Access Statistics for Isil Sirin Selcuk

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Energy Market Regulations and Productivity: An Examination on OECD Countries between the Years of 1975-2007 0 0 1 6 0 1 2 31
Energy Poverty in Turkey 0 1 1 1 2 4 4 4
Research Ethics Education in Economics 0 1 1 4 0 1 11 24
Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme 0 0 0 5 0 2 3 29
Turkish Household Electricity Consumption Structure: Electrical Appliances and Energy Efficiency 0 1 4 17 3 9 28 79
Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması 0 0 0 3 0 0 0 3
Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler 0 0 4 9 0 1 12 45
Total Journal Articles 0 3 11 45 5 18 60 215


Statistics updated 2021-01-03