Access Statistics for Ton van Schaik

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aan lage lonen heeft niemand iets 0 0 0 2 0 0 2 16
Algemene Economie in de NIVRA-opleiding 0 0 0 2 0 0 0 15
Amerikaanse toestanden? 0 0 0 1 0 0 0 12
Anatomie van een beleidsrelevant model 0 0 0 0 0 0 0 3
Bezuinigen en tegelijkertijd werk scheppen?: Een mogelijkheid voor het midden van de jaren tachtig 0 0 0 1 0 0 1 6
Cultuur en economie 0 0 0 5 2 3 4 21
De Europese productiviteitsval 0 0 0 0 0 0 0 3
De Macro Economische Verkenning 1983 en het perspectief van de lange termijn 0 0 0 1 0 0 1 10
De econoom Harold Wilson: Schipperen tussen socialistische idealen en economische realiteit 0 0 0 0 0 0 0 6
De neo-ricardiaanse theorie van de internationale handel in verbonden produkten 0 0 0 0 0 1 4 10
De schatting van het jaargangenmodel 0 0 0 2 0 0 0 6
De structurele productiviteit groeit niet meer 0 0 0 0 0 1 2 8
Demand and supply as factors determining economic growth 0 0 0 0 0 0 1 24
Demand and supply as factors determining economic growth 0 0 0 0 0 0 2 11
Differences in social capital between 54 western European regions 0 0 1 28 0 0 6 70
Drie toekomstverkenningen van het Centraal Planbureau: Een kritische beschouwing 0 0 2 2 0 0 3 7
Drie vormen van werkloosheidsbestrijding opeenvolgend beschouwd 0 0 0 0 1 1 1 15
Durable capital and economic growth 0 0 0 2 0 0 1 13
Dynamische input-output-analyse. Appendix 2 van Inleiding tot de empirische macro-economie, deel 2 0 0 1 5 0 0 3 12
Economische groei in Nederland in een internationaal perspectief 0 0 0 0 0 0 0 11
Economische groei in internationaal perspectief 0 0 0 1 0 0 2 8
Economologues: Liber Amicorum voor Theo van de Klundert 0 0 1 2 0 1 7 17
Een nieuwe kijk op het verband tussen werkloosheid en vacatures 0 0 0 1 0 0 1 23
Een nieuwe kijk op structuurwerkloosheid 0 0 0 1 0 1 2 25
Eenvoudige versus ingewikkelde modellen 0 0 0 1 0 0 2 3
Empire van sociaal kapitaal 0 0 0 0 1 1 3 7
Gaan we naar te veel arbeidsplaatsen in 1982? 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaat de productiviteitsgroei omhoog? 0 0 0 0 0 0 1 8
Gestapelde vrije trillingen 0 0 0 0 0 0 0 3
Het CEP 1993: Onderbelichte ontwikkelingen 0 0 0 0 0 1 2 10
Het jaargangenmodel 0 0 0 2 0 0 1 7
Inflatie en crisis in historisch perspectief 0 0 0 3 0 0 1 7
Interregional propagation of inflationary shocks 0 0 0 0 1 1 2 6
Is er een direct verband tussen economische veroudering en bezettingsgraadverliezen? 0 0 0 2 0 0 0 10
John Maynard Keynes (1883-1946) 0 0 0 1 0 0 5 11
Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] 0 0 0 1 0 0 0 41
Kritische ekonomie, een balans van meningen 0 0 0 5 1 1 1 10
La grande parade [Review of the book Model en Theorie in de Macro-Economie, F.A.G. den Butter, 1987] 0 0 0 0 0 0 1 4
Liquidity constraints and the Keynesian corridor 0 0 0 3 1 1 7 16
Loonmatiging en arbeidsproduktiviteit (Reactie op De Vries) 0 0 1 1 0 0 1 14
Loonmatiging gunstig voor economische groei? 0 0 0 0 1 1 2 7
Loonmatiging gunstig voor economische groei? 0 0 0 0 0 0 0 8
Loonvorming, prijscompensatie en arbeidsinkomensquote 0 0 0 0 0 0 2 13
Maken wij er werkelijk meer werk van? 0 0 0 2 0 0 0 5
Marktruiming en inflatie 0 0 0 1 0 0 0 5
Met de tijdgeest besmet: Het Centraal Planbureau over arbeidsduurverkorting 0 0 0 0 0 0 0 4
Naar een nieuwe macro-economie: Ontwikkeling en toepassing van een bouwjareninterpretatie van produktie en werkgelegenheid in Nederland 0 0 2 5 2 3 9 23
Naschrift 0 0 0 0 0 0 0 2
Naschrift op artikel "Loonmatiging in perspectief" van F.J.H. Don 0 0 0 0 0 0 0 3
Nederland, goedkoopte-eiland 0 0 1 1 0 0 4 7
Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? 0 0 0 0 0 0 0 6
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling 0 0 0 1 1 1 2 10
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling (I) 0 0 0 1 0 0 0 8
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling (II) 0 0 0 4 0 0 0 11
Neo-keynesiaans en neoklassiek: Wel een onderscheid maar geen tegenstelling: Enkele kanttekeningen bij de reactie van Driehuis en Van der Zwan (Naschrift) 0 0 0 0 0 0 1 7
On shift and share of durable capital 0 0 0 1 0 0 1 8
On superimposed recurrent cycles 0 0 0 0 0 0 1 7
On superimposed recurrent cycles 0 0 0 0 0 0 4 12
On the Historical Continuity of the Process of Economic Growth 0 0 3 61 0 0 7 431
On the empirics of endogenous economic growth 0 0 0 1 0 0 0 10
On the historical continuity of the process of economic growth 0 0 2 3 0 0 4 13
Over de kwaliteit van een model: Een onderzoek naar de voorspelkracht van Amo-k over de periode 1965-1981 0 0 0 0 0 0 1 10
Over de kwaliteit van een model: Een onderzoek naar de voorspelkracht van Amo-k over de periode 1965-1981 0 0 1 1 0 0 3 8
