de productiviteitsgroei omhoog? 0 0 0 0 0 0 0 9
Gestapelde vrije trillingen 0 0 0 0 0 0 0 4
Het CEP 1993: Onderbelichte ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0 0 11
Het jaargangenmodel 0 0 0 2 0 0 0 7
Inflatie en crisis in historisch perspectief 0 0 0 3 0 0 0 10
Interregional propagation of inflationary shocks 0 0 0 1 0 0 0 7
Is er een direct verband tussen economische veroudering en bezettingsgraadverliezen? 0 0 0 2 0 0 0 16
John Maynard Keynes (1883-1946) 0 0 0 1 0 0 0 11
Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] 0 0 0 1 0 0 0 43
Kritische ekonomie, een balans van meningen 0 0 0 5 0 0 0 10
La grande parade [Review of the book Model en Theorie in de Macro-Economie, F.A.G. den Butter, 1987] 0 0 0 0 0 0 0 5
Liquidity constraints and the Keynesian corridor 0 0 0 3 0 0 0 19
Loonmatiging en arbeidsproduktiviteit (Reactie op De Vries) 0 0 0 1 0 0 0 15
Loonmatiging gunstig voor economische groei? 0 0 0 0 0 0 0 9
Loonmatiging gunstig voor economische groei? 0 0 0 0 0 0 1 9
Loonvorming, prijscompensatie en arbeidsinkomensquote 0 0 0 0 0 0 0 14
Maken wij er werkelijk meer werk van? 0 0 0 2 0 0 0 5
Marktruiming en inflatie 0 0 0 1 0 0 0 7
Met de tijdgeest besmet: Het Centraal Planbureau over arbeidsduurverkorting 0 0 0 0 0 0 0 5
Naar een nieuwe macro-economie: Ontwikkeling en toepassing van een bouwjareninterpretatie van produktie en werkgelegenheid in Nederland 0 0 0 5 0 0 1 28
Naschrift 0 0 0 0 0 0 0 2
Naschrift op artikel "Loonmatiging in perspectief" van F.J.H. Don 0 0 0 0 0 0 0 5
Nederland, goedkoopte-eiland 0 0 0 1 0 0 0 8
Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? 0 0 0 0 0 0 0 7
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling 0 0 0 1 0 0 0 13
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling (I) 0 0 0 2 0 0 0 13
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling (II) 0 0 0 4 0 0 0 13
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling: Enkele kanttekeningen bij de reactie van Driehuis en Van der Zwan (Naschrift) 0 0 0 0 0 0 0 14
On shift and share of durable capital 0 0 0 1 0 0 0 9
On superimposed recurrent cycles 0 0 0 0 0 0 2 15
On superimposed recurrent cycles 0 0 0 0 0 0 0 7
On the Historical Continuity of the Process of Economic Growth 0 0 3 73 1 1 7 456
On the empirics of endogenous economic growth 0 0 0 1 0 0 0 10
On the historical continuity of the process of economic growth 0 0 1 8 0 0 1 22
Over de kwaliteit van een model: Een onderzoek naar de voorspelkracht van Amo-k over de periode 1965-1981 0 0 0 0 0 0 0 10
Over de kwaliteit van een model: Een onderzoek naar de voorspelkracht van Amo-k over de periode 1965-1981 0 0 0 1 0 0 0 9
Over de op- en neergang van de werkgelegenheid in de industrie 0 0 0 1 0 0 0 6
Over het herstel van de internationale volumeconjunctuur: Een analyse van de groeiverschillen tussen Amerika, Europa en Japan = On the recovery of the international business cycle: An analysis of the growth differences between America, Europe and Japan (Tables and model in English) 0 0 0 0 0 0 0 20
Persistent unemployment and long run growth 0 0 0 0 0 0 0 10
Piketty’s laws with investment replacement and depreciation 0 0 0 48 0 0 1 62
Productivity Growth and the Labor Market 0 0 0 11 0 0 2 30
Productivity and Unemployment in a Two-country Model with Endogenous Growth 0 0 1 2 0 0 2 25
Productivity, labour force participation and the Solow growth model 0 1 1 7 0 1 4 24
Produktiviteit en arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 8
Produktiviteit en arbeidsparticipatie in een dwarsdoorsnede-analyse van 95 landen 0 0 0 1 0 0 0 7
Reactie op uit Rabobankcommentaar afgeleide stelling: Loonmatiging is een medicijn voor de Nederlandse economie, maar zeker niet het enige 0 0 0 0 0 0 0 9
Relative convergence in a dual economy with tradeable and non-tradeable goods 0 0 0 0 0 0 0 19
Reproduktie en vast kapitaal 0 0 0 1 0 0 0 13
Schumpeter, Keynes en loonmatiging (Onderdeel van overkoepelend artikel "Wel creatieve destructie en geen loongolf?: In debat met Alfred Kleinknecht") 0 0 0 6 0 0 0 22
Simulatie en economische theorie: Enkele resultaten met betrekking tot de Nederlandse economie 0 0 0 1 0 0 0 19
Social Capital and Regional Economic Growth 1 2 4 34 1 3 8 131
Social capital and regional economic growth 0 0 0 475 0 2 4 988
Spannende tijden. De crisis in historisch perspectief 0 0 0 3 0 0 0 13
Tegenwicht voor het Centraal Planbureau is een goed idee 0 0 0 2 0 0 1 7
The rate of profit in a special case of joint production 0 0 0 0 0 0 0 7
Theo van de Klundert: A frontier economist 0 0 0 3 0 0 1 14
Toward a Unified Europe? Explaining Cultural Differences by Economic Development, Cultural Heritage and Historical Shocks 0 0 0 3 0 0 1 34
Toward a unified Europe? Explaining cultural differences by economic development, cultural heritage and historical shocks 0 0 1 668 16 25 37 3,346
Toward a unified Europe? Explaining regional differences in value patterns by economic development, cultural heritage and historical shocks 0 0 0 5 0 0 1 24
Trust and Economic Growth 0 0 0 590 0 0 0 1,370
Tussen voorspellen en veronderstellen: Enkele opmerkingen over de toekomstscenario's van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 0 0 0 0 0 0 0 5
UNEMPLOYMENT PERSISTENCE AND LOSS OF PRODUCTIVITY CAPACITY: A KEYNESIAN APPROACH 0 0 0 0 0 0 1 882
Unemployment and catching up: Europe vis à vis the USA 0 0 0 3 0 0 2 43
Unemployment and endogenous growth 0 0 1 12 0 0 3 48
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 4 0 1 4 32
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 1 1 1 1 13
Unemployment, Growth and the Organisation of Work 0 0 1 121 0 0 1 692
Unemployment, growth and efficiency wages 0 0 0 5 0 0 0 23
Wages and scrappage of old machinery (A simulation study for the Netherlands) 0 0 0 0 0 0 0 17
Water, winst en werk [Review of the book Nederland 1500-1815: De Eerste Ronde van Moderne Economische Groei, J. de Vries, A. van der Woude, 1995] 0 1 2 4 0 1 2 6
Wereldhandel en werkloosheid 0 0 0 0 0 0 0 7
Werk boven inkomen? 0 0 0 2 0 0 1 11
[Review of the book Cesam: Het CCSO jaarmodel van de Nederlandse Economie, S.K. Kuipers, B.W.A. Jongbloed, G.H. Kuper, E. Sterken, 1988] 0 0 0 0 0 0 0 3
[Review of the book Essays in modern capital theory, M. Brown, K. Sato & P. Zarembka, 1976] 0 0 0 6 0 0 0 17
[Review of the book Struisvogels en Dwarskoppen. Economen Zoeken het Publieke Debat, H. de Groot & P. Tang, 2007] 0 0 0 2 0 0 0 4
Total Working Papers 1 4 16 2,203 19 36 95 9,285


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Book Review 0 0 0 3 0 0 0 36
Differences in social capital between 54 Western European regions 0 0 1 134 1 1 5 474
Employment protection legislation and catching-up 0 0 1 31 0 2 5 125
Macroeconomic consequences of downsizing 0 0 1 92 0 0 4 407
Social capital and growth in European regions: an empirical test 0 0 2 348 0 2 9 801
The 2007 Hennipman Prize 0 0 0 13 0 0 2 67
Toward a unified Europe? Explaining regional differences in value patterns by economic development, cultural heritage and historical shocks 0 0 0 112 0 0 3 656
Trust and economic growth: a robustness analysis 0 0 0 3 2 4 7 833
Unemployment and Endogenous Growth 0 0 0 41 0 0 0 141
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 22 1 1 2 102
Total Journal Articles 0 0 5 799 4 10 37 3,642


Statistics updated 2023-01-04