Over de op- en neergang van de werkgelegenheid in de industrie 0 0 0 1 0 0 0 5
Over het herstel van de internationale volumeconjunctuur: Een analyse van de groeiverschillen tussen Amerika, Europa en Japan = On the recovery of the international business cycle: An analysis of the growth differences between America, Europe and Japan (Tables and model in English) 0 0 0 0 0 0 6 18
Persistent unemployment and long run growth 0 0 0 0 0 0 2 8
Piketty’s laws with investment replacement and depreciation 0 1 6 47 0 1 11 56
Productivity Growth and the Labor Market 0 0 3 11 0 0 4 27
Productivity and Unemployment in a Two-country Model with Endogenous Growth 0 0 1 1 1 1 4 16
Productivity, labour force participation and the Solow growth model 0 1 3 4 0 1 3 14
Produktiviteit en arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 7
Produktiviteit en arbeidsparticipatie in een dwarsdoorsnede-analyse van 95 landen 0 0 0 0 0 0 1 5
Reactie op uit Rabobankcommentaar afgeleide stelling: Loonmatiging is een medicijn voor de Nederlandse economie, maar zeker niet het enige 0 0 0 0 0 0 0 8
Relative convergence in a dual economy with tradeable and non-tradeable goods 0 0 0 0 0 0 1 17
Reproduktie en vast kapitaal 0 0 1 1 0 0 1 12
Schumpeter, Keynes en loonmatiging (Onderdeel van overkoepelend artikel "Wel creatieve destructie en geen loongolf?: In debat met Alfred Kleinknecht") 0 0 0 6 0 0 0 21
Simulatie en economische theorie: Enkele resultaten met betrekking tot de Nederlandse economie 0 0 0 1 0 0 1 5
Social Capital and Regional Economic Growth 0 1 6 27 1 4 22 108
Social capital and regional economic growth 0 0 3 473 3 8 31 966
Spannende tijden. De crisis in historisch perspectief 0 0 1 3 0 0 1 12
Tegenwicht voor het Centraal Planbureau is een goed idee 0 0 0 2 0 0 0 5
The rate of profit in a special case of joint production 0 0 0 0 0 0 1 5
Theo van de Klundert: A frontier economist 0 0 1 2 0 0 3 8
Toward a Unified Europe? Explaining Cultural Differences by Economic Development, Cultural Heritage and Historical Shocks 0 0 0 3 0 0 3 28
Toward a unified Europe? Explaining cultural differences by economic development, cultural heritage and historical shocks 0 0 1 661 3 12 94 3,172
Toward a unified Europe? Explaining regional differences in value patterns by economic development, cultural heritage and historical shocks 0 0 0 5 0 0 3 21
Trust and Economic Growth 0 0 9 589 0 0 19 1,362
Tussen voorspellen en veronderstellen: Enkele opmerkingen over de toekomstscenario's van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 0 0 0 0 0 0 1 5
UNEMPLOYMENT PERSISTENCE AND LOSS OF PRODUCTIVITY CAPACITY: A KEYNESIAN APPROACH 0 0 0 0 1 1 4 881
Unemployment and catching up: Europe vis à vis the USA 0 0 0 3 2 4 9 22
Unemployment and endogenous growth 0 0 0 11 0 2 3 37
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 1 0 0 3 12
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 1 4 0 0 6 26
Unemployment, Growth and the Organisation of Work 0 0 0 119 1 1 3 688
Unemployment, growth and efficiency wages 0 0 0 4 0 0 2 21
Wages and scrappage of old machinery (A simulation study for the Netherlands) 0 0 0 0 2 6 6 7
Water, winst en werk [Review of the book Nederland 1500-1815: De Eerste Ronde van Moderne Economische Groei, J. de Vries, A. van der Woude, 1995] 0 0 1 2 0 0 1 2
Wereldhandel en werkloosheid 0 0 0 0 0 0 1 6
Werk boven inkomen? 0 0 0 2 1 2 4 9
[Review of the book Cesam: Het CCSO jaarmodel van de Nederlandse Economie, S.K. Kuipers, B.W.A. Jongbloed, G.H. Kuper, E. Sterken, 1988] 0 0 0 0 0 0 0 3
[Review of the book Essays in modern capital theory, M. Brown, K. Sato & P. Zarembka, 1976] 0 0 0 6 0 0 2 17
[Review of the book Struisvogels en Dwarskoppen. Economen Zoeken het Publieke Debat, H. de Groot & P. Tang, 2007] 0 0 1 1 0 0 3 3
Total Working Papers 0 3 53 2,147 26 61 370 8,774


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Book Review 0 0 0 3 0 0 0 36
Differences in social capital between 54 Western European regions 0 0 3 131 0 1 8 457
Employment protection legislation and catching-up 0 0 1 29 0 3 10 115
Macroeconomic consequences of downsizing 0 0 0 91 1 1 3 399
Social capital and growth in European regions: an empirical test 0 1 14 340 1 3 34 768
The 2007 Hennipman Prize 0 0 0 13 0 0 3 64
Toward a unified Europe? Explaining regional differences in value patterns by economic development, cultural heritage and historical shocks 0 0 1 112 0 1 7 648
Trust and economic growth: a robustness analysis 0 0 0 3 0 5 27 808
Unemployment and Endogenous Growth 0 0 1 40 0 1 5 137
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 1 22 0 0 4 91
Total Journal Articles 0 1 21 784 2 15 101 3,523


Statistics updated 2020-09-04